15. 7. 2020

Lesy ČR obnovily v Chřibech na Zlínsku tři retenční vodní nádrže

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dokončily Chřibech na Zlínsku obnovu tří vodních nádrží, které významně přispívají k optimalizaci vodního režimu v místní půvabné krajině. Informují o tom parlamentní listy.

Vodní nádrže se nacházejí na území lesnického revíru Kvasice, na potoce Vrbka tekoucího Halenkovickou dolinou, v oblasti Otrokovic. V terénu jsou označeny názvy Račák, Ujmiska a Tabarky. Tyto názvy současně odpovídají jménům místních katastrálních území. Rekonstrukce stála přes 2 miliony 200 tisíc korun. Obnovené nádrže mají pro zdejší lokalitu mimořádnou důležitost: přispívají k zadržování vody v krajině,zejména v období stále častěji se vyskytujících period sucha a pomohou zpomalit odtok i případných přívalových srážek v povodí Vrbky. Vodní nádrže výrazně zvýší biodiverzitu v této oblasti.

Pro to, aby nádrže mohly znovu plnit své důležité funkce, došlo v průběhu rekonstrukce k opravě hrází a vybudování nových vypouštěcích zařízení s regulačním zařízením včetněbezpečnostních přepadů. Odtěžením nánosů se navíc podařilo celkově zvětšit retenční prostor nádrží. Na financování projektu se kromě LČR podílela také EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Malé vodní nádrže obklopené lesními porosty významnou měrou zvyšují biodiverzitu v krajině – stávají se ideálním místem pro vznik a rozvoj vodních nebo mokřadních biotopů a na ně vázaných rostlin a živočichů. Tvoří nenahraditelný domov vzácným obojživelníkům a plazům. Ve vodní nádrži Tabarka žijí například zákonem chránění živočichové skokan štíhlý, čolek horský a rak říční. Mezi další doplňkové funkce nádrží patří funkce rekreační a krajinotvorná. V případě nutnosti nádrže plní i funkci protipožární; slouží jako zásobárna vody pro hašení požárů.

Původní retenční nádrže byly v celkově špatném technickému stavu a přestaly svoje funkce plnit v druhé polovině 20. století, kdy musely být vypuštěny s ohledem na hrozící nebezpečí jejich protržení při vyšších průtocích.

Území Chřib má výjimečně velký rekreační potenciál. Většina obcí Chřibů má také bohaté kulturní tradice i stále živou současnou kulturu. Nejvýznamnějším kulturním centrem oblasti jsou Buchlovice. Chřiby jsou horským pásmem, které se rozkládá na středovýchodní Moravěa leží mezi městy Kyjovem a Kvasicemi v Jihomoravském a Zlínském kraji. Průběh Chřibů je orientován od jihozápadu na severovýchod, délka je asi 35 km a největší šířka činí 10 km. Nejvyšší vrchol – Brdo má výšku 587 m n.m.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz

12.9.2012 11.53, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2