13. 7. 2024

Kauza Mokrá Lhota: Povodí Vltavy nemůže opravovat to, co mu nepatří

Převod správy drobných vodních toků od Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) na státní podniky Povodí od počátku tohoto roku s sebou nese celou řadu komplikací. Ty v některých případech ústí do sporů, které však nemusí mít racionální jádro.

Modelovým případem se stalo trestní oznámení podané fyzickou osobou na státní podnik Povodí Vltavy kvůli zanedbání péče o zatrubnění v obci Mokrá Lhota. Naše voda proto požádala podnik o vysvětlení, jehož znění Vám nyní předkládáme:

 

Převzalo Povodí Vltavy toky od ZVHS, a pokud ano, jak to, že půl roku po oficiálním převzetí tvrdí (podle článku), že příslušný drobný vodní tok nespravuje?

S účinností k 1. lednu 2011 došlo v rámci integrace správy drobných vodních tokůke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků,jejichž správu vykonávala k 31. prosinci 2010 Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Povodí Vltavy tak jako i ostatní Povodí a Lesy ČR tímto datem nepřebíraly pouze kilometráž drobných vodních toků, ale šlo i o převod vybraných nemovitostí (staveb) nesouvisejících s převodem podle vodního zákona, přebírání archivu, přebírání akcí administrovaných v rámci programového financování apod.

V rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy tak přešlo k 1. lednu 2011 na státní podnik Povodí Vltavy více než 15 700  km drobných vodních toků  (dle § 48 odst. 2 vodního zákona) a téměř 3 500 km drobných vodních toků, které jsou přítoky těchto drobných vodních toků (dle § 48 odst. 4 vodního zákona) a dále téměř8 500 vodních děl souvisejících s převedenými vodními toky. V této souvislosti je nutno podotknout, že nebyly převedeny žádné finanční prostředky.

Informace uvedená v článku ,,Benešovského deníku ze dne 16. srpna 2011“ týkající se správy drobných vodních toků v obci Mokrá Lhota je zcela jednoznačně zkreslená a chybná, protože zástupcem státního podniku Povodí Vltavy nebylo řečeno že podnik není správcem tohoto drobného vodního toku, který byl předmětem převodu ze Zemědělské vodohospodářské správy k 1. lednu 2011, ale že podnik není správcem diskutovaného „zatrubnění u čp. 34 v Mokré Lhotě“, které bylo v minulosti provedeno vlastníky nemovitostí, a proto nebylo a nemohlo být předmětem převodu ze Zemědělské vodohospodářské správy na státní podnik Povodí Vltavy.  V takových to případech je zcela nezbytné rozlišovat vlastnické vztahy, které jsou jasně dány. K situaci, jakým způsobem předmětné ,,zatrubnění“ před lety vznikalo, Vám z výše uvedených důvodů nemůžeme sdělit více. Je to otázka na ty, kdo ho budovali, případně na zástupce zbytkové Zemědělské vodohospodářské správy. O převodu Zemědělské vodohospodářské správy, informoval státní podnik Povodí Vltavy všechny dotčené obce v dostatečném časovém předstihu písemnou formou. Informace byla současně přístupná na webových stránkách státního podniku Povodí Vltavy.

Má Povodí Vltavy představu o tom, jak bude dále převzaté toky spravovat a kde bude  třeba měnit dosavadní opatření, aby se to lidé včas dozvěděli?

V souvislosti s výše popsanou změnou převodu správy drobných vodních toků je od začátku roku ze strany zástupců obcí uplatňována velká řada požadavků na údržbu koryt převzatých drobných vodních toků.Požadavky obcí, příp. soukromých osob se pochopitelnězaměstnanci státního podniku Povodí Vltavy zabývají, ale vzhledem k tomu, že nejdříve bylo nutno poměrně značný majetek protokolárně převzít, zaevidovat a zapsat, včetně změn zápisů na Katastrálním úřadě, je třeba vše řešit postupně.

K 30. červnu 2011 byly dokončeny fyzické prohlídky převedených vodních děl za účelem zjištění jejich skutečného technického stavu a průběžně se určují priority nutných oprav a údržby. Na základě jejich zařazení do majetku podniku budou předmětem provozu a údržby stejně jako ostatní vodní díla, ke kterým vykonává náš podnik právo hospodařit.

V souvislosti s nejčastěji vznášenými požadavky ze stran obcí je nutno upozornit na podstatnou skutečnost, že v případě, kde se jedná o požadavky na odstranění „sedimentů“, nebo „břehových nátrží“, na přirozených korytech vodních toků, nelze tyto požadavky jednoduše vypořádat vzhledem k  § 44 odst. 2 vodního zákona, podle kterého přirozené koryto vodního toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil a zásahy na něm jsou legislativou přísně omezeny, a to pouze na stanovený  režim při odstraňování povodňových škod a na údržbu břehových porostů. Veškeré činnosti související se správou drobných vodních toků tak musí být realizovány v souladu s obecněplatnými závaznými právními předpisy.

Spolu s převodem správy drobných vodních toků a převodem vodních děl převzal státní podnik Povodí Vltavy i 91 záměrů či projektů na realizaci různých akcí, včetně protipovodňových opatření. Všechny tyto převzaté podklady byly pečlivě prozkoumány odbornými pracovníky našeho podniku. V této souvislosti je třeba konstatovat, že většina z takto převzatých akcí neodpovídala stavem přípravy a úrovní zpracování potřebám pro předložení žádostí o dotaci v rámci příslušných programů financování v letošním roce. Tam, kde bylo možné potřebné podklady doplnit a upravit, jsme žádosti podali a tyto akce se připravují pro realizaci. Tam, kde stav přípravy neodpovídal požadavkům programového financování, intenzivně pracujeme na úpravě těchto záměrů a projektů tak, aby se daly předložit v nejbližším možném období a mohly se tyto akce co nejdříve realizovat. To je myslím dobrá zpráva pro obce. S většinou obcí máme spolupráci související se správou vodních toků nastavenou a probíhá bezproblémově. Co se týče nově spravovaného majetku a jeho současného stavu, je třeba v průběhu tohoto roku především stav pečlivě zdokumentovat a naplánovat priority a navázat kontakty v místech, kde jsme dosud správu nevykonávali. Z dosavadní zkušenosti můžeme konstatovat, že tam kde proběhla diskuse našich pracovníků se zástupci místních samospráv, byla tato situace akceptována a zástupci obcí jsou si stavu, který transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Povodí a Lesy ČR přinesla vědomi. S ohledem na skutečnosti, které řešíme v rámci převzetí správy drobných vodních toků ze Zemědělské vodohospodářské správy na státní podnik Povodí Vltavy však můžeme již nyní říci, že rozhodnutí ministra zemědělství o zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v rámci integrace správy drobných vodních toků bylo správné a bude zcela jednoznačně přínosem pro správu drobných vodních toků,který pocítí i dotčené obce.

Jak bude správa potoku v Mokré Lhotě dále konkrétně pokračovat?

Správcem drobného vodního toku v Mokré Lhotě je od 1. ledna 2011 státní podnik Povodí Vltavy. V tomto konkrétním případě bude postupovat podle vyhlášky č. 470/2011 Sb., § 4 písm. b). Je třeba vzít v úvahu,že ,,zatrubnění“ u čp. 34 v Mokré Lhotě bylo provedeno vlastníky nemovitostí a není tak ve vlastnictví státu, ke kterému by státní podnik Povodí Vltavy vykonával právo hospodařit. Tímto zcela zásadním faktem je dán i možný postup řešení v dané lokalitě.

Petr Havel

29.8.2011 11.10, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Voda a naše peněženka, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4