30. 5. 2020

Kraj podpoří vodní hospodářství obcí jižní Moravy

Rada Jihomoravského kraje na své dnešní schůzi doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací pro vodní hospodářství některým obcím jižní Moravy. Uvedlo to tiskové oddělení kraje.

Jak konstatoval hejtman Michal Hašek, jde celkem třináct projektů v celkové výši 22,715 milionu korun. Dotační program v oblasti vodního hospodářství se přitom člení na dotační podprogramy: č.1 Podpora v oblasti vodárenství, č.2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod, č.3 Podpora staveb protipovodňové ochrany.

Na podporu oblasti vodárenství doporučila rada zastupitelstvu schválit dotaci těmto obcím:

 

Č.

Žadatel

Předmět žádosti

Celkové

uznatelné náklady

[Kč]

Spolu-    financování

[Kč]

Navrhovaná dotace

[Kč]

1

Městys BoleradiceProdloužení vodovodu Cvrčkov

327 000

200 000

2

Obec Vedrovice

 

Vedrovice – Inovace vodovodu

3 966 848

2 000 000

3

Obec Cvrčovice

 

Vodovod pro areál statku

416 215

250 000

 

 

 

 

Celkem:

2 450 000

 

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod:

 

Č.

Žadatel

Předmět žádosti

Celkové

uznatelné náklady

[Kč]

Spolu-    financování

[Kč]

Navrhovaná dotace

[Kč]

1

Obec Sobůlky

 

Sobůlky – dobudování kanalizace,   střed obce

2 904 331

2 000 000

2

Obec Česká

 

rekonstrukce inženýrských sítí – II.   etapa – splašková kanalizace v ulici Nová, včetně veřejné části přípojek

3 342 575

2 000 000

Č.

Žadatel

Předmět žádosti

Celkové

uznatelné náklady

[Kč]

Spolu-    financování

[Kč]

Navrhovaná dotace

[Kč]

3

Dobrovolný svazek obcí Deblín

 

Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové   sítě – stavba Březina, Vohančice a Heroltice

85 773 000

MZE

63 911 000

4 708 000

4

Obec Troubsko

 

Troubsko – kanalizace IV. etapa

30 493 022

SFŽP

25 919 069

1 524 651

5

Obec Loděnice

 

Technická infrastruktura – Loděnice   – kanalizace a ČOV

48 865 836

SFŽP

41 359 601

2 432 917

6

Městys Ostrov u Macochy

 

Rekonstrukce ČS u sokolovny

3 075 260

1 800 000

7

Obec Svatoslav

 

Svatoslav – rekonstrukce stávající   jednotné kanalizace

5 850 000

3 000 000

8

Obec Uhřice

 

Kanalizace Uhřice lokalita   „Chaloupky“ – splašková stoka B1

6 696 266

1 800 000

 

 

 

Celkem:

19 265 568

 

V rámci podpory staveb protipovodňové ochrany:

 

Č.

Žadatel

Předmět žádosti

Celkové

uznatelné náklady

[Kč]

Spolu-    financování

[Kč]

Navrhovaná dotace

[Kč]

1

Obec Kobylí

 

Kobylí – řešení extravilánových vod   v povodí ul. Sokolská

1 210 800

840 000

2

ČOV Drásov – Malhostovice

 

Protipovodňová opatření – přeložka   výustního objektu DN500

250 000

160 000

 

 

 

Celkem:

1 000 000

 

 

30.8.2012 16.39, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31