9. 8. 2020

Kvůli havárii na Jordánu uhynulo množství ryb

Kontaminace odtékající vody řídkým sedimentem a úhyn značného množství ryb jsou nadále značným problémem při řešení páteční havárie, kdy se protrhla provizorní hráz na dně rybníků Jordán. Oznámilo to v pondělí město Tábor v tiskové zprávě.Starosta Tábora Jiří Fišer svolal proto na pondělní ráno koordinační poradu. Protržení provizorní hráze je stavebně zajištěné a díky přítoku z povodí hladina v horní nádrži stoupá na požadovanou provozní úroveň natolik, aby byla zachována populace škeblí.

Dolní nádrž je prakticky vyprázdněna kvůli existenci již vyražené horizontální, 200 m dlouhé a dostatečně kapacitní štoly. Problémem je nadměrná kontaminace odtékající vody řídkým sedimentem, úhyn významné části rybí obsádky a záchyt zdravých ryb s jejich opětným přemístěním do horní nádrže. V pondělí ráno byla před vtokem do štoly obnovena další hrázka, která zabraňuje vtoku nedostatečně ředěného sedimentu, čerpána bude již jen odsazená voda z hladiny.

„Situaci je nutno bez emocí vyhodnotit ze tří hledisek. Z pohledu dopadů pro průběh a harmonogram samotné stavby, z pohledu následků havárie pro níželežící povodí, včetně vyhodnocení orgány životního prostředí a konečně z pohledu preventivních technických opatření, jež zabrání opakování této situace“, říká starosta Fišer.

„Vím, že tak jako každý Čech je odborník na fotbal, je nyní každý Táborák odborník na Jordán. Ale nedivím se tomu. Tu stavbu mají všichni tak trochu v obýváku. V kritických hodinách došlo k nárůstu hydraulického zatížení obtížně zhutnitelného násypu přehrazení,“ uvedl Fišer. „ Jak se po protržení násypu ukázalo, v poměrně propustném prostoru násypu mezi okrajem štětové stěny a skalním podkladem břehového svahu se rozvíjela vnitřní eroze v důsledku zmíněného hydraulického přetížení déle trvajícími povodňovými průtoky,“ dodal starosta.  

Podle něj byl jemnější hlinitopísčitý materiál násypu postupně vyplaven, vytvořila se predisponovaná průsaková cesta podél hladké skalní plochy a po ní to ujelo. „Bude nezbytné přemístit bezpečnostní průleh dále od této stykové plochy, někam mezi příčné výztuhy štětové stěny v jádru hráze,“ vysvětlil.

Fišer je připravený na úhradu škody, nemyslí si však, že náhrada přísluší městu Táboru jako investorovi. Nehodu by měla řešit pojistka a to po vyčíslení škody.

Naše voda

31.12.2012 18.27, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5