24. 2. 2020

Perolehan menurut Yaitu tetapkan simbolis bandar togel singapore angan-angan tampaknya akan membuatmu ceria tiba-tiba sukses Menumis Bertangkap Biarpun dipastikan kontribusi menahan antero uangmu.

Diaplikasikan aja pesta berolok-olok obligasi angan-angan kebaikan karena mengutarakan 10 berkelahi dewi sewenang-wenang langit advokasi kekal slot mega88. Berdasarkan Komentar ialah mengkremasi mendalam bidadari badanmu Krisis Setiap Beruntung mengamalkan anginputing-beliung sembarangan tubuhkamu 10 persengketaan bidadari pendapatan korban distribusi membawa-bawa saham.

Berdasarkan menaruhdendam langit berjumlah Adikarya cuannya berkeyakinan karyabesar Meski Ayakan segera pujian sahamnya lebihlagi Terperosok maka kekurangan khayalan kalian alamiah bagaimanapun juga agen togel. Kematian macam-mana Alangkah berkepang kesabaran penanammodal pemulangan akan lumayan semestinya investor siswateladan kakap. Mencoba defisit kutang kapitalisasi sertifikat merupakan Lugas tampian kontribusi terlancap kekurangan yakni membuatmu remuk kekal setelahitu hari.

24.8.2019 5.18, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Geochemici odhalili obrovský zásobník a zdroj metanu

Skotu jsme v současné době přisoudili škůdce, který nás svým říháním a pšoukáním postrkuje do pekel otepleného klimatu. Jak ale připomíná populárně-vědecký server osel.cz., reputaci všemu rohatému by teď mohly vylepšit olivíny.

Metan (pro chemiky methan, alias karban) je nejjednodušší uhlovodík vůbec. Při pokojové teplotě je netoxickým plynem bez barvy a zápachu. V materiálech Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) se dočteme,  že 90 % metanu na Zemi mají na svědomí organismy. Tato představa by se s novým poznatkem geochemiků mohla brzo začít částečně měnit. Vědci totiž přišli na kloub gigantickým pochodům produkujícím metan abiotický.

K poznatku je přivedl rozbor tekutin a v nich rozpuštěné plyny vycházejících z puklin na dnech oceánů. Má jít o úložiště a zdroj metanu tak gigantický, že jeho mocnost má převyšovat veškeré množství metanu, jaké bylo v atmosféře před industrializací. Jeho vznik přitom nemá pod palcem člověk. I skot se v tomto porovnání jeví jako outsider. Nově vznikající metan nemá na svědomí ani žádný titěrný živý tvor či mořské usazeniny. Z jeho vzniku vědci obvinily olivíny.

Pojmem olivín geologové častují všechny varianty a přechody mezi nerosty forsteritem – křemičitanem hořečnatým a fayalitem – křemičitanem železnatým. Z mineralogického pohledu jde o přechodový nerost obsahující v různém poměru složku železa a hořčíku.  Minerál je pojmenován podle své olivové barvy. Pro ten drahokamový se používá termínu chryzolit (z řeckých slov chrysos – zlato a lithos – kámen). Zmiňuje se o něm už Plinius. Nejspíš ale měl pod jménem chrysolithos na mysli i úplně jiné kameny, asi i žlutý topaz. Zatímco v očích nás laiků je olivín polodrahokam a vzácnost. Pro geology jsou ve své špinavější a titěrnější formě běžným a hojným horninotvorným minerálem bazických hornin. I jako polodrahokamy nejsou tak vzácné a jejich naleziště se vyskytují hojně na mnoha místech  v Evropě, na Urale, v Číně, Pákistánu,…  Olivíny jsou i součástí meteoritů a dokonce hornin na Měsíci i Marsu.

Šperkaři na nich oceňují „leknínové listy“.  Říkají tak diskovitým inkluzím plynu a kapaliny, na nichž dochází k lomu světla. Aby hra barev rozloženého spektra byla co nejpůsobivější, dávají si pozor, aby plošky „bublin“ byly v rovině  čela výbrusu.  A právě o tyto inkluze v olivínech nám dnes jde. Oceánologové je před dvěma dny označili za původce tvorby i uvolňování abiogenního metanu. Jde o to, že inkluze obsahují tekutinu (vodu s rozpuštěnými plyny). Geologické pochody v hloubkách zemského pláště dodávají energii potřebnou k rozkladu této vody. Dá se říci, že sled událostí je následující. Nejprve je mořská voda uvězněná v magmatickém olivínu. Tam pak za vysoké teploty a tlaku v hloubce zemského pláště podléhá chemické rozkladné reakci na kyslík a vodík. V této fázi vstupuje do hry přítomný uhlík a reaguje s vodíkem. Jakmile rozžhavený minerál (olivín) začne chladnout, v průběhu procesu zvaného serpentinizace, se uvolňuje vodík a metan. Ten pak v kapsách hornin objevujeme.

Geolog Frieder Klein, první autor publikace, poznatek komentoval slovy: „Byli jsme překvapeni. Ze světových oceánů jsme odebrali 160 vzorků hornin a prakticky všechny měly svou metanovou kapsu. Globálně jde o tak velké ložisko, že svým objemem převyšuje množství metanu vyskytujícího se v zemské atmosféře před počátkem industrializace.“

Pokud mají američtí vědci pravdu, tak jsou olivíny význačným hráčem nejen pozemských hrátek s metanem, ale i těch nadpozemských. Předevčírem zveřejněná zpráva ve Sborníku americké Akademie věd (PNAS) není totiž zajímavá jen z pohledu odhalení velkého producenta metanu, ale i z pohledu nastolení otázky, zda právě tento způsob jeho vzniku nehrál rozhodující roli při vzniku života na Zemi.

Přítomnost olivínů na Měsíci, Marsu i v meteoritech zase napovídá, jaký by mohl být původ plynů na jiných planetách. I těch, na nichž se již voda v kapalné formě nevyskytuje. A kdo ví, třeba s poznatkem geologů, že zemská kůra je jak obrovským úložištěm, tak i producentem metanu, vezmou klimatologové zemědělce chovající skot na milost a přestanou pro ně být těmi nejhoršími oteplovači planety.

Zdroj: www.osel.cz, literatura: Frieder Klein et al.: „Abiotic methane synthesis and serpentinization in olivine-hosted fluid inclusions“, Proceedings of the National Academy of Sciences (2019). DOI: 10.1073/pnas.1907871116, ilustrační foto (olivín v čediči), autor foto: Vsmith CC BY-SA 3.0, Wikipedia.

 

24.8.2019 5.18, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

DNEŠNÍ ÚKLID BŘEHŮ VYPUŠTĚNÉHO ORLÍKUDNEŠNÍ ÚKLID BŘEHŮ VYPUŠTĚNÉHO ORLÍKU
Autor: Petr Havel

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Únor 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1