1. 6. 2020

24.8.2015 14.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Jak došlo ke kontaminaci vody v Novém Boru? Zákaz pití trvá!

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) zkontrolovala kvalitu vody všech zdrojů, kterými je zásobováno město Nový Bor. Všechny tyto zdroje mají vyhovující kvalitu vody, uvedla dnes společnost ve své zprávě.

I přes toto zjištění v ulici Revoluční a Lužická prokázaly 2 vzorky nevyhovující kvalitu vody. “K lokálnímu znečištění mohlo dojít ze zatím neidentifikovaného místního zdroje, např. studny, který byl použit v době plánované odstávky dne 18. 8. 2015. Tím mohlo dojít ke kontaminaci části veřejné vodovodní sítě,” sdělila SčVK.

Společnost prověřuje technický stav všech vodovodních přípojek, kterých se týkala uvedená plánovaná odstávka vody. V současné době byly lokalizovány oblasti, kde došlo ke zhoršení kvality pitné vody. Jedná se o ulice Revoluční, Lužická, Egermannova, Komenského, Jungmannova, Lipová, Slovanka, Akátová, Dobrovského, Gen. Svobody, Havlíčkova, Komenského, Lidická, Nábřežní, Nemocniční, Odboje, Podskalská, Severní, U Rybníčku, U Studánky, U Vodárny, Úvoz, Zátiší a Žižkova.

Ve všech těchto vyjmenovaných ulicích platí ZÁKAZ používání vody z kohoutku jako vody pitné. “Do odvolání používejte vodu z kohoutku pouze jako vodu užitkovou. Náhradní zásobování pitnou vodou je poskytováno prostřednictvím mobilních cisteren,” nabádají vodárny.

SčVK zároveň provádí příslušná technická a technologická opatření na síti včetně dalších kontrolních odběrů vzorků. Další výsledky odebraných vzorků budou známy v úterý tj. 25. 8. v dopoledních hodinách a na základě těchto výsledků bude stanoven další postup zásobení pitnou vodou. SčVK průběžně komunikuje s Krajskou Hygienickou stanicí Libereckého kraje a informuje starostu města Nový Bor.

V rámci intenzivního vzorkování v Novém Boru a okolí, byly provedeny i odběry v obci Okrouhlá. Zde jsme u jednoho z vodojemů zaznamenali zhoršení kvality vody z důvodu dešťových srážek, které byly v minulém týdnu. Z tohoto vodojemu je zásobována jedna třetina obce Okrouhlá. Vzhledem ke zhoršení kvality vody platí i zde ZÁKAZ používání vody z kohoutku jako pitné a náhradní zásobování obce Okrouhlá pitnou vodou je poskytováno prostřednictvím cisteren. Zásobování obce Okrouhlá nesouvisí se zásobováním města Nový Bor.

Zdroj:

24.8.2015 14.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5