29. 3. 2023

14.2.2023 9.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Iniciativa na opatření na ochranu ptáků zemědělské krajiny

Iniciativa Birds@Farmland Evropské komise představila 23 schémat ochrany polních ptáků v zemědělské krajině, vypracovaných odborníky spolu se zájmovými skupinami v 10 členských státech EU.

Iniciativa začala v roce 2020 s cílem přispět k zavedení účinných opatření ochrany vybraných druhů v lokalitách sítě Natura 2000 i mimo ně. Odborníci doporučili začlenit tato opatření do národních strategických plánů v rámci Společné zemědělské politiky (SZP). V Česku má jít o posílení systému neprodukčních ploch a udržování neosetých okrajů polí. “Ochrana ptačích druhů může pozitivně ovlivnit i zemědělskou produkci tím, že podpoří fungování celého ekosystému, ať už se jedná o zdravější půdu bez chemických reziduí, více predátorů různých škůdců nebo posílení početnosti a diverzity opylujícího hmyzu. Mezi benefity pro širší společnost pak patří např. zlepšení čistoty vod a atraktivnější krajina,” uvedl Václav Zámečník z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, která státům zapojeným v projektu identifikovala ptačí druhy.

Projekt se zabýval 20 ptačími druhy s vazbou na zemědělskou krajinu v 10 členských státech EU (Bulharsko, Česká republika, Německo, Španělsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Itálie a Portugalsko). Stanovení druhů měl na starosti analytický tým Federika Morelliho z FŽP ČZU v Praze na základě celé řady kritérií. Vybrané druhy jsou úspěšně využívány jako indikátory celkového stavu krajiny. Jejich výskyt tedy neukazuje pouze na vhodnost stanoviště pro daný druh, ale také na funkční či nefunkční krajinu. V Česku byli jako prioritní zvoleni hrdlička divoká a skřivan polní.

Mezi nástroje Společné zemědělské politiky, které mohou přispět k ochraně ptačích druhů, patří nejen ty tradiční, jakými jsou agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), ale i nově zaváděné jako např. ekoschémata. Vzhledem k neuspokojivému stavu populací ptáků zemědělské krajiny Evropy (v důsledku intenzifikace zemědělství) je snahou jejich prostřednictvím přispět k efektivnější ochraně a obnově jejich životního prostředí.

Projekt v závislosti na specifických národních potřebách určil zemědělské systémy a/nebo stěžejní ptačí druhy, na které ochranu zaměří. V České republice je převládajícím zemědělským systémem kontinentální systém nezavlažované orné půdy s nízkou intenzitou hospodaření. Navržená opatření směřují zejména do tohoto zemědělského systému a současně pokrývají i některé životní nároky vybraných ptačích druhů. Jedná se o tato opatření:

Nadstavbové ekoschéma – Posílený systém neprodukčních ploch pro ptáky zemědělské krajiny a Udržované neoseté okraje polí pro ochranu ptáků zemědělské krajiny.

S cílem podpořit využívání opatření zemědělci stanovila Iniciativa klíčové faktory úspěchu: zapojení co největšího počtu zemědělských organizací a dalších dotčených partnerů do příprav opatření, minimalizace normativním režimům (ponechávání flexibility dle místních podmínek), poskytnutí možnosti výběru, podpora a postupné vylepšení stávajících AEKO opatření, zavedení ekoschémat doplňujících méně ambiciózní opatření a podpora spolupráce jako prostředku ke zvýšení jistoty a snížení byrokracie. Klíčovými faktory jsou také atraktivita finanční kompenzace a přístup k informacím a technické podpoře v kritických fázích uplatňování a provádění režimu ochrany. “Opatření založená na výsledcích, čerpající i ze zkušeností zemědělců, mohou být pro jejich širší akceptaci přijatelnější než opatření svázaná dobře míněnými předpisy, které je ale v praxi náročné dodržovat,” doplnil Zámečník.

Navržená opatření jsou v rámci celé Iniciativy založena na nejlepších dostupných vědeckých poznatcích a navržena tak, aby umožňovala vysokou míru využívání ze strany zemědělců a řídicích orgánů (tzn. jsou dobře přizpůsobena místním podmínkám zemědělců). Načasování strategického plánování SZP se v jednotlivých zemích lišilo a celkové načasování Iniciativy tak bylo poměrně opožděné. Ze 23 vypracovaných opatření bylo 13 zcela nebo částečně převzato orgány členských států a zahrnuto do návrhů strategických plánů SZP. Hodnocení těchto plánů Evropskou komisí, včetně kritérií rozsahu, bylo uzavřeno na konci roku 2022. Opatření vypracovaná Iniciativou mohou být dále využita ke zlepšení kvality strategických plánů při jejich střednědobém hodnocení nebo v budoucím plánovacím období SZP.

Mezi další výstupy iniciativy B@F patří různě zaměřené technické Zprávy a Soubor souhrnných informačních přehledů (Factsheets) pro opatření, zemědělské systémy a vlajkové druhy ptáků. Tyto materiály byly vyvinuty s cílem poskytnout stručné a na důkazech založené informace potřebné k lepšímu porozumění této problematiky.

Dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách EK Circa BC, překlad shrnutí do národních jazyků členských států, které o to mají zájem, se předpokládá po skončení smlouvy.

ČZU, ilustrační foto (skřivan polní) ČSO – Ludmila Koršová

14.2.2023 9.55, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2