31. 5. 2020

12.10.2019 3.49, Rubrika: Vodovody a kanalizace

V Jablonci začala rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2019: V Jablonci nad Nisou, v ulici V Aleji, vymění přes půl kilometru vodovodu a kanalizace pro cca 250 napojených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Mario Böhme.

V ulici V Aleji se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 80 mm, který byl uveden do provozu v roce 1922. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch. Dále se zde nachází kanalizační stoka, tvořená betonovým vejcem DN 400/600 mm. Potrubí je staticky narušené, popraskané, jsou netěsné spoje, chybějí části stěn a dna, dochází k nátoku balastních vod. Další úsek kanalizace tvoří betonový obdélník DN 420/520 mm, i zde kamerová prohlídka prokázala staticky narušenou stoku, chybí cihly, jsou vymleté spáry zdiva.  Z uvedených důvodů a společně v koordinaci s městem a dalšími síťaři došlo k rozhodnutí provést rekonstrukci. Předmětem stavby je rekonstrukce 551,2 metrů kanalizace a 527,8 metrů vodovodu.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameninových trub hrdlových KTH, stoka „1“ DN 500 mm v délce 133 metrů, stoka „2“ DN 500 mm v délce 364 metrů a DN 400 mm v délce 54 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících splaškových kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V převážné části tras bude rekonstrukce stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodních řadů, potrubí bude uloženo do společného výkopu. Pro nový vodovod bude použito potrubí z polyetylenu PE 100RC d90 mm. Řad „1“ v délce 105 metrů, řad „2“ v délce 159 metrů, řad „3“ v délce 263,5 metrů.  Součástí rekonstrukce bude i propojení všech stávajících odbočujících řadů na hranici komunikace, resp. na hranici plánované obnovy komunikace.

Investorem stavby je SVS, vlastní stavební práce začaly v těchto dnech. Z důvodu koordinace stavebních prací s ostatními správci sítí posouvá se termín realizace stavby do 31. července 2020. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. Kč bez DPH.

Zdroj a plánek lokality: SVS

 

12.10.2019 3.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Březen 2020>>
PÚSČPSN
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5