24. 5. 2019

1.7.2011 13.04, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Hydrologická situace v povodí řeky Moravy (1.2011 – 13.00 hod)

Včerejší srážky zasáhly nejvíce území Zlínského kraje v oblastech Beskyd, Hostýnských a Vizovických vrchů.

Srážky způsobily prudké vzestupy hladin – na některých menších vodních tocích s překročením 3. stupňů povodňové aktivity a místy i vybředením vody z koryta toků, dochází v současné době vlivem slábnutí srážkovéčinnost k postupnému poklesu hladin a uklidňování povodňové situace i v nejvíce zasažených povodích toků Rusava, Dřevnice Trnávka, Lutonínka, Bystřička. V důsledku dotoku z horníchčástí povodí jsou v současné době ještě zaznamenávány vzestupy hladin na větších tocích (Bečva v Dluhonicích, Morava v Kroměříži) bez dosažení stupňů povodňové aktivity. V průběhu dnešního dne a noci na zítřek očekáváme i na těchto tocích kulminace průtoků a následně jejich pokles.

Na vodních nádržích v postižených oblastech (Karolinka Bystřička, Slušovice), byly uvolněny dostatečné prostory pro zachycení podstatného objemu zvýšených průtoků a snížení (transformaci) kulminací. Řízenou manipulací na těchto přehradách jsou uvolněné prostory nadále udržovány pro zachycení zvýšených průtoků z možné následné srážkovéčinnosti.

Vzhledem ke značné nasycenosti povodí v zasažených územích nelze v případě dalšího výskytu srážkové činnosti vyloučit v následujících dnech opětovné výraznější vzestupy hladin, především na menších vodních tocích, a to i s dosažením až 3.stupňů povodňové aktivity. Na větších vodních tocích by se zvýšení průtoků projevilo vlivem dotoku později, zde však v nejbližších dnech vnik vážnější povodňové situace nepředpokládáme.

Doporučujeme nadále věnovat zvýšenou pozornost aktuální předpovědi počasí ČHMÚ, v případěvýskytu srážek sledování stavů na vodních tocích, zejména ve výše uvedených postižených oblastech.

Kulminace na tocích v postižených oblastech ve vybraných profilech:

Vodní tok Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm) Průtok
(m3.s-1)
Čas kulminace Dosažený stupeň
SPA
PřekročeníN-letých vod dle hydrolog. podkladů Limit prodosažení SPA v (cm)
I. II. III.
Dřevnice Slušovice-Kašava 110 8,1 30.6.201122:00 I. <Q2 80 130 170
Bystřička Nad přehradou 61 13,9 1.7.20112:30 II. <Q1 30 50 80
Dřevnice Zlín 248 115 1.7.20110:00 II. >Q2 170 200 260
Lutonínka Vizovice 240 67 30.6.201121:40 III. >Q20 80 110 140
Rusava Chomýž 220 41,7 30.6.201117:00 III. Q100 85 110 130

 

Přehled o srážkových úhrnech ve vybraných lokalitách za uplynulých 24 hodin

Lokalita Úhrn srážek / 24 hod Úhrn srážek za poslední hod (1100 – 1200)
VD Horní Bečva 65 mm 0,5 mm
Valašské Meziříčí 76 mm 0,2 mm
VD Karolinka 41 mm 0,1 mm
VD Bystřička 71 mm 0,3 mm
Vizovice 80 mm 6,8 mm
VD Luhačovice 47 mm 0,8 mm
VD Bojkovice 59 mm 1,3 mm
Uherský Brod 51 mm 1,8 mm

Vypracovali: Radomír Prudek, Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

1.7.2011 13.04, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACEVÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2