20. 5. 2019

4.7.2011 11.03, Rubrika: Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Komentář ČSÚ k výsledkům šetření „Vodovody a kanalizace“

Zpracováním ročního výkazu VH8b-01 za rok 2010 o vodovodech a kanalizacích bylo šetřeno 1 324 respondentů, z toho 1 050 obcí a 274 provozovatelů, z nichž 28 provozuje vodovody a kanalizace současně ve více krajích.

Údaje o vodovodech a kanalizacích za rok 2010 – jsou uvedeny údaje o vodovodech a kanalizacích za celou Českou republiku v krajském členění (NUTS-3).

Srovnání spotřeby vody, ceny vodného a stočného v krajích v roce 2010

         
  Specifické množství Specifické množství Cena vody Cena stočného
Území, vody fakturované vody fakturované    
kraj celkem domácnostem    
  (l/os./den) (l/os./den) (Kč/m3) (Kč/m3)
         
Česká republika 137,9 89,5 29,1 26,3
         
Hl. město Praha 178,5 104,4 28,2 28,0
Středočeský 128,1 90,0 32,3 24,8
Jihočeský 126,5 86,4 31,5 23,1
Plzeňský 145,8 90,6 26,8 20,2
Karlovarský 140,3 88,5 32,2 27,2
Ústecký 137,2 83,2 33,9 33,1
Liberecký 141,1 87,0 31,7 34,7
Královéhradecký 130,5 86,7 28,0 28,7
Pardubický 129,1 81,8 26,9 30,2
Vysočina 124,1 80,1 28,8 21,2
Jihomoravský 132,2 90,1 26,1 28,5
Olomoucký 121,8 84,3 27,5 22,5
Zlínský 120,9 79,0 30,6 26,7
Moravskoslezský 138,3 94,3 26,9 23,8

Porovnání výsledků a vývojové trendy

Nadále se potvrzuje klesající trend spotřeby vody. Pokleslo specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem. Celorepublikově pokles představuje u vody fakturované 4,2 l/os/den, u vody fakturované domácnostem 3,0 l/os/den. Sazba ceny pitné vody stoupla z 28,10 Kč/m3 na 29,10 Kč/m3, sazba ceny stočného stoupla z 25,10 Kč/m3 na 26,30 Kč/m3. Ceny vodného a stočného jsou uvedeny bez DPH.

Vodovody – Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu činí celorepublikově 93,1 %, cožpředstavuje nárůst o 54,5 tisíc obyvatel (při současném nárůstu středního stavu obyvatel o 25,8 tisíc osob). Délka vodovodní sítě vykazuje nárůst o 582 km, tj. o 0,8 %, počet osazených vodoměrů vzrostl o 1,6 %, tj. o 30 377 kusů, počet vodovodních přípojek vzrostl o 1,7 %, tj. o 32 158 kusů.

Výroba vody určené k realizaci v dlouhodobém trendu poklesla o 12,7 mil.m3 (index 98,0). Pokleslo i množství vody fakturované celkem o 2,4 %. Z toho domácnosti odebraly o 2,7 % vody méně, průmysl zůstal na úrovni roku 2009, zemědělství odebralo o 3,3 % méně ve srovnání s rokem 2009. Ztráty vody v trubní vzrostly o 0,1 %.

Kanalizace –Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci má vzestupnou tendenci. Ve sledovaném roce vzrostl na 81,9 %, což je v absolutním vyjádření nárůst o 83,4 tisíc osob. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci je 8 613 tisíc, z toho je 94 % napojeno na čistírnu odpadních vod, což představuje meziroční nárůst zhruba 98 tisíc obyvatel (index 101,2).

Pravidelně stoupající částka stočného dosáhla za sledovaný rok 12,9 mld. Kč,tj. meziroční nárůst o 3,7 %. Ve sledovaném roce došlo naopak k poklesu množství vod vypouštěných do kanalizace o 1,2 %. Množství vody čištěné (včetně srážek) vzrostlo o 13,6%. Podíl čištěných vod činil 96,2%.

Počet čističek odpadních vod vzrostl o 30 zařízení. Množství vyprodukovaných kalů vzrostlo zhruba o 2 500 t (index 101,5).

Publikované výsledky jsou propočteny z nezaokrouhlených hodnot.

Zdroj: ČSÚ

4.7.2011 11.03, Rubrika: Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2