22. 8. 2019

1.2.2019 8.44, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Jak je to se skladováním sirouhlíku a nízkovroucích kapalin

V otázkách a odpovědích týkající se problematiky vodohospodářství se portál enviprofi.cz nedávno věnoval podmínkám skladování sirouhlíku pod vodou. Na dotaz odpovídala Radka Vokurková, dotaz i její odpověď zveřejňujeme.

Dotaz:

Chtěl bych se dotázat na skladování sirouhlíku. Vyhláška č. 23/20008 Sb., ve své příloze 7 ukládá povinnost skladovat sirouhlík pod vodou. Představa, že pokaždé nalévám do lahve vodu a tu pak před potřebou odebrat sirouhlík vylévám, mi přijde “podivná”. V BL o tomto způsobu skladování není ani zmínka. Co je pro mě jako provozovatele rozhodující?  Stejně tak mě překvapuje, že vyhláška č. 23/2008 Sb., ukládá v laboratořích skladovat nízkovroucí hořlaviny v max. 1l křehkých přepravních obalech – tj. klasické 2,5l hnědé sklo lahve nesmím v laboratoři skladovat? Výrobce žádné omezení v BL neudává. Existují v praxi “nerozbitné” obaly na nízkovroucí kapaliny? Nebo musím (a považuji to za neekologické) nakupovat nízkovroucí kapaliny v 1 l obalech a produkovat mnohem více odpadních obalů?

Odpověď:

Pro laboratorní použití vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podnmínkách požární ochrany staveb,  kterou citujete, v příloze 7, písm. B udává, že…. je možno ukládat maximálně 10 litrů nízkovroucích kapalin v křehkých přepravních obalech. V pevných a odolných možno ukládáat 20 litrů. Tenké skleněné lahve se nedoporučují, pouze jedině v objemu do 1 litru. Silnostěnné skleněné jsou vhodné, ty mohou být i většího objemu – tedy 2,5 litru ok.
Sirouhlík je nutné ukládát pod vrstvou vody nejméně 20 mm.

Dnes výrobci udávají jako vhodné skladování sirouhlíku „v těsně uzavřených nádobách“. Dle Dohody ADR (přeprava nebezpečných věcí) musí být obaly hermeticky uzavřené. Z tohoto pohledu vyplývá, že po jejich otevření a použití sirouhlíku je nutno zajistit těsné uzavření. Popřípadě uložit samostatně, aby nedošlo k nebezpečným reakcím.

Pro vás je závazné doporučení výrobce nebo dodavatele, které uvádí v bezpečnostním listu.

Jako doplňující informaci ještě přikládám výňatek ze stránek Agentury pro chemické látky, z registrační dokumentace sirouhlíku:

https://echa.europa.eu/cs/registration-dossier/-/registered-dossier/14292/9

Manipulace a skladování:

Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Uzemněte veškeré zařízení obsahující materiál. Nepoužívejte. Nevdechujte plyny / výpary / výpary / sprej. V případě nedostatečného větrání používejte vhodný dýchací přístroj. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte nádobu nebo štítek. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

Úložný prostor:

Hořlavé materiály by měly být skladovány v samostatné bezpečnostní skříňce nebo místnosti. Chraňte před teplem. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě. Uzemněte veškeré zařízení obsahující materiál. Pro materiály s bodem vzplanutí nižší než 37,8 ° C (100 ° F) je vhodnější chladicí místnost. (Sirouhlík -30°C).

Zdroj: https://www.enviprofi.cz, ilustrační foto (síra) wikipedie

1.2.2019 8.44, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1