26. 5. 2020

Hospodáři mohou žádat o dotaci na údržbu horských luk

Podobně jako každý rok použije i v roce 2013 Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) část finančních prostředků z Programu péče o krajinu na podporu údržby horských luk. Potvrdil to dnes mluvčí KRNAP Radek Drahný.

Dotaci na péči o travní porosty bude podle něj možno přiznat žadatelům, kteří obhospodařují trvalé travní porosty na území KRNAP nebo botanicky cenné louky na území ochranného pásma. Existence luk má přitom významný vliv na stability vody v krajině a je také prevencí zejména proti vodní erozi.

„Tento program péče o travní porosty existuje od roku 1997. Je to krajinotvorný program Ministerstva životního prostředí. V loňském roce jsme evidovali 218žádostí, celkově na těchto dotacích bylo vyplaceno 958 284 korun.“ uvedla Andrea Svobodová, odborná pracovnice Správy KRNAP, od roku 2013 odpovědná za koordinaci tohoto projektu. Dotaci poskytujeme na základě žádosti podané fyzickou nebo právnickou osobou, která své pozemky nevyužívá k podnikatelským účelům. Žadatel musí obhospodařovat plochu v rozmezí 0,5 ha až 5 ha ležící na území KRNAP nebo jeho ochranného pásma. Na území ochranného pásma bude příspěvek přiznán pouze na louky botanicky cenné. Zároveň tyto plochy, na které je požadován finanční příspěvek, musejí být v katastru nemovitostí zapsány v kultuře trvalý travní porost. Na zahrady a sady se tedy podpora nevztahuje. Žadatel nesmí zároveň pobírat dotace na údržbu luk z agroenvironmentálních opatření ministerstva zemědělství.

Péče o travní porosty spočívá v posekání a úklidu travní hmoty včetně odstranění náletu dřevin a pročištění odvodňovacích stružek. Správa KRNAP finančně nepodporuje mulčování. Dalším možným způsobem péče je pastva hospodářských zvířat. Pravidelná péče o louky sečí nebo pastvou udržuje druhovou bohatost luk. Z luk a pastvin musejí být odstraňovány nejen nálety dřevin, ale také invazivní a nežádoucí druhy jako šťovíky nebo lupina mnohokvětá nebo na dlouhodobě neudržovaných loukách častý starček hajní.Šířením agresivních druhů rostlin dochází ke změnám v druhovém složení luk, ubývají zajímavější (často i chráněné) květnaté druhy na úkor travin nebo jiných dvouděložných rostlin.

„Touto podporou chceme motivovat vlastníky nebo nájemce pozemků k údržbě jejich hodnotných luk. Konečný termín pro příjem žádostí je 15. dubna 2013. Po tomto datu se na základě obdržených žádostí rozpočítá, jaká částka bude stanovena za jeden hektar sklizené louky. Vloni se za jeden hektar sklizené louky vyplácelo 2 600 korun,“ dodala Svobodová.

Zájemci o dotaci se mohou obrátit na Správu KRNAP ve Vrchlabí o bližší informace.

Naše voda

 

15.3.2013 11.13, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31