14. 11. 2019

Jirkov má novou úpravnu vody za 250 milionů

V Jirkově Severočeská vodárenská společnost (SVS) slavnostně zakončila rekonstrukci a modernizaci úpravny vody Jirkov. Jedná se o největší stavbu letošního roku v regionu působnosti SVS,ve finančním objemu přes 250 milionů korun, řekl mluvčí společnosti Jiří Hladík.„Rekonstrukce úpravny vody Jirkov je hotova, a to při dodržení smluvně zakotveného rozpočtu a harmonogramu. Mrzí nás však, že stát nekomunikoval dostatečně s Evropskou komisí a pro stavbu se nepodařilo získat očekávanou dotaci prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, pro který jsme projekt připravovali,“  uvedl Bronislav Špičák, generální ředitel SVS

Úpravna vody Jirkov je určena především pro zásobování města Jirkov a jeho okolí. Jako součást Severočeské vodárenské soustavy je však schopna v případě výpadku jiného zdroje zvýšit svůj výkon a pokrýt deficit v soustavě. Odebírá surovou vodu z vodní nádrže Jirkov. Byla uvedena do provozu v roce 1967. Po úpravách a zkapacitnění v 70. – 80. letech minulého století byl její výkon 280 l/s. Protože byla úpravna vody po 40 letech provozu značně opotřebená a technologicky zastaralá, vyžádala si celkovou rekonstrukci a modernizaci. S ohledem na vývoj spotřeby vody byl nominální výkon úpravny snížen na dostačujících 150 l/s.

Projekt řeší rekonstrukci přívodního potrubí surové vody a doplnění technologie úpravy vody o první separační stupeň, celkovou rekonstrukci stávající technologické linky úpravny vody včetně rekonstrukce a doplnění chemického hospodářství. Součástí je rovněž rekonstrukce akumulace upravené vody 2 x 1500 m3 a kalového hospodářství. 

Vodovodní řad pro přívod surové vody z vodní nádrže Jirkov byl nahrazen potrubím z tvárné litiny o průměru 500 mm. Rekonstrukce úpravny vody proběhla v rámci areálu úpravny s využitím části stávajících objektů. Nově byl vystavěn sklad vápenného hydrátu, oxidu uhličitého a vyrovnávací nádrž pro kalové hospodářství. Odstraněny byly původní objekt vápenného hospodářství a vyrovnávací nádrže kalového hospodářství. Nebylo možné je využít, proto v jejich prostoru byla postavena nová zařízení úpravny vody. Původní akumulace 2 x 2000 m3byla přestavěna na vyrovnávací nádrž kalového hospodářství. Došlo také k úpravě areálu, rekonstrukci příjezdové komunikace a zabezpečení celého objektu. Původní nevyhovující stav likvidace odpadních vod byl změněn: V areálu vznikla oddílná kanalizace. Samostatně jsou odváděny vody z kalového hospodářství a splaškové odpadní vody, a to do městské kanalizace Jirkov s následným zpracováním na čistírně odpadních vod Jirkov (to je součástí samostatné investiční akce SVS, která byla dokončena ještě před zahájením rekonstrukce ÚV). Druhým odpadem jsou odváděny dešťové vody a vody z bezpečnostních přelivů. 

Rekonstruovaná úpravna vody byla sice po celou dobu rekonstrukce mimo provoz, ale výpadek jejího výkonu byl v Severočeské vodárenské soustavě nahrazen produkcí pitné vody z jiných zdrojů, takže spotřebitelů se stavba nijak negativně nedotkla. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek bude 1. ledna 2013 zahájen její roční zkušební provoz.
Investorem stavby v celkovém objemu 208,643 milionů korun (bez 20% DPH) je SVS.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení „Sdružení ÚV Jirkov“, které tvoří společnosti SMP CZ a. s. a BETVAR a. s. Vedoucím členem sdružení je SMP CZ.

Naše voda

6.12.2012 9.31, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ETIOPIE - VODA PRO AFRIKUETIOPIE - VODA PRO AFRIKU
NADAČNÍ FOND VEOLIA

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1