30. 5. 2020

Lesy ČR pomáhají zvýšit kvalitu vody v podkrušnohorské vodárenské nádrži Fláje

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) se aktivně zapojil do významného příhraničního projektu, jehož cílem je zlepšit kvalitu vody přitékající do vodárenské nádrže Fláje, v blízkosti obce Český Jiřetín na Mostecku. Informoval o tom dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Podnik podle jeho údajů  již  dokončil na jednom z přítoků do flájské přehrady výstavbu záchytné přehrážky, která významně sníží množství naplavenin, jež by se do nádrže jinak mohly dostat. „Uvědomujeme si, jaký význam má kvalita dodávané pitné vody pro obce a města v Podkrušnohoří. Výstavbu přehrážky bereme jako náš příspěvek, jak kvalitu vody ve flájské přehradě nadále udržovat na velmi dobré úrovni,“ uvádí Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků LČR v oblasti povodí Ohře.

V právě dokončené přehrážce budou odborníci sledovat průběh usazování zachycených, nerozpuštěných látek a zkoumat možnosti jejich následného rozkladu vlivem slunečního záření působícího na vodní hladinu. Následně budou odebírány vzorky vody v toku nad a pod touto přehrážkou a bude posuzována účinnost opatření. Projekt je realizován z programu Cíl 3 Evropské unie na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013. Přehrážka má v nejvyšším bodě výšku 2,8 metru, maximální hloubka vody u hráze je 1,5 metru; přehrážka je zděná lomovým kamenem (žulou) a má betonové těsnící jádro. Součástí stavby je i tak zvaný rybí přechod, který umožňuje migraci ryb.

Vodní nádrž Fláje je unikátní pilířová vodní nádrž, jediná svého druhu v ČR. Svému účelu slouží už více nežpadesát let. Nachází se v Krušných horách, asi pět kilometrů jihovýchodně od hraničního přechodu Český Jiřetín. Přes hráz přehradní nádrže prochází silnice vedoucí ve směru z Moldavy na Český Jiřetín nebo Klíny. Díky své unikátní konstrukci je dokonce zařazena mezi kulturní památky ČR. Přehrada byla vybudována na Flájském potoce již v roce 1963. Výška hráze je 58,5 metrů a délka v koruně 459 metrů. Vodní plocha zaujímá 149 hektarů a maximální hloubka je 57 metrů.

Naše voda

26.1.2012 11.18, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31