20. 8. 2019

Královéhradečtí vodohospodáři prověřují neoprávněné vypouštění srážkových vod

V souvislosti s přetěžováním splaškových kanalizačních systémů přistoupila společnost Královéhradecká provozní ke kontrole vypouštění srážkových vod z nemovitostí do splaškové kanalizace. Informovala o tom dnes mluvčí společnosti Veronika Bergrová.

Neoprávněné vypouštění srážkových vod je totiž podle ní v rozporu s podmínkami stanovenými Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu. Kanalizační řád je dokument, který určuje, co do kanalizace patří a co naopak nikoliv. Vysvětluje také, že kanalizace může být oddílná nebo jednotná. Do oddílné splaškové kanalizace je vypouštění srážkových vod zakázáno, taková kanalizace je určena jen pro vody splaškové. Do jednotné kanalizace pak může být vypouštění srážkových vod povoleno stavebním povolením.

Průzkum kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí je prováděn tzv. kouřovou metodou. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení srážkových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku. Metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Mlha je produkována výrobníkem mlhy a pomocí výkonného ventilátoru je vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí. Pokud je do kanalizační přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tyto jevy jsou v průběhu zkoušky vyhodnocovány a dokumentovány technickými pracovníky na místě a slouží jako podklady pro pozdější jednání s majiteli objektů, kteří jsou vyzýváni k nápravě závadného stavu. Pokud je neodstraní, za závady v odkanalizování hrozí vlastníkům objektů i finanční postih do výše 100 000 korun.

Mlhy se vyrobí poměrně velké množství, je tedy nutná spolupráce s Hasičskou záchrannou službou, aby nebyla povolána k „falešnému“ poplachu a zbytečnému výjezdu. Na hasičský dispečink se nahlásí zahájení i ukončení akce.

Z kontrol prováděných v minulých dnech vyplynulo několik desítek případů neoprávněného vypouštění srážkových vod z nemovitostí. Celkem bylo takto prověřeno přibližně 500 nemovitostí například v lokalitách Holohlavy, Piletice a Divec.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

3.10.2013 14.03, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1