5. 12. 2020

Kam nás vede revize Směrnice o pitné vodě?

Na informačních stránkách Evropské unie se v únoru objevila krátká zpráva o tom, že Evropská komise (EK) oficiálně vypustila 1. února návrh revize Směrnice o pitné vodě s deklarovaným cílem zlepšit kvalitu pitné vody a poskytnout veřejnosti lepší informovanost v této oblasti.

Při zdůvodnění návrhu se opírá o zastaralost textu směrnice 98/83/EC a potřebu změn v důsledku vyhodnocení REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme), zároveň v reakci na požadavky první úspěšné evropské občanské iniciativy „Right2Water” směrem k transparentnosti poskytování vodohospodářských služeb a konečně i v návaznosti na plnění závazků trvale udržitelného rozvoje. EK nyní vyzývá všechny dotčené subjekty ke sdílení názorů na návrh na svých stránkách, a to do 29. března 2018. Poté bude s časovým odstupem návrh předložen k projednání a schválení Evropskému parlamentu a Radě EU tzv. spolurozhodovacím procesem dle článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Vlastní návrh dle EK aktualizuje v souladu s nejnovějšími doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) stávající hygienické normy. Zároveň má návrh poskytnout orgánům veřejné správy pravomoci pro lepší řešení rizik spojených s dodávkami vody a lepší komunikaci se znečišťovateli a poskytuje prostředí pro zajištění práva spotřebitelů na větší informovanost a přehled o účinnosti dodávek vody. Návrh také cílí ke zvýšení úrovně oběhového hospodářství včetně tlaku na účinné využívání zdrojů – zejména snižováním spotřeby energie a vody. Návrh též podporuje používání kohoutkové vody, napomáhá její propagaci a tak přispívá ke snižování používání plastových lahví.

Přestože předložený návrh je otevřen k připomínkám odborné veřejnosti až do konce března, evropská asociace provozovatelů vodohospodářské infrastruktury EurEau již nyní deklaruje hlavní teze připomínek k předloženému návrhu revize směrnice, se kterými se SOVAK ČR plně ztotožňuje.

Přístup založený na monitoringu a posuzování rizik

Návrh revize Směrnice znamená další posun kontroly kvality pitné vody směrem k monitoringu rizik, tak jak jej do praxe nyní zavádí i ČR. Za pozitivní lze hodnotit, že návrh příslušného článku Směrnice nechává poměrně široké pole pro jednotlivé členské státy na samotný způsob implementace do národní legislativy.

Článek 8: Posouzení rizik zdrojů pitné vody

Evropská unie nedefinuje způsob krytí nákladů spojených s kontrolou kvality zdrojů. Návrh tohoto článku tak bude znamenat další nárůst počtu vzorků a nákladů na jejich analýzy, které ponesou provozovatelé vodohospodářské infrastruktury.

Článek 9: Posouzení rizik distribuce

Je nutné vyjednat definovanou časovou lhůtu pro schválení zpracovaného monitoringu rizik odpovědnými orgány.

Článek 10: Zhodnocení rizik distribuce

Tento článek představuje novou povinnost pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury v otázce potenciálního výskytu rodu bakterií legionella ve studené i teplé vodě. Přitom již dnes v řadě zemí je tato problematika řešena, například v Německu či v České republice. Při překročení nejvyšší mezní hodnoty musí provozovatel provést hodnocení rizika a informovat ostatní dotčené strany. Ve Spojeném království se kontrola přítomnosti bakterií rodu legionella řeší právní úpravou odlišnou od požadavků směrnice. Je nutné v případě zavedení plošného monitoringu provést podmínění stanovením dostatečného přechodného období.

Původní článek 10.a: Materiály přicházející do styku s vodou

Bohužel, revize v této oblasti znamená rezignaci na prosazování jednotného rámce kontroly materiálů a látek, které přicházejí do styku s pitnou vodou. Tento návrh je rozhodně negativní, a přestože umožní vyšší konkurenci na trhu vodárenských výrobků, není z pohledu spotřebitele příznivý a může znamenat i potenciální zvýšení rizika kontaminace právě z důvodů použití materiálů a látek, které nejsou pro dlouhodobý kontakt s pitnou vodou vhodné.

Článek 12: Zákaz dočasných výjimek

Návrh v tomto bodě je možné hodnotit jako zásah do zásad subsidiarity a proporcionality Evropské unie.

Článek 13: Přístup k vodě

Zavedení termínu „volný přístup” předpokládá, že poskytování pitné vody v konkrétní míře by mělo být bezplatné, což je v rozporu například s principy, které zavádí Rámcová směrnice o vodách.

EurEau (a návazně i SOVAK ČR) se bude i nadále revizí Směrnice o pitné vodě intenzivně zabývat a přinášet nejnovější informace a stanoviska k procesu přijímání této revize.

Zdroj: www.sovak.cz, autoři: Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M, Ing. Radka Hušková, Ing. Filip Wanner, Ph.D., ilustrační foto (legionella) wikipedie

10.2.2018 9.10, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6