26. 5. 2020

Lesy ČR vrátily Maňavský potok na Českokrumlovsku přírodě

Více než dvoukilometrové koryto Maňavského potoka a jeho kilometrový levostranný přítok u obce Horní Planá na Českokrumlovsku v Jihočeském kraji obnovil podnik Lesy ČR. Informovala o tom dnes mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Stavba přišla podle mluvčí na 3,4 miliony korun. V září byl evropský projekt stavebně dokončen. Typickou meliorizační stavbu ze  70. letech minulého století, která nepřirozeně narovnala přírodní zvlněné koryto a v neprospěch živočichů i krajiny zrychlila odtok vody, nyní změnil projekt státního podniku Lesy ČR. Koryto tak opět meandruje, na trase je 123 kruhových protisměrných oblouků, 38 prahů, 88 stupňů a 12 tůní. Výrazně se také snížil podélný sklon koryta a voda protéká pomaleji. „Odstranili jsme stávající opevnění otevřené části toku, abychom docílili nerovnoměrného proudění při proměnlivém spádu i příčném tvaru koryta,“ uvedl Dan Král, vedoucí správy toků z podniku Lesy ČR.

Podle něj projekt příznivě ovlivní i rozvoj živočišných druhů vázaných na vlhké a mokřadní biotopy a tekoucí vody, jako je užovka obojková, ropucha obecná, čolek obecný, čolek horský, ještěrka živorodá, mlok skvrnitý, rosnička zelená, skokan skřehotavý
i zmije obecná. Břehy potoka lemují nově vysazené původní druhy dřevin – například Olše lepkavá, Olše šedá, Vrba křehká, Vrba popelavá, Vrba nachová a Střemcha obecná.

Maňavský potok a jeho pravostranný přítok protéká CHKO Šumava. Pramení na severozápadním svahu pod lesními porosty vojenského újezdu Boletice. Protéká severozápadním směrem loukami a západně od osady Maňava pastvinami. Pod osadou Maňava se do něho z východu vlévá levostranný přítok. Od soutoku pokračuje jižním směrem, kde křižuje silnici mezi Horní Planou a Volary, ale také cyklostezku a železnici, pod níž se vlévá do vodní nádrže Lipno.
Na projekt „Revitalizace Maňavského potoka“ se podařilo získat 3 426 418 Kč (ERDF 3 255 tis. Kč, SFŽP 171 tis. Kč) z  Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Životní prostředí a oblasti podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu.

Naše voda, foto lokality: Lesy ČR

21.10.2015 12.37, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31