15. 4. 2024

6.2.2024 12.38, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2024 – 2. část

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., obnoví a zmodernizuje v letošním roce svůj majetek za 320 milionů korun. Kromě toho dalších 6 milionů korun použije na splátky předplaceného nájemného, které společnosti v minulých letech poskytl její provozovatel, Královéhradecká provozní, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vlastní vodárenskou infrastrukturu na území okresu Hradec Králové a její vodovody částečně zasahují i do okresů sousedních, kterými jsou Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Kolín, Nymburk, Jičín, Trutnov a Náchod. V jejím majetku je 1 375 km vodovodních řadů, 8 úpraven vody, 589 km kanalizačních stok a 14 čistíren odpadních vod. V roce 2023 bylo z veřejného vodovodu zásobeno 173 tisíc obyvatel a na kanalizaci a čistírny napojeno 127 tisíc obyvatel. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly, 46 tisíc, představuje počet obyvatel, jejichž odpadní vody jsou čištěny buď na čistírnách ve vlastnictví a provozování obcí nebo v individuálních domovních zařízeních. Pořizovací cena vodovodů a kanalizací společnosti, stanovená dle zjednodušené metodiky Ministerstva zemědělství, činí 14,6 miliard korun.

„Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací je nezbytná pro jejich trvalou udržitelnost. Tato zařízení patří k základním prostředkům pro zajištění dodávky kvalitní pitné vody a bezpečného odvádění a čištění odpadních vod. Naše společnost proto za posledních patnáct let investovala do svého majetku 3,7 miliardy korun, což je v průměru téměř 250 milionů korun ročně. Konkrétně, investiční výdaje v roce 2023 činily 420 milionů, což bylo nejvíce za posledních 13 let“, sdělil Jiří Šolc, ředitel společnosti.

K nejvýznamnějším akcím roku 2024 patří tyto:

  • dokončení obnovy přívodního vodovodního řadu DN 600 z úpravny vody na Orlici na vodojemy na Novém Hradci Králové. Jedná se o jeden z významných prvků Vodárenské soustavy východní Čechy, která propojuje okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech.  Společnost na realizaci tohoto projektu obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 50 % stavebních nákladů. Celková cena díla činí 137 milionů korun,
  • pokračuje obnova a rekonstrukce první etapy přívodního řadu DN 800 ze zdrojové oblasti Litá a Polické křídové pánve. Na obě akce bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí státní finanční podpory v rámci programu Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, výše dotace je 50 %. Celkové investiční náklady jsou 98 milionů korun,
  • bude dokončena výstavba další akumulační nádrže na vodojemu Chlumec nad Cidlinou. Cílem projektu je zvýšit zabezpečenost v zásobení pitnou vodou v západní části okresu Hradec Králové. Projekt bude stát 69 milionů korun a ze 60 % je spolufinancován dotací Ministerstva zemědělství (viz obrázek),
  • intenzifikace čistíren odpadních vod ve městě Smiřice (na ČOV jsou přiváděny odpadní vody ze 3 obcí Smiřice, Holohlavy a Černožice) a obci Libčany, která kromě toho ještě čistí odpadní vody z obce Hvozdnice. Obě zařízení mají kapacitu do 5 000 ekvivalentních obyvatel. Ta však není dostatečná pro další rozvoj bytové a průmyslové výstavby. Společnost ze svých zdrojů může financovat pouze obnovu vodovodů a kanalizací, zvyšování kapacit z důvodu rozvoje je v zodpovědnosti budoucích znečišťovatelů a místních samospráv. Proto společnost uzavřela s obcemi Smiřice, Holohlavy, Černožice, Libčany a Hvozdnice smlouvy o spolufinancování obou projektů, jejichž cena činí celkem 105 milionů korun
  • desítky dalších staveb charakteru obnovy a technického zhodnocení vodovodů a kanalizací v Hradci Králové, Nechanicích, Stěžerách, Třebechovicích pod Orebem, Předměřicích nad Labem a Libranticích a opatření na sítích zabezpečující zvýšení kvality jejich provozu.

Na financování investiční výstavby v roce 2024 použije společnost tyto zdroje:

  • 265 milionů korun z aktuálního ročního nájemného za pronájem vodovodů a kanalizací provozovateli Královéhradecké provozní, a.s., a 7 milionů korun ze zůstatku roku předchozího,
  • 24 milionů korun z dotace Ministerstva zemědělství,
  • 24 milionů korun z prostředků obcí účelově poskytnutých na rozvojové investice vodovodů a kanalizací.

www.sovak.cz, autor: Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., foto: ČOV Smiřice

 

6.2.2024 12.38, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5