18. 10. 2018

Kubala: Nejsem si jistý, zdali správně chápeme heslo „Voda a udržitelný rozvoj“

Voda a udržitelný rozvoj je motto, které bylo zvolena pro letošní oslavy Světového dne vody. Organizátorem celé řady akcí se Světovým dnem vody je přitom Svaz vodního hospodářství (SVH), jehož předseda představenstva Petr Kubala promluví na konferenci v pátek 20. března v Kongresovém centru v Praze.

SVH podle něj pokračuje v intenzivní komunikaci s  Ministerstvem zemědělství i s Ministerstvem životního prostředí s cílem pozitivně ovlivňovat vodohospodářskou legislativu. „Letos se podařilo dojednat s Ministerstvem životního prostředí úpravy novely zákona o odpadech, která umožní nakládat s vytěženými sedimenty z vodních toků nikoli pouze jako s odpadem, ale i jako se surovinou pro další použití, zejména jejich ukládání zpět na zemědělskou půdu, odkud většinou pochází, tak i ve stavebnictví,“ přibližuje Kubala pozitivní působení Svazu.

V průběhu podzimu 2014 i v letošním roce se členové Svazu také aktivně účastnili na přípravě nového Operačního programu Životní prostředí pro období 2015 – 2020. „Pro odvětví vodního hospodářství znamená tento program velkou příležitost. Cílem Svazu je, aby zejména projekty zaměřené na modernizaci vodovodů a kanalizací, na ochranu před povodněmi či revitalizace přinášely co nejvyšší efekt, a aby představovaly pro investory zajímavou příležitost“, upřesňuje předseda Kubala.

Mezi stěžejní koncepční aktivity ve vodním hospodářství patří plánování v oblasti vod. Na webových stránkách všech státních podniků Povodí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a krajských úřadů, včetně webových stránek SVH jsou vyvěšeny k připomínkám návrhy plánů dílčích povodí, národních plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik. „Každý zájemce má možnost až do 22. června 2015 vyjádřit své stanovisko k plánům a zaslat své připomínky,“ dodává Kubala.

V souvislosti s heslem „Voda a udržitelný rozvoj“, říká předseda Svazu Kubala: „V našich podmínkách by to pro nás nemělo být nic tak moc nového. Nejsem si ale vůbec jistý, zda ho chápeme v naší společnosti správně, nebo zda dokonce není toto heslo pouhou proklamací. Máme to štěstí, že dosud žijeme ve „vodním blahobytu“, což se na druhou stranu projevuje negativně v tom, že se nám nedaří projednávat a prosazovat nezbytná opatření k zabezpečení dostatku vody v budoucnu. Veškeré studie nasvědčují tomu, že doba, kdy začne být vody nedostatek, nemusí být tak daleko a opatření, která jednou zcela jistě budou potřeba, nepůjdou realizovat tak rychle. Je zřejmé, že se nedaří dostatečně působit na veřejnost, aby si uvědomila všechny souvislosti spojené s vodou a její dostupností. Velmi proto vítám ustavení meziresortní pracovní skupiny VODA – SUCHO, která se touto problematikou od loňského října zabývá.“ A uzavírá, „společnost si musí umět odpovědět na otázku, co od vody vlastně chce? Vzhledem k protichůdným požadavkům obyvatel i s ohledem na krátkodobé lokální zájmy, ale i z důvodu, že jsme dosud nezažili skutečný nedostatek vody, si společnost stále na tuto otázku nedokáže jednoznačně odpovědět. Právě problematiku sucha a extrémních hydrologických jevů bude nezbytné odpovědně řešit, se všemi, i ne zrovna příjemnými doprovodnými jevy. Motto „Voda a udržitelný rozvoj“ znamená, že musíme myslet i na budoucí generace, protože zatím tomu tak úplně není… Právě při řešení této problematiky předpokládám uplatnění odborné erudice členů Svazu vodního hospodářství. Protože pokud zůstaneme bez vody, nepůjde vyřešit vůbec nic.“

SVH je dobrovolné, neziskové, zájmové sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství. SVH sdružuje právnické osoby, jejichž hlavním předmětem je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření podmínek v oblasti hospodářské politiky státu na podporu rozvoje tohoto odvětví. SVH má působnost na území České republiky.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová (Petr Kubala)

18.3.2015 16.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >