27. 3. 2023

29.6.2022 10.18, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2022 – 6. část

V letošním roce je společnost VAK HK připravena investovat prostředky ve výši 394 milionů korun. Prostředky nutné pro investice získává z nájemného od provozní společnosti, komerčních úvěrů a z dotací Ministerstva zemědělství ČR.

Tyto dotace se daří také díky členství společnosti VAK HK v Asociaci vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury (AVPVI). V poslední době společnost zahájila další dvě významné akce s dotační spoluúčastí Ministerstva zemědělství ČR. První akcí je obnova přívodního řadu, kterým se čerpá voda z úpravny vody na Orlici v ul. Víta Nejedlého na Slezském Předměstí do novohradeckých vodojemů a také stavební práce na rekonstrukci a rozšíření vodojemu v Bohuslavicích nad Metují. Obě stavby byly zahájeny v březnu 2022 a předpokládaný termín dokončení je v roce 2023 a 2024. Celkové náklady činí 208 mil. Kč. Trasa rekonstrukce přivaděče na hradecké vodojemy vede hustou zástavbou města a z toho důvodu bude docházet k dočasným dopravním omezením v místě stavby. Akce byla zahájena v březnu a v roce 2023 bude pokračovat bezvýkopovou sanací potrubí pod řekou Orlicí a v ul. Na Kotli. V rámci této investiční stavby bude provedena v roce 2022 také přeložka kanalizace v ulici Oldřichova v délce 157 m. Došlo také ke kácení vzrostlých stromů, které se nacházejí v ochranném pásmu vodovodního řadu. Po dokončení stavebních prací bude provedena jejich náhradní výsadba. Náklady na tuto akci jsou 135,9 milionů korun, přičemž z 50 % (téměř 68 mil. Kč) budou financovány z dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Významnou investiční akcí roku 2022 bylo dokončení rozsáhlé rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Cílem modernizace úpravny bylo rozšíření její výrobní kapacity z původních 150 na 250 litrů za sekundu. Toto opatření bylo potřeba provést z důvodu zvýšení zabezpečenosti v dodávkách pitné vody pro obyvatele a průmysl okresu Hradec Králové. Rekonstrukcí úpravna procházela také již v letech 2012–2014, při které po padesáti letech od jejího vybudování došlo k modernizaci budovy a technologie a úpravě na výrobní kapacitu 150 litrů za sekundu. V roce 2019 došlo k další významné investici, která zvýšila kvalitu dodávané pitné vody, kdy byl rekonstruován stupeň filtrace přes granulované aktivní uhlí, proběhla výměna vnitřní technologie filtrů a bylo dodáno nové aktivní uhlí. Takto zmodernizovaná úpravna poskytuje jistotu dodávek vody v požadovaném množství a kvalitě v rámci celé Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ), která propojuje okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech.

Na čistírně odpadních vod v Hradci Králové byl, z důvodu zpřísnění legislativy v oblasti likvidace kalů, zahájen projekt, jehož předmětem jsou stavebně-technologické úpravy kalového a plynového hospodářství. Jedná se o zavedení technologie termofilního vyhnívání, což v praxi znamená úpravu čistírenského kalu formou zvyšování jeho teploty v průběhu vyhnívacího procesu. Tím bude zajištěno odstranění choroboplodných zárodků a připuštěna možnost jeho dalšího využití v zemědělství.

Druhou stavbou je rozšíření kapacity vodojemu v Bohuslavicích, který zásobuje vodou 16 obcí na hranici okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Cílem výstavby je zvýšení jeho akumulace z 1 000 m3 na 1 500 m3. V rámci rekonstrukce dojde zároveň i ke stavebním úpravám stávajícího objektu a také ke kompletní výměně a modernizaci strojní a elektrotechnologické části, měření, regulace a přenosů dat do dispečerského centra v Hradci Králové. Celkové náklady na stavbu činí 72,3 mil. Kč, z toho 50,6 mil. Kč (70 %) bude financováno z dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR.

Připraveny jsou i další projekty, na jejichž realizaci společnost VAK HK podala žádost o finanční spoluúčast Ministerstvo zemědělství ČR. Jedná se o rekonstrukci části přívodního řadu ze zdrojové oblasti Litá, dále sanace přivaděče surové vody na úpravnu vody Hradec Králové z jímacího objektu na břehu řeky Orlice a projekt zvýšení kapacity vodojemu v Chlumci nad Cidlinou. Celkové náklady těchto akcí činí 174,2 mil. Kč.

Srovnání ukazuje, že společnost VAK HK přistupuje k péči o vodárenskou infrastrukturu s plnou odpovědností a vážností, aby zajistila požadované služby ve vysoké kvalitě pro všechny odběratele v rámci celé Vodárenské soustavy východní Čechy. Jenom v Hradci Králové investovala společnost VAK HK v letech 2018–2022 celkem 646 mil. Kč.

Aktuální informace k probíhajícím stavbám naleznete na www.vakhk.cz/Probihajici-stavby.html.

www.sovak.cz

29.6.2022 10.18, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2