15. 6. 2021

Jaké jsou perspektivy využití energie bioplynu z čistíren odpadních vod?

V současnosti řada provozovatelů a vlastníků komunálních čistíren odpadních vod (ČOV) přistupuje k zásadním změnám v technologii využití bioplynu (v klasifikaci ERÚ veden jako kalový plyn).

Na velkých ČOV s anaerobní stabilizací čistírenských kalů je produkovaný bioplyn využíván ke kombinované výrobě elektrické a tepelné energie v kogeneračních jednotkách (KGJ), zatímco na menších ČOV je bioplyn spalován v kotli a produkované teplo je využíváno právě pro anaerobní stabilizaci čistírenských kalů. Vzhledem k omezení provozní podpory pro KGJ na 15 let od uvedení do provozu tak, jak bylo stanoveno v rámci notifikace podpory obnovitelných zdrojů (OZE) Evropskou komisí, mnoho producentů bioplynu hledá alternativní metody pro energetické využití bioplynu. Jako vhodnou alternativou se jeví zušlechtění bioplynu na biometan neboli zvýšení obsahu energeticky využitelného metanu. Biometan vůči bioplynu poskytuje širší využití, neboť odpovídá kvalitě zemního plynu, a je tedy kompatibilní s jeho distribuční sítí nebo ho lze využít jako alternativní palivo pro vozový park (bioCNG).

Proces zušlechtění bioplynu je založen na separaci CO2 z bioplynu, čímž se tedy navýší jeho výhřevnost. Pro tento účel existují již vyvinuté a úspěšně implementované fyzikálně-chemické metody – vodní vypírka, metoda střídání tlaků či membránová separace. Dle European Biogas Association (EBA), technologie vodní vypírky roku 2019 patřila mezi nejčastěji implementovanou technologii k produkci biometanu, ale tato technologie je na ústupu vlivem nadměrné spotřeby vody. Nyní se technologie membránové separace dostává do popředí díky levným a selektivním membránám, kontejnerovému provedení a produkci již stlačeného biometanu. Ve srovnání s metodou střídání tlaků poskytuje membránová separace nižší spotřebu elektrické energie, nižší provozní náklady a nižší uhlíkovou stopu.

Dle místních podmínek je o výrobně biometanu vhodné uvažovat, pokud bioplynová produkce na ČOV dosahuje alespoň 150 Nm3/h (ČOV 125 000 EO), popř. je takovéto množství bioplynu spáleno na flérách. Na základě analýzy perspektivního využití bioplynu se v současnosti jeví jako nejvhodnější jeho transformace na bioCNG. V rámci skupiny Veolia je již mnoho bioCNG projektů realizováno a zároveň je řada projektů v současnosti připravována. Ukázkovým příkladem je Francie, kde je výroba biometanu masivně podporována a každým dnem pomáhá rozvíjet mezinárodní obchod s biometanem. Mezi významné realizace skupiny Veolia patří zušlechtění skládkového plynu ze skládky Veolia Propreté (Claye – Souilly, Francie) či zušlechtění bioplynu na ČOV Lille Marquette, Fréjus, Toulouse, Perpignan či Cagnes sur Mur (Francie) s následným vtláčením upraveného biometanu do distribuční sítě zemního plynu.

Nejnovější instalací ve skupině Veolia je zušlechtějí bioplynu na ČOV Bonneuill, kde byla první molekula vtlačena do distribuční sítě zemního plynu 3. listopadu 2020 a další projekty budou rychle následovat. Klíčovou roli v těchto projektech hraje otázka budoucí spotřeby bioCNG a zajištění jeho kontinuálního odběru. Z tohoto důvodu je vhodná kombinace smluvně zajištěného odběru bioCNG pro autobusy městské hromadné dopravy či jiných vozidel, které poskytují městské služby, popř. přechod flotily vozidel provozovatele ČOV na bioCNG. Směrem bioCNG se rovněž vydala společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), která v nedávné době jako první Evropě zakoupila technologický vůz KAISER ECO 3 na bioCNG. Právě orientace na vozový park s nejvyšší hodinovou spotřebou je tím nejlepším řešením pro rychlé úspory. Nový vůz ušetří ročně zhruba 10 tun oxidu uhličitého ve srovnání s vozem s naftovým motorem, a pomáhá tedy naplňovat klimatický závazek hl. m. Prahy o snižování emisí oxidu uhličitého. Budoucím záměrem PVK je výměna celého vozového parku, tam kde je to technicky možné, za vozidla s pohonem bioCNG, což by vedlo ke snížení roční produkce oxidu uhličitého o 600 tun za současné úspory nákladů na pohonné hmoty. Pro vlastní realizace jednotek na zušlechtění bioplynu na biometan je skupinou Veolia využíváno kontejnerové řešení MemGasTM, které je dodáváno v ČR výhradně společností VWS Memsep.

Zdroj Veolia, autor: Ondřej Beneš, obchodním ředitelem pro rozvoj v oblasti vodního hospodářství Veolia, foto MemGasTM, Veolia

2.12.2020 10.58, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<June 2021>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4