17. 8. 2019

Krkonoše jsou MaGICLandscapes

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) řeší od 1. července 2017 tříletý mezinárodní projekt Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes (MaGICLandscapes). Informoval o tom dnes mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Projekt je podpořen v rámci programu spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a spolufinancován Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF). Správa KRNAP bude spolupracovat s vedoucím partnerem, Technickou univerzitou v Drážďanech, a dalšími 9 partnery z Německa, Rakouska, Itálie, Polska a České republiky.

Výstupem projektu v Krkonoších bude revize Územního systému ekologické stability (ÚSES) a zároveň vznikne studie hodnocení míry fragmentace krajiny. Na území Krkonoš pracují obě správy národních parků (KRNAP i KPN) na základě společné metodiky a tím pádem vznikne tzv. kostra ekologické stability. V praxi bude třeba lépe zajištěna průchodnost krajiny pro velké savce.

Klíčovým konceptem evropské agendy je zelená infrastruktura (ZI). Dle definice Evropské komise se jedná o „Strategicky plánovanou síť přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými environmentálními prvky, jež byla navržena a pečuje se o ni s cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb. Zahrnuje zelené plochy (nebo modré plochy, jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky v pevninských (včetně pobřežních) a mořských oblastech. Na pevnině se zelená infrastruktura může nacházet ve venkovských oblastech i v městském prostředí.“

Realizace projektu je rozdělena do tří základních částí s dílčími cíli:

  1. Vymezení rámce a teoretických vazeb ZI, identifikace ZI prostřednictvím dálkového průzkumu Země a tvorba mapových výstupů;
  2. Posouzení funkčnosti ZI v krajině a návrh vhodného managementu;
  3. Tvorba strategií obnovy nebo vzniku prvků ZI jako nástroje pro podporu místního plánování.

Ekologickou síť v České republice tvoří Územní systém ekologické stability (ÚSES) i veškeré územní nástroje ochrany přírody, včetně zvláště chráněných území. Správa KRNAP bude při realizaci aktivit úzce spolupracovat se dvěma projektovými partnery, Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., a Karkonoským Parkem Narodowým.

Naše voda, ilustrační foto KRNAP

 

25.8.2017 14.01, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1