22. 9. 2019

Lesy ČR vydaly loni na správu vodních toků 600 milionů korun

Také státní podnik Lesy České republiky (LČR) si zítra spolu s ostatními správci vodních toků připomene Světový den vody. Připomněl to dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík s tím, že LČR spravují na území ČR více než 39 000 kilometrů především drobných vodních toků.

Náklady LČR na výstavbu protipovodňových opatření, správu, opravy a udržování majetku souvisejícího s vodními toky představovaly loni částku 600 milionů korun a v dalších letech se budou dále zvyšovat.  Na investiční akce podnik v roce 2011 vynaložil částku přes 300 milionů korun a neinvestiční akce dalších 300 milionů korun. „V roce 2011 jsme navíc zvládli začlenění 14 tisíc kilometrů vodních toků z transformované Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do organizační struktury LČR,“ podotýká generální ředitel podniku Svatopluk Sýkora.

O transformaci ZVHS do LČR rozhodlo Ministerstvo zemědělství v roce 2010. Tímto krokem došlo ke značným úsporám ve výdajové části státního rozpočtu, kdy veškerá odpovědnost za svěřený majetek státu přešla do správy LČR. Podnik tak hradí investiční i neinvestiční akce převážně ze svých vlastních prostředků a pouze částečně z dotačních zdrojů.

Kromě vlastních vodních toků LČR od vodohospodářské správy převzaly fyzicky i administrativně více než 5 100 stavebních objektů v pořizovací hodnotě přes 2 miliardy korunč a rovněž více ne ž9 500 pozemků o výměře přes 1 250 hektarů v pořizovací hodnotě cca 300 milionů korun.

Péči o vodní toky Lesy ČR zajišťují na území státu prostřednictvím šesti specializovaných pracovišť – správ toků.  Hlavní práce spočívají v odstraňování povodňových škod a zajišťování výstavby nových protipovodňových opatření na vodních tocích. V rámci dalších opatření probíhají opravy vodohospodářského majetku či stabilizace koryt toků. Dochází též k vytváření retenčních prostorů pro zachycení splavenin a ostatních prvků k zadržování vody v krajině. LČR zajišťují také revitalizace v minulosti nevhodně upravených toků, výsadbu a péči o břehové porosty, zpracovávání odborných posudků a poradenskou činnost.

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Les je přitom z hydrologického pohledu rozhodujícím činitelem při zadržování vody v krajině, je zásobárnou vody. Působí jako důležitý činitel při zadržování srážek a má vliv na vyrovnávání odtoku vody z krajiny. LČR se svým hospodařením významně podílí na ovlivnění vodohospodářské funkce lesa, především vytvářením vhodné druhové skladby lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin, šetrnými výchovnými a těžebními zásahy ve vztahu k lesním porostům i lesní půdě, optimálním rozmístěním lesní dopravní sítě a samozřejmě i správou vodních toků.

Naše voda, ilustrační foto: Revitalizace Valšovského potoka realizovaná LČR

 

21.3.2012 14.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÁZNĚ KYSELKALÁZNĚ KYSELKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Září 2019 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6