2. 3. 2021

30.9.2013 9.35, Rubrika: Nezařazené

Konference Vodní nádrže zvyšuje svou prestiž

Aktuální problémy správy a provozu vodních nádrží byly náplní druhé ročníku konference Vodní nádrže 2013. Jak dnes informovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková, konference prokázala oprávněnost udělení akreditace vzdělávacího programu.

Povodí Moravy ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, ostatními státními podniky Povodí a dalšími partnery sezvalo vodohospodáře a spřízněné odborníky na konferenci Vodní nádrže 2013, která se konala pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního ČR a Jihomoravského kraje. V pořadí již druhý ročník se opět konal v prostorách brněnského hotelu Voroněž, který byl schopen svými prezenčními prostory poskytnout vhodné a dostatečné zázemí pro více jak 240 zúčastněných hostů.

Dvoudenní konference s mezinárodní účastí byla zahájena ve středu 25. září úvodním slovem generálního ředitele Povodí Moravy Radimem Světlíkem, kterého v projevu vystřídal ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Karel Vlasák a Jaroslav Parolek, člen Rady Jihomoravského kraje. Následoval první z celkem šesti přednáškových bloků, které zahrnovaly přes 30 prezentací. Vzhledem k množství příspěvků byl jednotlivým přednášejícím vymezen časový prostor 15ti minut, na který v případě zájmu a dotazů navazovala 5ti minutová diskuze. Možnosti diskutovat na danou problematiku či poskytnout doplnění k řešenému problému bylo hojně využíváno, což potvrdilo očekávání Radima Světlíka, který se ve svém úvodním projevu vyjádřil, že předpokládá aktivní diskuze vztahující se k daným tématům. „V této formě řešení konkrétních problémů vidím přínos a současně směr jakou cestou se vydat, aby nádrže, které obhospodařujeme, byly kvalitní, a to jak po stránce stavební, tak z hlediska kvality vody. To je naším úkolem i prioritou. Konfrontace názorů bude jen ku prospěchu našich dalších výsledků“, dodal Světlík.

Čestným hostem a současně i aktivním účastníkem konference byl český vodohospodář specializující se na vodní nádrže Vojtěch Broža, který působí na půdě Českého vysokého učení technického v Praze jako profesor katedry hydrotechniky. Zde vystoupil s přednáškou o akumulační a retenční schopnosti krajiny vodní nádrže ve vztahu ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury pro zvýšení kvality prostředí a života lidí. Mezi jednotlivé přednášky, které byly písemně shrnuty a vydány v tištěném sborníku konference, byly zařazeny komerční prezentace zainteresovaných partnerů.

K velmi očekávaným referátům náležel přednáškový blok Eutrofizace nádrží, eroze, transport a zdroje živin. Toto téma je zejména v posledních letech velmi často diskutovaným problémem, a to nejen v odborných kruzích. Těší se i značné mediální pozornosti a postupy řešení a zejména dosažené výsledky jsou se zájmem sledovány také širokou veřejností. V návaznosti na téma eutrofizace a s tím spojenou kvalitu vody nelze opomenout příspěvek z řad pořadatele, který shrnoval změny v biomase fytoplanktonu na vodní nádrži Brno. Tato přednáška představila poznatky dosažené v rámci projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, jehož cílem bylo snížení eutrofizace povrchových vod v nádrži přírodě šetrnými a blízkými způsoby a nastolení procesu obnovy přirozené rovnováhy fytoplanktonních společenstev.

„V rámci pravidelného monitoringu sledujeme chemický a ekologický stav. Nejdůležitější hodnotou pro nás však stále zůstává stanovení počtu buněk sinic. Pravidelně sledujeme jejich počet a druhové zastoupení. Ne každá sinice je totiž nebezpečná a toxická“, doplnil ředitel závodu Dyje  Jan Moronga.

Jelikož s problematikou vodních nádrží úzce souvisí také rybí hospodářství, byl do programu konference zařazen jako host Jakub Vágner. Tato mezinárodně známá rybářská celebrita a držitel několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb zde v přednášce Povídání o rybách prezentoval své zážitky a zkušenosti z oblasti rybolovu a ichtyologie.

Závěrečného slova, kterým byla konference ukončena, se ujal generální ředitel státního podniku Povodí Moravy. Vyjádřil poděkování všem přítomným hostům za jejich účast, pozornost a příspěvky a současně ocenil profesionalitu realizačního týmu, který stál v pozadí celé akce. „Věřím, že s většinou z Vás se setkám na konferenci na přes rok. Konference se již nebude opakovat v ročních periodách, ale jednou za dva roky, poněvadž výzkum a i voda potřebuje svůj čas. Současně bych Vám přál, aby než tento okamžik znovu nastane, jste mohli čerpat z nově nabitých poznatků a uplatnit je v běžné praxi.“ zakončil svůj projev Světlík.

Vzhledem k vzestupné tendenci zájmu o účast na konferenci podalo Povodí Moravy žádost na Ministerstvo vnitra ČR o udělení akreditace, a to ve smyslu zákona § 5 zákona 312 /2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tato akreditace byla žadateli ještě před zahájením letošního ročníku udělena a tím získal státní podnik Povodí Moravy oprávnění ke vzdělávací činnosti prohlubující kvalifikaci úředníka samosprávného celku.

Naše voda, ilustrační foto Povodí Moravy (vodná nádrž Landštejn)

30.9.2013 9.35, Rubrika: Nezařazené

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Ze světa

Fotoblog

více >

NADĚJSKÁ RYBNIČNÍ SOUSTAVA, TŘEBOŇSKONADĚJSKÁ RYBNIČNÍ SOUSTAVA, TŘEBOŇSKO
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<March 2021>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4