21. 9. 2018

Lesy obnovily vodní nádrž u Záříčí. Ochrání vzácné obojživelníky

Podnik Lesy ČR dokončil rekonstrukci vodní nádrže Stařina v lužních lesích u Zářičí na Kroměřížsku, která ochrání tamní vzácné obojživelníky. Oznámil to mluvčí lesů Zbyněk Boublík s tím, že obnova lesního rybníku stála 2,2 miliony korun.

V okolí vodní nádrže Stařina se vyskytuje řada obojživelníků, včetně silně ohrožených druhů – čolka obecného a skokana štíhlého. Realizací projektu se podařilo nejen podpořit biotop těchto vzácných druhů obojživelníků, ale vytvořit vhodné podmínky i pro ostatní četné organismy vázané na mokřadní a vodní prostředí.

V průběhu náročné rekonstrukce došlo k vyčištění dna od zaneseného sedimentu, renovaci nápustního objektu, vyřešení komplikací s odtokem vody a vybudování osmi vodních tůní a dvou izolovaných mokřadů oddělených zemní hrázkou. Stavební práce probíhaly pouze v podzimním a zimním období, aby nedošlo k narušení procesu rozmnožování obojživelníků. V některých případech byly populace vodních organismů dočasně transferovány do okolních vodních nádrží. Veškeré práce probíhaly v úzké součinnosti s pověřeným pracovníkem ochrany přírody.

Vodní nádrž Stařina, napájená vodou z toku Malá Bečva, je součástí evropsky významné lokality Morava – Chropyňský luh a rozkládá se na ploše o velikosti 11 510 m². Kromě obojživelníků a dalších vodních organismů tu lze spatřit vzácné motýly ohniváčka černočárného a modráska bahenního. Ze vzácnějších dřevin zde roste jasan úzkolistý, topol černý a jilm vaz, z bylin například kotvice plovoucí. Z ptáků se zde vyskytují vedle druhů vázaných na vodní prostředí také například krutihlav obecný, ťuhýk obecný a šedý. Objevuje se tu občas i bobr evropský. V lokalitě se vyskytuje i řada dalších zajímavých a vzácných druhů rostlin a živočichů.

Naše voda

20.1.2013 10.53, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO NECHRANICEVODNÍ DÍLO NECHRANICE
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >