30. 11. 2021

12.12.2020 6.40, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Kalové hospodářství PVK pomáhá zemědělcům

Veškeré kaly, které vznikají na čistírnách odpadních vod (ČOV) provozovaných společností Pražské vodovody a kanalizace (PVK), končí na zemědělských pozemcích. V loňském roce to přitom bylo 91 000 tun kalů, z nichž navíc odebraly kompostárny jako materiál k výrobě hnojiv 10 000 tun kalů.

Pro výrobu  kompostů se využívají bioodpady a suroviny, které jsou při přejímce kontrolovány a dočišťovány. Bioodpady se surovinami jsou homogenizovány v zařízení, a to v poměrech uvedených níže v tabulce. Tento homogenizovaný materiál je expedován na kompostárnu, kde je po dobu minimálně 60 dnů kompostován, v průběhu kompostování se pak provádí překopávky, hlídá se teplota a upravuje vlhkost. Vyrobený kompost se násldně skladuje před vlastní aplikací na pole.

Příklad skladby surovin pro výrobu kompostu:

Vstupní surovina: %
Kal 30
slepičák, koňský hnůj 5
Bio – drcené 40
Popel ze spalování slámy 5
Sláma – drcená 20
celkem 100

 

Při aerobním biologickém čištění (nejrozšířenější v ČR) vznikají dva druhy kalů – primární kal z primárního usazování přiváděné odpadní vody a přebytečný aktivovaný kal, odpadající po aerobním stupni čištění odpadních vod. Primární kal obsahuje kromě anorganické složky i směs různých organických látek, z nichž většina je relativně snadno rozložitelná. U přebytečného aktivovaného kalu se jedná převážně o směs mikroorganismů narostlých na rozpuštěném organickém znečištění a jejich množství závisí na množství odstraněného znečištění a také druhu aerobního čištění. Nejrozšířenější metodou zpracování kalů je jejich anaerobní stabilizace, při níž dochází k přeměně většiny rozložitelných organických látek na bioplyn. Dominantním prvkem kalového hospodářství jsou tak anaerobní reaktory (vyhnívací nádrže), ve kterých probíhá anaerobní metanová fermentace.

Při anaerobní stabilizaci dochází k přeměně většiny rozložitelných organických látek do bioplynu za současné stabilizace a hygienizace kalu. Anaerobní stabilizace kalů a následné využívání bioplynu v kogeneračních jednotkách je nejenom ekonomickým přínosem pro čistírnu, ale má také značný ekologický přínos z globálního hlediska – je totiž příspěvkem ke snižování „skleníkového efektu“.

Anaerobní metanová fermentace organických látek je proces, během kterého směsná kultura mikroorganismů postupně rozkládá za anaerobních podmínek biologicky rozložitelnou organickou hmotu. Výslednými produkty tohoto rozkladu jsou bioplyn a stabilizovaný kal, což je směs vzniklé anaerobní biomasy, za daných podmínek již nerozložitelného zbytku organických látek a inertního anorganického podílu.

Na Ústřední čistírně odpadních vod Praha na Císařském ostrově, která je hlavním producentem čistírenského kalu na území hlavního města, probíhá hygienické zabezpečení  v anaerobních reaktorech – vyhnívacích nádržích v procesu, který nazýváme termofilní vyhnívání (kal je ohřátý na cca 55 stupňů Celsia). Tento proces prošel přezkoumáním a Státní zdravotní ústav vydal osvědčení, jehož název je  „ověření účinnosti technologie úpravy kalu“. Kaly produkované takto certifikovanou technologií, tj. hygienicky zabezpečené kaly, jsou přitom vhodné pro použití na pole. Přesto, že hygienizovaný kal je vhodný pro aplikaci v zemědělství, PVK za jeho odebrání platí. Použití na poli má však své omezení, aplikovat se na něj může jen jednou až dvakrát do roka.

Zdroj: PVK, ilustrační foto (kaly) Naše voda – Nina Havlová

12.12.2020 6.40, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKAVÝLOV VYŽLOVSKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2021 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5