22. 9. 2020

Historický Seidlův rybník v Krušných horách má opravené výpustě

Výpustě historického Seidlova rybníku v Krušných horách jsou opravené. Božídarská vodní nádrž byla vybudována už v 16. století a při opravě se dbalo na zachování její historické hodnoty. Informovala o tom Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ve své zprávě.

Seidlův rybník je součástí národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště a byl vybudován v době, kdy se v Krušných horách začalo rozvíjet hornictví a zpracování rud.

Oprava nádrže spočívala ve výměně části výpustního potrubí a opravě středověké štoly vedené v tělese samotné hráze a jejího vstupního portálu. Hráz má z návodní strany sklon ve velmi ostrém úhlu, přibližujícím se kolmici. Je opevněna zachovalým skládaným kamenným tarasem na sucho. Jedná se o jedinečnou historickou montánní stavbu. 

Součástí opravy byla poměrně neobvyklá technická výbava této vodní stavby – štola vedená tělesem hráze k výpustnímu zařízení. Tato štola s výpustí byla jistě v dobách svého vzniku řešena na tu dobu obvyklým způsobem. Předpokládá se, že do tělesa hráze byla umístěna dřevěná roura. Ta ovšem zřejmě nedosahovala potřebné délky, cca 40 m, které dosahovala samotná hráz ve své patě a tak v následném úseku stavitelé při zakládání hráze postavili kamennou štolu s vejčitým profilem z kamenů skládaných na sucho a klenbami ve stropě i v jejím dně. Voda při jejím vypouštění pravděpodobně odtékala přímo samotnou štolou, kam ústila roura z návodní strany nádrže, kde byla zajištěna čapem nebo lopatou. Tento úplně původní stav se však nedochoval (ovšem zda je dřevěná roura stále v tělese hráze nebylo zkoumáno) a dnes je po opravě osazeno v úseku (o délce 23 m) hrázové štoly nové kapacitní potrubí včetně dvou ovládacích šoupat.

Nádrž leží v pramenné oblasti Eliášova potoka, jenž z území odtéká silně sevřeným údolím k jihozápadu. Vzhledem k poloze nádrže ve vysoké  nadmořské výšce (975 m n.m.) zde nežijí  obojživelníci kromě odolných druhů jako jsou skokan hnědý nebo čolek horský, sporadicky i ropucha obecná. Ryby zde pro extrémní chemizmus vody s velmi nízkým pH nepřežijí.

Na litorální pásmo nádrže ze severní strany navazují podmáčené smrčiny a přechodové rašeliniště, které navazují dále na horskou třtinovou smrčinu.  Nádrž v území zadržuje vodu, poskytuje domov bezobratlým, kteří jsou vázáni na extrémnější podmínky vysoko položených a rašelinných vod. Prospěch z opravy a zachování štoly mají netopýři. Ti mohou v opravené štole stále nalézt vhodné úkryty pro zimní hybernaci nebo úkryty při jarních a podzimních přeletech.

Oprava přišla na 1, 479 mil Kč, zdrojem financí byl Program obnovy přirozených funkcí krajiny, dodavatelem stavebních prací HYDRO & KOV s.r.o.

Naše voda, foto: Jiří Sikora, AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les.

25.7.2018 0.08, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4