25. 5. 2020

Kde se v Jizerských horách vysazují plůdky pstruhů

V posledních letech pravidelně Lesy ČR vysazují plůdky pstruha obecného do toků Jizerských hor. Podrobnosti o akci, včetně míst vysazení, informovala nyní Agentura ochrany přírody a krajiny ve zveřejněné zprávě.

Od roku 2007 až doposud pravidelně podporuje státní podnik Lesy ČR, Správa toků – oblast povodí Labe ze svých prostředků vysazování plůdku místně původního pstruha obecného – potočního (PO) do vodních toků v jejich majetkové správě. Na jaře tak každým rokem bývá vysazeno cca 10000 ks plůdku PO – potomstva generačních ryb odlovených ze Smědé, který je distribuován do Správou CHKO Jizerské hory vybraných úseků vodních toků, kde se rybářsky nehospodaří (tzn. nenasazují a neodlovují se zde chovné druhy ryb ani se zde nevyskytují zvláště chráněné druhy vodních živočichů) nebo kde proběhly práce a opravy v korytech vodních toků poškozených po proběhlých povodních.

Tímto způsobem byly doposud vysazeny ryby v povodích vodních toků Olešky, Pustého (Zlatého) potoka, Černého a Bílého Štolpichu, Černého a Bílého potoka, Hájeného potoka, Velké a Malé rybí vody, Ztraceného a Hraničního potoka a Lomnice.

Generační ryby jsou odloveny na podzim z místních chovných potoků v povodí Smědé (Štolpich,  Lomnice, Smědá). Následně je proveden jejich umělý výtěr suchou metodou v líhni místní organizace ČRS ve Frýdlantu. Oplodněné jikry jsou následně uloženy na líhňařském aparátu Rűckel-Vacek v množství cca 15000 jiker v průměrné velikosti 4 mm. V jarním období následujícího roku (ve 3. – 4. měsíci dle průběhu počasí) je vykulený plůdek distribuován do vhodných potoků, tzv. kapilár.

Letošní vysazování plůdku pstruha potočního proběhlo oproti minulým rokům cca o 1 měsíc dříve vzhledem k mírné zimě 2013 – 2014, a to v dopoledních hodinách dne 26.3.2013. Práce byly provedeny v dobré kvalitě 2 skupinami, a to za účasti zástupců:

  • objednatele – Lesů ČR, s.p. Hradec Králové – STOPL (Ing. Němec, Ing. Němcová),
  • AOPK ČR – Správy CHKO Jizerské hory (Ing. K. Farský, Mgr. Jiří Hušek)
  • dvou zástupců místní organizace ČRS ve Frýdlantu.

V roce 2014 byly zarybněny níže uvedené úseky vodních toků v souhrnné délce 4486 m:

  1. levostranný přítok Olešky – od soutoku s Oleškou dále proti toku v délce 365 m,
  2. Pustý potok – od  viaduktu dále proti toku v délce 1654 m,
  3. Černý potok – od křížení toku s místní komunikací dále proti toku v délce 719 m,
  4. Bílý potok – od křížení toku s místní komunikací dále proti toku v délce 1200 m,
  5. Velká rybí voda – od křížení toku s místní komunikací dále proti toku v délce 548 m.

Úseky vodních toků s vysazeným plůdkem PO budou v dalších letech odborně monitorovány a případně provedeny drobné revitalizační úpravy toků (např. jízkování, průtočné tůně a výhony), které zvýší úkrytovou kapacitu a umožní rybám snadnější přezimování.

Zdroj a foto: AOPK, Lesy ČR

9.4.2014 13.06, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31