14. 8. 2022

14.7.2021 10.29, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Jak postihovat porušení aktualizace manipulačního řádu

Webová stránka obecniportal.cz zveřejnila další z odpovědí na dotaz týkající se nakládání s vodou: Lze postihnout porušení aktualizace manipulačního řádu podle § 59 vodního zákona nebo jen porušení manipulačního řádu schváleného před vydáním kolaudačního rozhodnutí k vodnímu dílu nebo současně s ním?

Odpověď: (Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer)

Účelem § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona je bezesporu stanovení a vymezení podmínek provozu vodních děl. Povinnosti ukládané vlastníkům těchto vodních děl však musí nezbytně ctít základní zásady ochrany vod, které jsou uvedeny v § 1 odst. 1 vodního zákona. Dle § 1 odst. 1 vodního zákona je účelem vodního zákona „chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.“

Aby mohl být uvedený účel naplněn, je mj. třeba, aby i vlastníci vodních děl dodržovali manipulační řády reflektující veškeré aktuální okolnosti, resp. podmínky provozu. Povinnost dodržovat pouze původní manipulační řád, který může obsahovat v rozhodné době zcela neaktuální podmínky provozu a povinnosti provozovatele vodního díla, by byly zcela absurdním požadavkem, jenž by ve svém důsledku mohl znamenat zcela neefektivní, resp. nehospodárné využívání vodního díla. Takový výklad by vedl k nemožnosti pružně reagovat na možné změny přírodních, technických a jiných podmínek. Také bezpečnost provozu vodního díla by byla ohrožena, neboť bezpečnostní opatření obsažená v manipulačním řádu by nebyla aktualizovaná.

Nutnost postupu podle aktualizovaného vodního řádu lze nepřímo dovodit i z povinnosti neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem. Tato povinnost stanovená rovněž v § 59 odst. 1 písm. a) vodního zákona umožňuje správě vodního toku řádnou tvorbu návrhu komplexního manipulačního řádu ve smyslu § 47 odst. 4 písm. g) vodního zákona, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu děl vzájemně se ovlivňujících. V opačném případě by nemohlo být zaručeno, že manipulační řád bude s komplexním manipulačním řádem v souladu (viz  rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2009, č. j. 5 As 82/2008 – 107).

Také odborná literatura uvádí, že „dodržování schváleného manipulačního řádu vodního díla a jeho provozního řádu patří mezi základní povinnosti vlastníků vodních děl“ (Horáček, Z., Král, M., Strnad, Z., Vytejčková, V. Vodní zákon, Sondy, s. r. o., Praha, 2011, s. 200). Ze samotné důvodové zprávy k vodnímu zákonu pak vyplývá, že manipulační řád představuje podklad pro vymezení povinností a podmínek provozu vodního díla. Optikou výše uvedeného nemůže být vymezení podmínek vázané na první datum uvedení vodního díla do provozu, nýbrž na provoz jako celek. Provoz vodního díla je přitom zpravidla vymezen delším časovým úsekem, tudíž je potřeba vždy postupovat podle platného manipulačního řádu, jenž stanovuje aktuální závazné podmínky provozu vodního díla, dle kterých musí vlastník vodního díla postupovat.

Zdroj: https://www.obecniportal.cz/, ilustrační foto (přehrada Šance manipulace) archiv Naše voda

14.7.2021 10.29, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

ÚPRAVA KORYTA BOTIČE V ZÁBĚHLICÍCHÚPRAVA KORYTA BOTIČE V ZÁBĚHLICÍCH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2022 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4