6. 10. 2022

1.4.2022 13.06, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Informační servis na webových stránkách SOVAK ČR

Dne 24. 3. 2022 proběhl seminář Rozvoj a další směřování webových stránek SOVAK ČR s podtitulem Význam webu v komunikaci mezi členy SOVAK ČR. Představeny byly jak obsahová náplň portálu, tak i jeho specifické funkce a vývoj v posledních letech.

Seminář zahájil Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR. Nastínil koncepci webu jako významného komunikačního nástroje spolku. Ten se tak stal komplexním informačním zdrojem jak pro potřeby odborné vodohospodářské veřejnosti, tak zejména pro členy SOVAK ČR. Členům je k dispozici stále se rozšiřující vysoce exkluzivní zajímavý obsah, včetně aktuálních stanovisek a aktualit z oboru.

Ing. Ivana Weinzettlová Jungová představila v úvodu historii webové stránky na www.sovak.cz, které se od jednoduché prezentace proměnily v moderní portál s řadou doplňujících funkcí, včetně možnosti odběru notifikací upozorňujících na nové aktuality, či vydávání speciálního newsletteru Měsíčního souhrnu informací pro řádné členy, rozesílaného vždy koncem měsíce řádným členům v rámci Informační a poradenské činnosti. Při zkvalitňování komunikace s členskou základnou i veřejností vznikl v roce 2018 kompletně nový portál. Byla zjednodušena struktura a vznikly účelné i uživatelsky přívětivé stránky. Web byl přizpůsoben pro pohodlné prohlížení v mobilních zařízeních a lze ho snadno přes mobilní rozhraní redakčního systému administrovat.

Na semináři byl prezentován i přístup do Sekce pro členy v jednotlivých rolích – řádného člena (editorský přístup a přístup pro nahlížení), či přidruženého člena. Informace pro členy v současné době nabízí celkem 19 kategorií, např. Dotační výzvy, Odborné dotazy, Valná hromada, Představenstvo – Zápisy, Odborné komise – Zápisy, Výroční zprávy, či Přehled činnosti pro členy. Rok zpětně jsou řádným členům v kategorii Odborné semináře/webináře – Prezentace zveřejňovány prezentace z akcí spolku. SOVAK ČR reagoval bezprostředně také na situaci ve světě a vedle rubriky COVID-19, která funguje od 5. 3. 2020, byla nedávno vytvořena rubrika Ukrajina. Informace v ní obsažené jsou přístupné pouze řádným členům po přihlášení do Sekce pro členy. Doporučení a informace Hospodářské komory ČR v této souvislosti jsou zveřejňovány ve veřejné části, a to v rubrice O nás – SOVAK ČR v Hospodářské komoře ČR. V rubrice O nás naleznete mimo jiné podrubriky Základní dokumenty, či Členové SOVAK ČR. Členové mohou využít možnosti prezentace v Katalogu řádných a přidružených členů, tak i vložení inzerátu v rubrice Vodárenské burzy.

Kvalitním a renomovaným informačním zdrojem je již 31. rokem časopis Sovak, jehož odborná úroveň byla oceněna jeho zařazením do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice. V aktualitách na webu naleznete upoutávky na čísla a v Archivu čísel obsahy čísel, které je možné filtrovat podle jednotlivých let, a to až do roku 2006. Ing. Ivana Weinzettlová Jungová upozornila rovněž na rubriku Archiv čísel v plném znění (1 rok od vydání).

V posledních třech letech se významně navýšil počet novinek a informací pro členy. Zatímco v roce 2019 bylo vydáno 102 aktualit a 12 informací pro členy, v roce 2021 spolek připravil a na webu zveřejnil 144 aktualit a 93 informací pro členy. Byly provedeny zásadní inovace směřující k většímu uživatelskému komfortu, k nimž patřily změna struktury webu, zlepšení vizuální stránky homepage, dodržování grafického stylu, zpřehlednění upoutávek na aktuality, přidání inzertních ploch, zlepšení orientace na stránkách, zvýraznění role v Sekci pro členy, sjednocení novinek v Informaci pro členy s aktualitami, přidání filtru v Kalendáři akcí a podrolování webu.

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D., prezentovala významný počin zahájený na stránkách dne 24. 5. 2021, a to osvětovou rubriku Data o vodě. V rámci nastavené komunikační strategie nabízí SOVAK ČR témata diskutovaná ve vodárenství, jakými jsou například ztráty vody, či  per- a polyfluorované alkylové sloučeniny (PFAS). Jednou ročně zde naleznete i základní data oboru doplněná o přehledné grafy. Důležitou složkou poskytovaného servisu na webových stránkách jsou i informace, k nimž získává spolek přístup díky členství v EurEau či v pozici začleněného společenstva Hospodářské komory ČR (HK ČR). Pro řádné a přidružené členy SOVAK ČR jsou ze strany HK ČR poskytovány služby, mezi které patří měsíční zasílání časopisu KOMORA na kontaktní osobu, zasílání denního a týdenního monitoringu tisku, nabídek na jednotlivé akce, semináře vzdělávací aktivity či zahraniční cesty organizované HK ČR.

SOVAK ČR je řádným členem evropské vodohospodářské asociace EurEau od roku 2006. Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D., která se účastní za SOVAK ČR Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3) EurEau, upozornila na zápisy z jednání představenstva a valné hromady EurEau, EU1, EU2 a EU3, které jsou publikovány v časopise Sovak a v Informaci pro členy v kategorii EurEau – zápisy. Vznikl také užitečný slovníček zkratek, který připravil Ing. Filip Wanner, Ph.D., zástupce SOVAK ČR v Komisi pro čištění odpadních vod (EU2).

Ing. Barbora Škarková a Veronika Doudová přiblížily rozsáhlou nabídku vzdělávacích aktivit a materiálů, včetně publikací, e-learningu, kurzu Provozovatel vodovodů a kanalizací I a IIkonferencí a výstav. Aktuálně se lze zúčastnit konference VODA FÓRUM, která je zaměřena na představení technických či technologických novinek a zajímavých produktů z celého oboru vodovodů a kanalizací určených managementu a technickým specialistům vodohospodářských společností.

Účastníci semináře projevili  zájem o e-learningový vzdělávací portál eSOVAK, díky němuž lze splnit povinnosti zaměstnavatelů i v režimu „home office“ a současně také realizovat výrazné finanční úspory ve srovnání se standardním prezenčním školením. V současné době nabízí 39 e-kurzů, povinných školení, instruktážních videí a příkladů dobré praxe.

Ing. Zuzana Jonová představila semináře a webináře, které nabízejí v průběhu roku možnost seznámit se s řadou zásadních témat rezonujících s oborem vodovodů a kanalizací. Nejbližší seminář SOVAK ČR dne 21. 4. 2022 se zaměří na komunikaci obsahově komplikovaných a krizových témat v médiích a na sociálních sítích.

O procesu, jakým se propojují a vkládají zákony do Registru právních předpisů, ale i připomínkují legislativní materiály, pohovořila Ing. Bc. Barbora Tomčalová. V Informacích pro členy v kategorii Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě mohou řádní členové nahlédnout do již ukončených připomínkových řízení, či sledovat průběh aktuálních legislativních návrhů. V tabulkách jsou zveřejněny připomínky legislativy, které učinil SOVAK ČR prostřednictvím Hospodářské komory ČR a Svazu měst a obcí v letech 2019, 2020 a 2021. Členové se mohou, v případě připomínek ke konkrétním dokumentům, u nichž připomínkování ještě probíhá, obrátit přímo na SOVAK ČR na e-mail tomcalova@sovak.cz a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR.

Závěrečnou částí prezentace byla komunikace a možnosti sdílení informací. V únoru v roce 2021 byly vodárenské společnosti vyzvány ke spolupráci a sdílení médií na sociálních sítích s #vodavprvnilinii. Stejně tak prokliknutím ikonky pod článkem lze snadno aktuality spolku sdílet na sociálních sítích a spoluvytvářet tak pozitivní obraz vodárenství. SOVAK ČR má YouTube kanál a nově působí na Twitteru, první tweety byly přidány na Světový den vody 2022.

Náměty na zlepšení webových stránek a dotazy je možné zasílat na jungova@sovak.cz. Uvítáme také, pokud nám řádní členové SOVAK ČR dají vědět o aktivitách, či trendech v komunikačních nástrojích a službách pro rubriku Z regionů v časopise Sovak.

www.sovak.cz, autor Ing. Ivana Weinzettlová Jungová, SOVAK ČR

1.4.2022 13.06, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Statistiky a kauzy, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2022 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6