6. 12. 2022

6.4.2022 15.04, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Jihomoravský kraj chce aktivně bojovat s dopady klimatické krize

Dotační program „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022“ umožňuje předcházet negativním dopadům změny klimatu nebo jak se vypořádat se zhoršujícím suchem a dalšími následky. Rada Jihomoravského kraje ve středu 6. dubna 2022 schválila v 1. kole výzvy dotačního programu přidělení dotace v celkové výši 9,4 milionu korun, tu rozdělí mezi 102 žadatelů.

Konečné slovo bude mít dubnové zastupitelstvo. Navrhovaný dotační program, ve kterém je vyčleněna částka 20 milionů korun, je rozdělený do čtyř dotačních titulů: Zadržení vody v krajině (DT 1), Následná péče o zeleň (DT 2), Projektová dokumentace (DT 3), Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn (DT 4).

DT 1 je zaměřený na podporu hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní opatření podporu zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích, zadržení vody v krajině v dané lokalitě a pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy. Nově je možné v rámci DT1 také spolufinancovat výstavby vegetačních/zelených střech a instalace podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití např. na zálivku či splachování WC, ale pouze u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v rámci jeho v 144. výzvy.

DT 2 je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných projektů, péče o vzrostlé dřeviny, výchovné a opravné řezy mladých výsadeb, následnou péči o výsadby po založení po dobu maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb, dosadby stromů (kmenné tvary) do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – maximálně do 20 ks, dosadby keřů (vyjma konifer) – maximálně do 20 ks, nákup a použití zavlažovacích vaků k nově vysazeným stromům a ke stromům, které se potýkají s extrémními letními teplotami v intravilánu obce, nákup a použití půdních kondicionérů ke zlepšení půdní struktury.

DT 3 je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit k zvýšení retenční schopnosti krajiny a zadržení vody v krajině.

DT 4 je zaměřen na podporu zpracování koncepčních dokumentů k adaptačním opatřením v zastavěném území a volné krajině včetně možností rozpracování variantních řešení adaptačních opatření, u kterých se předpokládá pozitivní dopad na vodohospodářskou situaci, lokální mikroklima, zvýšení biodiverzity, diverzifikaci krajiny, regulaci eroze půdy a stav sucha obecně.

„Zejména okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín a část okresu Brno-venkov jednoznačně patří k extrémně suchým oblastem v České republice. Tento fenomén na jižní Moravě negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch. Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje opatření vedoucí ke snížení závažnosti dopadů sucha na hospodářství v kraji,“ řekl Jan Zámečník, náměstek pro regionální rozvoj.

„Velký zájem o dotační program je důkazem, že obyvatelům Jihomoravského kraje záleží na ochraně přírody a stavu krajiny. Čím více vznikne projektů nejenom na zadržení vody, tím lépe se bude dařit všem živočišným a rostlinným druhům v naší přírodě. A tím pádem se bude dařit i nám lidem, protože jsme součást ekosystému. Věřím, že ti, kteří nestihli podat svoji žádost do prvního kola tohoto dotačního programu, využijí možnost v rámci druhého kola, které je teď před námi,” uvedl náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec.

Druhé kolo bude probíhat do 31. srpna 2022. Potřebné informace naleznou žadatelé na Dotačním portálu JMK, Dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského krajeDotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022 (kr-jihomoravsky.cz).

Zdroj: Krajský úřad JM Kraje, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

 

6.4.2022 15.04, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2022 >>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4