30. 11. 2020

20.5.2014 15.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Lesy ČR omezují v Jeseníkách výskyt kleče

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) zahájil v těchto dnech projekt odstraňování nepůvodní kleče v oblasti Jeseníků. Informoval o tom dnes mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Konkrétně se podle jeho údajů jedná o území národní přírodní rezervace Šerák – Keprník, která tvoří jádrové území chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Cílem projektu „Redukce borovice kleče v NPR Šerák – Keprník“ je přitom redukce kleče na vybraných lokalitách, šetrné odstranění vyřezané biomasy a monitoring vlivu tohoto zásahu na druhovou rozmanitost společenstev zdejší arkto-alpínské tundry. Projekt byl zpracován v úzké součinnosti s pracovníky Správy CHKO Jeseníky i dalšími dotčenými orgány státní správy a vychází z výsledků projektu VaV MŽP a následné vědecké studie řešitelského týmu Mendelovy univerzity v Brně. Projekt LČR za více než 3 miliony korun je realizován s podporou MŽP a fondů Evropské unie, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Na rozdíl od výskytu kleče v jiných pohořích (např. v Krkonoších) nebyla doposud původnost borovice kleče v Jeseníkách jednoznačně prokázána. Její současný výskyt je tedy zřejmě výhradně výsledkem úmyslné výsadby v minulosti. K zalesňování nejvyšších poloh Jeseníků vedla lesníky snaha o obnovu přirozené horní hranice lesa snížené pastvou skotu, regulování odtoku vody a ochranu proti erozi a vzniku lavin. Převaha zalesňovacích prací probíhala v období let 1874 až 1928. Kleči se v podmínkách Jeseníků daří docela dobře a brzy splnila očekávání lesníků. Dnes zde roste na ploše o velikosti cca 142 hektary a pokrývá necelých 13 % území nad horní hranicí lesa. S ohledem na výskyt některých unikátních přírodních hodnot však bylo v současné době na vybraných místech rozhodnuto o odzkoušení vlivu její částečné redukce na vývoj vegetace a půdy.

Odstranění porostů kleče může na jedné straně zlepšit stanovištní podmínky některých druhů rostlin a živočichů, na straně druhé je však spojeno také s rizikem, které z pohledu lesníků, zodpovědných za stav svěřeného státního lesního majetku, nelze podcenit. Po vyhotovení projektu VaV MŽP definujícího místa, kde může kleč kolidovat s dochovanými přírodními hodnotami, proto Lesy ČR v rámci své Grantové služby zadaly studii na posouzení nejzávažnějších rizik spojených s redukcí kleče v Hrubém Jeseníku. Studie zpracovaná řešitelským týmem Mendelovy univerzity v Brně byla dokončena v roce 2011. V návaznosti na výsledky obou studií byl ve spolupráci s pracovníky Správy CHKO Jeseníky zpracován projekt na redukci části porostů kleče v NPR Šerák – Keprník. Dalším zdrojem praktických informací byli pro jesenické lesníky pracovníci Krkonošského národního parku, kteří podobný projekt v místech s nepůvodní klečí realizovali v letech 2010 a 2011.

Zahajovaný projekt, navazující na několik experimentálních výřezů kleče, organizovaných Správou CHKO Jeseníky koncem minulého století a v letech 2004 a 2010, je výsledkem mnoha jednání a terénních šetření. Zahrnuje vyřezání porostů kleče z 1,15 hektaru velké plochy na vrcholu Šeráku a ze 4 plošek o celkové výměře 1 hektar z lokality Keprník. Šetrné odstranění vyřezané hmoty – největší problém předchozích zásahů – je technologicky vyřešeno ručním přitahováním odřezaných keřů na plachtách na předem vymezené plochy, z nichž bude hmota transportována mimo pozemky NPR a odvezena. Vyřezaná hmota z vrcholu Šeráku bude přepravena lehkou vyvážecí soupravou na manipulační plochu Lesů ČR, Lesní správy Jeseník. Biomasa z lokality Keprník bude, vzhledem ke špatné dostupnosti, transportována za pomoci vrtulníku na dočasné úložiště na Červenohorském sedle. Součástí projektu je i několikaletý monitoring 60 trvalých výzkumných ploch z pohledu stavu a vývoje vegetace a půdy. Týká se ploch dotčených zásahem v porovnání se stavem ploch bezlesí a ploch zarostlých borovicí klečí.

Výsledkem společného snažení lesníků a ochránců přírody by mělo být získání informací o dalším možném vývoji ploch, z nichž bude borovice kleč šetrně a v souladu s platnými právními předpisy odstraněna. V daném projektu se nejedná o celoplošnou redukci borovice kleče v oblasti, ale o redukci vysloveně pomístní.

Šerák-Keprník je národní přírodní rezervace v pohoří Hrubý Jeseník, součást CHKOJeseníky. Jde o nejstarší rezervace na Moravě, vyhlášená rodem Lichtenštejnů již v roce 1903. Nadmořská výška 860 – 1 423 m, rozloha včetně ochranného pásma 1 174,44 ha. Důvodem vyhlášení je ochrana geomorfologicky výrazných vrcholových partií Hrubého Jeseníku při horní hranici lesa s dobře zachovalými, místy pralesovitými formacemi horských smrčin a horských smíšených lesů.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

20.5.2014 15.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6