4. 6. 2020

II. Děčínský dialog o vodě představil projekty zadržování vody v krajině

V české společnosti roste zájem o opatření, která dokáží účelněji zadržet vodu v krajině, a to jak na straně politiků, tak v případě laické veřejnosti. Konstatovali to účastníci letošního II. Děčínského dialogu o vodě, který se uskutečnil minulý týden v sídle Magistrátu města Děčín.

Akci pořádal Spolek Aquarius-Vodnář (SAV) a odbor životního prostředí Děčína. „Roční perioda od minulé akce naznačuje jistý nárůst zájmu o problematiku neutěšených vodních poměrů u nás, což vyplývá z letošní větší různorodosti návštěvníků,“ podotýká předseda SAV Petr Vít.  Jako jednoznačně pozitivní lze podle něj také hodnotit spolupráci jednotlivých přednášejících, kteří svými příspěvky přispěli k atraktivitě programu.

Ten nabídl i prezentaci dvou zajímavých projektů pro města, obce i pro území mimo ně. Šlo o infiltraci srážkových vod do vod podzemních a její následné využití, které představil Výzkumný ústav vodohospodářský (VÚV) T.G. Masaryka, a metody eliminaci eroze půdy se současnou ochranou před povodněmi (Sweco, Hydroprojekt a.s.). Aktuální informace o připravovaných dotačních titulech ministerstev životního prostředí a zemědělství k zadržení vody v krajině a omezení plýtvání vodou prezentoval portál Naše voda jakožto opatření, která vycházejí z priorit, které si klade za cíl nadrezortní pracovní skupiny Voda/sucho.

Podle Víta hodlá Děčínský dialog o vodě i nadále téma vody a vodních poměrů v ČR připomínat a vytvořit každoroční tradici tohoto setkání.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

15.11.2015 11.17, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5