14. 8. 2020

Letos se chystá řada oprav jezů

Ve spolupráci s podniky Povodí zveřejnil vodácký server raft.cz přehled oprav jezů na turisticky vyhledávaných trasách v letošním roce. Jde především o opravy na řekách Berounka, Nežárka a Sázava.

Na všech místech bude nutné zvýšené opatrnosti z hlediska výskytu strojů na stavbách a je možné, že někde bude omezován provoz vodáků, upozorňuje vodácký server.

Sázava

Oprava jezu Městečko v ř.km 29,23. Během výstavby bude v řece nasypána jímka a omezen provoz vodáků. Průjezd by měl být v první etapě zachován u MVE na pravém břehu.

Další omezení je plánováno v Týnci u lávky do Jawy – ř.km 20,32, jejíž oprava se chystá. Zde bude také polovina řeky přehražena jímkou. Průjezd by měl být zachován u levého břehu.

Ve městě Sázava by měla začít akce na protipovodňových opatřeních v centru města od lávky po Dojetřický potok. Zde bude určitě zakázán výstup na břeh a další omezení ještě nejsou přesně známa.

Dále se chystá oprava jezu v Podělusích ř.km 17,9 a v Sázavě- Černé Budy ř.km 54,65, kde by měla být srovnána koruna jezu tak, aby kartáčovou propustí protékala voda.

Berounka

Na Berounce se bude přestavovat jez Mokropsy ř.km 11,8. Uprostřed bude postaven balvanitý rybí přechod a vlevo k němu bude přisazena propust o šíři 250 cm a délce 9 m. Na levou zeď rybího přechodu se bude dát vystoupit a dojít po ní až k propusti. Bohužel nebylo možné přiblížit propust více ke břehu nebo ji prohodit s rybím přechodem tak, aby byla u břehu. V budoucnosti se počítá s možností výstavby plavebních komor pro lodě a ty musí mít ochranné pásmo. Naše připomínky byly z tohoto důvodu zamítnuty. Rybí přechod a propust bude osazena plavebními znaky, zeď rybího přechodu madly.

Na jezu v Černošicích již byla v roce 2016 vybudována nová propust a uvažuje se o vybudování dalších propustí na jezech Berounky.

Otava

Na Otavě se plánuje oprava jezu Mrskoš na 72,3 km.

Nežárka

Jez Hamr se celý rekonstruje a podél levého břehu bude vybudovaná sportovní propust o šířce 2 m s podélným sklonem dna 6%. Za běžného vodního stavu jí bude protékat cca 2,0 m3/s vody. Pro usměrnění proudící vody v propusti bude dno propusti osazeno gumovými zdrhly ve tvaru V s vrcholem proti vodě. Vtok i výtok sportovní propusti jsou nálevkovitě rozšířeny, aby bylo umožněno snadnější manévrování lodi při vplouvání a výjezdu do a z propusti. Mimo vodáckou sezónu (od poloviny září do poloviny května) bude propust trvale zahrazená dřevěným hrazením, aby průtok potřebný pro funkci sportovní propusti mohl být využit pro potřebu výroby elektrické energie v přilehlé MVE. Na břehu u propusti budou zřízena jednoramenná kamenná schodiště pro výstup jednotlivců na břeh. Obě schodiště jsou propojena pochůznou plošinou šířky 1,20 m s kamennou dlažbou po celé jeho ploše nad úrovní hladiny stálého nadržení a podél sportovní propusti do podjezí. Tato plošina umožňuje bezpečné převedení lodi přes jez tzv. koníčkováním. Součástí sportovní propusti bude také označení vtoku do propusti a směrové ukazatele.

Výstavba příjezdu k jezu

Ohře

Na Ohři se bude budovat propust na Dolním kadaňském jezu a v dalších letech se bude opravovat jeho těleso. Další stavební práce budou probíhat na Dolním jezu v Lokti.

Zdroj: www.raft.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

2.4.2017 12.56, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6