5. 6. 2020

Kvalita pitné vody v ČR je jedna z nejvyšších v EU

Česká republika patří mezi šest zemí v rámci EU, která vykazuje v mikrobiologických a chemických parametrech pitné vody 99 až 100 procent požadované kvality. Zmiňované procento výjimek jde především na vrub menších vodohospodářských společností.

Vyplývá to z rozsáhlé analýzy kvality tuzemských zdrojů pitné vody a názvem „Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy“, kterou vydal jako dílo kolektivu autorů v čele s Františkem Kožíškem ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ – instituce bdící v ČR za kvalitu pitné vody) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. „Porovnáme-li výsledky kvality vody – co do počtu nálezů překračujících stanovené hygienické limity – v malých a velkých vodovodech, pozorujeme již řadu let jasnou závislost: u malých vodovodů dochází k nedodržení stanovené kvality častěji. Na evropské úrovni, podle průzkumu Evropské komise za rok 2008, asi 40 % malých vodovodů (zásobujících mezi 50 a 5 000 osob) nesplňuje v některém z ukazatelů požadavek směrnice na pitnou vodu (98/83/ES), zatímco u větších vodovodů je to méně než 5 %. Podobná je situace i v České republice. Zatímco u největších oblastí nalézáme nedodržení limitů zdravotně závažných ukazatelů (s nejvyšší mezní hodnotou – NMH) jen asi u 0,02 % stanovení, u nejmenších oblastí je to asi 1 % vzorků,“ píše se v uvedené publikaci.

U pitné vody se mimo jiné sleduje 10 ukazatelů mikrobiologické a biologické kontaminace vody a celkem 62 ukazatelů fyzikálních a chemických vlastností vody, přičemž u 28 z nich jsou povoleny maximální limity v řádech nanogramů na litr. Pokud se týká mikrobiologických (hygienických) parametrů pitné vody, pak tyto platí jak pro studenou, tak teplou kohoutkovou vodu ve všech místech, kam je voda dodávána.

Uvedené parametry musí být také dodrženy po dobu minimální trvanlivosti v případě balených pitných vod. Ty zpřísnila novela vyhlášky č. 252/2004 Sb., která platí od roku 2014. Zatímco do roku 2014 platil limit pro pitnou vodu z vodovodu pro počty kolonie tvořících jednotek – KTJ při teplotě 22 °C maximálně 200 KTJ/ml a pro balenou pitnou vodu 500 KTJ/ml, v současné době je limit pro vodu z vodovodu beze změn a pro balenou vodu se limit snížil z původních 500 na 100 KTJ/ml.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda

3.1.2016 11.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5