29. 5. 2020

Lesy ČR spravují více než 39 tisíc kilometrů vodních toků

Státní podnik Lesy ČR na území celé České republiky spravuje více než 39 tisíc kilometrů především drobných vodních toků. Jen v roce 2012 Lesy ČR vynaložily přes 700 milionů korun na zajištění správy vodních toků a na opatření na vodních tocích. Připomněl to u příležitosti Dne vody mluvčí lesů Zbyněk Boublík.

Podstatnou část vynaložených finančních prostředků představují náklady na odstranění povodňových škod z roku 2010, a dále náklady na protipovodňová opatření.

„Náklady Lesů ČR na výstavbu protipovodňových opatření, správu, opravy a udržování majetku souvisejícího s vodními toky představují částku 700 milionů Kč a v dalších letech se budou dále zvyšovat. Na investiční akce podnik v roce 2012 vynaložil částku 350 milionů korun a dalších 350 milionů korun na neinvestiční akce a činnosti související se správou vodních toků,“ podotýká ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením LČR.

Priorita LČR: ochrana obyvatel a majetků před povodněmi

Péči o vodní toky Lesy ČR zajišťují na území státu prostřednictvím šesti specializovaných pracovišť – správ toků. Hlavní práce spočívají v odstraňování povodňových škod a zajišťování výstavby nových protipovodňových opatření na vodních tocích. V rámci dalších opatření probíhají opravy vodohospodářského majetku či stabilizace koryt toků. Dochází též k vytváření retenčních prostorů pro zachycení splavenin a ostatních prvků k zadržování vody v krajině. Lesy ČR zajišťují také revitalizace v minulosti nevhodně upravených toků, výsadbu a péči o břehové porosty, zpracovávání odborných posudků a poradenskou činnost.

Světový den vody – lesy a voda jsou spjaty od nepaměti

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Les je z hydrologického pohledu rozhodujícím činitelem při zadržování vody v krajině, je zásobárnou vody. Působí jako důležitý činitel při zadržování srážek a má vliv na vyrovnávání odtoku vody z krajiny. Lesy ČR se svým hospodařením významně podílí na ovlivnění vodohospodářské funkce lesa, především vytvářením vhodné druhové skladby lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin, šetrnými výchovnými a těžebními zásahy ve vztahu k lesním porostům i lesní půdě, optimálním rozmístěním lesní dopravní sítě a samozřejmě i správou vodních toků.

Snahou Lesů ČR je v rámci prováděných činností co největší měrou nejen napomáhat k zachování a zlepšování zdravého životního prostředí. V případě vodních toků nemají realizovaná opatření komerční charakter a jejich financování je umožněno díky efektivnímu, trvale udržitelnému hospodaření ve státních lesích.

Naše voda

22.3.2013 9.48, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31