9. 7. 2020

V Hořicích mají díky nové technologii vyšší kvalitu vody

V pátek 20. listopadu 2015 byla slavnostně předána kompletně zrekonstruovaná úpravna vody v Březovicích na Hořicku. Informovala o tom Šárka Hermanová ze společnosti M.C.O.M., s.r.o., s tím, že kromě nové technologie byl v úpravně vody zapojen také třetí vrt.

Hořičtí obyvatelé, pro které jsou Březovice hlavním zdrojem vody, tak mají vodu kvalitnější. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. (VOS) zase ušetří na nákladech při provozu, protože získávání a čištění vod je díky nové technologii efektivnější. Slavnostní předání stavby proběhlo 20. listopadu dopoledne, za účastí vedení VOS a.s., města Hořice a společnosti VCES a.s., která celou stavbu měla na starost a která připravila i slavnostní předání. Pozváni byli akcionáři společnosti VOS a.s., starostové okolních měst a obcí, a zástupci dotčených orgánů a úřadů, kteří se přijeli podívat, jak čištění vod probíhá v praxi. „Pro naše akcionáře jsme připravili malou exkurzi, která jim osvětlila způsob získávání a následné úpravy vody. Na Hořicku je voda více železitá, proto zde dochází k chemické úpravě ještě před tím, než odchází do domácností. K efektivnější úpravě nám pomáhají právě moderní technologie, které jsme za pomoci dotací z Evropské unie mohli uvést do provozu,“ vysvětluje ředitel VOS Richard Smutný.

Modernizace úpravny probíhala od července loňského roku za plného provozu a znamenala celkové stavební úpravy stávající budovy, odstraněna byla budova chlorovny a došlo k sanaci 400 kubíkové akumulační nádrže, která slouží jako rezervoár vody. Nově v areálu vyrostla další akumulační nádrž o objemu 500 m³, celkem tedy bude pro obyvatele k dispozici na 900 m³ vody k okamžitému odběru. Poté byla doplněna technologická linka o další separační stupeň a bylo zefektivněno dávkování chemikálií upravujících vodu. Připojen byl také třetí vrt, který nebyl dosud používán. „Zapojením třetího vrtu jsme do budoucna posílili zdroje vody. V minulých měsících, kdy jsme byli svědky celoplošného nedostatku vody způsobeným suchým počasím, jde tak o krok, kterým i do budoucna zajišťujeme větší spolehlivost dodávek vody do domácností v hořickém regionu,“ doplňuje Smutný. Rekonstrukci prováděla společnost VCES a.s. za téměř 100 milionů Kč včetně DPH. „V průběhu posledních dvou let pro nás byl projekt intenzifikace úpravny vody Březovice již pátým projektem v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou. Potvrdili jsme tak naši silnou pozici v segmentu vodohospodářských staveb,“ uvedl k rekonstrukci obchodní manažer VCES Tomáš Kouba. „Vedle prací, které probíhaly za plného provozu úpravny, jsme se museli vypořádat také s extrémně suchým létem, které si vynutilo nepřetržitý provoz vrtů. Nebylo tak možné využít původně plánovaných odstávek,“ doplnil Kouba. Během stavby docházelo proto k přepojování vody a rezervoáry byly zásobeny vodou z druhé hořické úpravny, z Libonic.

Hlavním cílem rekonstrukce bylo plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Nové technologie totiž dokážou vodou šetřit, a to již při výrobě, kdy vznikají vody odpadní, jejichž objem dokáže nová technologie snížit. Zlepšily se i hodnoty parametrů jakosti vody a VOS a.s. uspoří na provozních nákladech. Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. mohla rekonstrukci provést díky dotaci z Evropské unie, vloni získala na realizaci cca 56.5 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1. – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Úpravna Březovice slouží už od 60. let a je jedním ze dvou hlavních zdrojů pro výrobu pitné vody v rámci skupinového vodovodu Hořice a zásobení přilehlých obcí. V areálu úpravny jsou tři podzemní vrty, z nichž se využívaly jen dva. Z vrtů je možné odebírat celkově až 30 l/s z hloubky 65 m. Denně linka upraví až 955 m³ vody. Z areálu je voda dále vedena řadem do vodojemu Gothard, který má objem 800 m³ a zásobuje vodou zhruba polovinu obyvatel Hořic a okolí.

Naše voda, foto úpravny: M.C.O.M., s.r.o.

 

22.11.2015 15.53, Rubrika: Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

RAŠELINIŠTĚ PERNINKRAŠELINIŠTĚ PERNINK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2