23. 9. 2018

LČR dokončily revitalizaci Chodovského potoka

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) úspěšně dokončil revitalizaci koryta Chodovského potoka mezi osadou Mezihorská až k prameništi jižně od obce Jindřichovice v okrese Sokolov, v Karlovarském kraji. Informoval o tom mluvčí LČR Zbyněk Boublík.

Revitalizace podle něj proběhla v  zájmu záchrany cenných přírodních rašelinišť v Krušných horách. Voda tak dnes ze zalesněného území odtéká oproti minulosti pomaleji a k vysušování přilehlých rašelinišť již nedochází. Kromě LČR se na financování projektu v hodnotě skoro 2 miliony korun podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

„Provedenou revitalizací se nám podařilo navrátit koryto Chodovského potoka do původní, přirozené trasy. Nové, původní koryto je mělké, mírně zvlněné, doplněné o několik místních, hojně se vyskytujících balvanů. Boční příkopy jsou v místech jejich zaústění do koryta přehrazeny dřevěnou příčnou přehrážkou, aby došlo k zadržení vody,“ vysvětluje ekonomický ředitel LČR Michal Gaube, pověřený současně řízením podniku. „V minulosti uměle vytvořené koryto je zasypáno. Všechna námi realizovaná opatření výrazně zlepšila retenční schopnost povodí Chodovského potoka a podpořila zdárný vývoj přiléhajících rašelinných stanovišť,“ doplňuje Gaube.

V současné době je stavba hotová a zcela funkční. Voda protéká bez problémů původními meandry i nově vytvořeným mělkým korytem. Do původních meandrů se voda vrátila přirozeně, jako by ani neuběhly desítky let od jejich opuštění.  Téměř celý upravovaný úsek Chodovského potoka v předmětné lokalitě protéká územím původních rašelinišť, dnes podmáčených smrčin a olšin s příměsí modřínu a jedle a také listnáčů, jako jsou bříza, lípa, dub, buk a javor klen.

Celková cena realizace projektu „Revitalizace Chodovského potoka v ř. km 20,00 – 22,89“ činí 1 724 336,- Kč (bez DPH). Na tento projekt byla přiznána podpora z evropských fondů v celkové výši 1 485 886,-  Kč z toho (ERDF 1 411 592,-Kč; SFŽP 29474,-Kč). Projektová dokumentace ve výši 238 450,- Kč bez DPH byla hrazena z vlastních zdrojů LČR.

Naše voda, ilustrační foto LČR – Dagmar Kalina

19.11.2013 10.57, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

Spolek Vltavan - žehnání replice šífuSpolek Vltavan - žehnání replice šífu
Projekt „Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“

Video dne

více >