19. 7. 2019

Jez ve Spytihněvi a řeka Morava až do Otrokovic budou v říjnu téměř bez vody

Jezová zdrž na řece Moravě ve Spytihněvi bude v období od 1. října do 1. listopadu 2012 bez vody. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Vodohospodáři tak podle Tomíčkové reagují na loňský požadavek technicko bezpečnostního dohledu zjistit stav spodní stavby jezového tělesa. Tuto takzvanou srážku využijí i pro potřebné práce z hlediska údržby a provozu vodního díla. „Vypouštění jezové zdrže bude probíhat pozvolna s ohledem na případná nouzová opatření ze strany odběratelů,“ uvedlředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek.

Podle něj zjistili odborníci po provedené opravě vodní elektrárny (ve vlastnictví ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o.) mechanická poškození v pravobřežním pilíři a vývaru pravého pole. Je tedy nutno ověřit, zda ve spodní stavbě jezu nejsou větší narušení. Po provedené rekonstrukci totiždochází k nerovnoměrným svislým posunům budovy, což by mohlo mít negativní vliv na provoz elektrárenské technologie. Potápěčský průzkum loni objevil i menší kaverny u středového a levobřežního pole.

„Celková doba srážky je plánována zhruba na 30 dní, přičemž na vypouštění a opětovné napouštění se počítá po pěti dnech,“ vysvětlil Pavel Cenek. Vypouštění vody z jezové zdrže se až do kóty 180,90 m n.m. provede přes turbíny vodní elektrárny, následně se použije  vyhrazování jezových tabulí a v případě nutnosti zásobování odběratelských firem (Barum Continental spol. s r.o., Toma, a.s. a Teplárna Otrokovice a.s.) počítá správce toku s opatřením na pevném prahu u železničního mostu přes Moravu v Napajedlech. Srážka se dotkne také rybochovných zařízení, odebírajících vodu z horního a středního úseku Baťova kanálu mezi Spytihněví a Starým Městem.

Vypuštění jezové zdrže vyloučí plavbu po výše uvedeném úseku Baťova kanálu a ve zdrži Spytihněv. „Ačkoliv žádná ze zjištěných deformací není takového rázu, aby mohla ohrozit stabilitu, případně i provozuschopnost jezu nebo vodní elektrárny, pro komplexní průzkum je nutné vypustit celou jezovou zdrž,“ upřesnil vedoucí provozního úseku závodu Střední Morava Martin Zábrana.

Při opětovném plnění jezové zdrže budou vodohospodáři vypouštět do řeky pod jezem alespoň minimální průtok 4,23 m3  za vteřinu. Manipulace na spytihněvském jezu bude přitom v souladu s platným řádem. Samotné snižování hladiny začne až  po přesunu lodí z přístavu Spytihněv a Baťova kanálu pod plavební komoru ve Starém Městě. Po vypuštění zdrže se počítá i s odstraněním sedimentů z horní rejdy plavební komory Spytihněv a z nátoku do vodní elektrárny. „Předpokládáme, že po 20 dnech skutečné doby srážky a dokončení všech prací zahájíme neprodleně opětovné napouštění zdrže tak, abychom na konci měsíce dosáhli běžné provozní hladiny,“uzavřel vedoucí vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy Marek Viskot.

Naše voda

18.9.2012 11.43, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4