21. 9. 2020

Konsorcium SYSTEMIC chce zlepšit kvalitu půdy recyklací bioodpadu

Dnem 1.června zahájila společnost SYSTEMIC projekt dokazující, jak může být ekonomicky životaschopné obnovit a recyklovat živiny z biologického odpadu, živočišného hnojiva a splaškových kalů pro zemědělství. Informuje o tom webová stránka konsorcia.

Dusík, fosfor a draslík jsou rozhodující pro růst rostlin. V EU je polovina fosforu a dusíku aplikovaná každoročně na zemědělské půdy pocházející z neobnovitelných zdrojů, jako je fosfátová hornina, nebo je produkována procesy, které konzumují velké množství fosilních paliv, jako je zemní plyn. V našem současném systému dochází ke ztrátě vysokého procenta hodnotných živin spálením nebo likvidací odpadu (jako organické hmoty a dusíku) nebo emisemi živin do životního prostředí, což způsobuje problémy s eutrofizací (obohacování dusíku a fosforu ve vodách).

Tato neefektivita systému spolu s růstem počtu obyvatel a rozšiřováním odvětví živočišné výroby má vážné dopady na kvalitu půdy, ovzduší a vod a ohrožuje dlouhodobou udržitelnost zemědělství EU. Obnova a opětovné využití živin z biologického odpadu, odpadu z potravin a krmiv, živočišného hnoje a splaškových kalů může pomoci tuto situaci změnit.

SYSTEMIC přispěje ke snížení závislosti na neobnovitelných zdrojích, snížení emisí skleníkových plynů, snížení znečištění půdy, ovzduší a vody pomocí hnojiv, které splňují požadavky na plodiny (spíše než přímé šíření organických zbytků), a pomáhá chovatelům a Městských center, aby spravovali svůj odpad.

Projekt SYSTEMIC bude spolupracovat se 5 demonstračními zařízeními, které poprvé představí, jak mohou být obnovitelné živiny z odpadu ekonomicky životaschopné a jak vyrábět vysoce kvalitní živiny, které mohou být recyklovány zpět do zemědělských plodin. Bude dokázat, jak lze evropskou úpravu biologického odpadu, živočišného hnojiva a kalů splašit na další úroveň použitím nových technologií pro výrobu energie a obnovení živin.

S využitím zkušeností získaných v těchto závodech bude koalice rozvíjet obchodní případové studie a podporovat jejich další využívání dodatečných zařízení, což přispěje k rozšíření obnovy živin v celé Evropské unii, a tím usnadňuje přechod k více kruhovým ekonomikám.

SYSTEMIC je konsorcium složené z 15 členů. Tento projekt obdržel finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci grantové dohody č. 730400.

Zdroj a další informace: http://www.systemicproject.eu, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

23.6.2017 6.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4