1. 12. 2022

23.10.2018 11.41, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Evropský výbor regionů: Potřebujeme méně plastů

Evropský výbor regionů (VR) přijal stanoviska k evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství a k související směrnici o plastech na jedno použití. Informoval o tom dnes David Crous z tiskového oddělení výboru European Committee of the Regions (CoR).

Města a regiony mají značné obavy z dopadu plastů na životní prostředí, proto v boji proti znečištění plasty upřednostňují ekodesign a rozšířenou odpovědnost výrobce. V Evropě se k recyklaci sebere méně než 30 % plastového odpadu. Evropský parlament nyní rovněž hlasuje o navrhovaných opatřeních směrnice o plastech na jedno použití. VR požaduje, aby byla tato směrnice rozšířena na jakýkoli jednorázový nerozložitelný plastový předmět.

Ve světových oceánech skončí každý rok až 13 milionů tun plastového odpadu. 80 % předmětů nalezených na plážích v EU je z plastů. Plastové výrobky na jedno použití tvoří zhruba polovinu všech plastových odpadků v mořích nalezených na evropských plážích. V EU se každoročně použije přibližně 49 milionů tun plastů. Návrhy měst a regionů vycházejí z jejich ústřední úlohy při nakládání s odpady včetně sběru, přepravy, zpracování a odstraňování odpadů. Používání plastů se za posledních 50 let zvýšilo dvacetkrát. Celosvětově je recyklováno pouze 9 % plastů.

Města a regiony EU podporují výrobce tím, že pokrývají plné náklady na sběr a zpracování odpadů z jejich výrobků. Členové navrhují, aby výrobci a dovozci plastů z fosilních surovin nesli finanční odpovědnost za náklady na snížení emisí CO2 vzniklých při konečném zpracování jejich plastového odpadu.  Členové podporují bonusy a finanční pobídky podle výkonnosti, aby tak bylo povzbuzeno využívání recyklovaných plastů, a schvalují požadavek, aby se do roku 2025 používalo při výrobě nových plastů nejméně 50 % recyklovaných materiálů. Místní představitelé připomínají, že současné biologicky rozložitelné plasty nejsou řešením problému s plastovými odpadky, protože u nich biologický rozklad neprobíhá přirozeným způsobem.

Co se týče velmi kontroverzních mikroplastů, místní představitelé požadují spolehlivou a účinnou měřicí technologii a procesy za účelem posouzení jejich konkrétního dopadu na zdraví a životní prostředí. Města a regiony chtějí ve všech výrobcích, kde to není z hlediska lidského zdraví nezbytné, zakázat mikroplasty a oxo-rozložitelné plasty záměrně přidávané do výrobků.

Místní představitelé kritizují skutečnost, že stávající systémy sběru odpadu často nenakládají s neobalovými plasty odděleně, a ty tak končí na skládkách, ve spalovnách nebo jako odpadky v moři. Členové navrhují, aby systémy sběru odpadu byly zaměřené spíše na plasty jako materiál než na plasty jako obalový produkt. Shromáždění navrhuje harmonizovaný přístup k depozitním systémům v celé Evropě, aby se předcházelo negativním přeshraničním dopadům a usnadnil se volný pohyb zboží. Města a regiony požadují, aby byly zapojeny do probíhající přípravy pokynů k oddělenému sběru.

Členové jednomyslně přijali stanovisko k návrhu směrnice o plastech na jedno použití. Zpravodajka a členka rady města Espoo paní Sirpa Hertell (FI/ELS) řekla: „Návrh Komise jde správným směrem. Musíme se ujistit, že je soudržný s balíčkem opatření pro oběhové hospodářství, zejména se směrnicí o obalech a obalových odpadech, aby byl podnikům a spotřebitelům vyslán jasný signál. Evropská komise by měla zveřejnit komplexní posouzení dopadů, v němž budou vymezeny sociální, hospodářské a environmentální důsledky navrhovaných opatření. Řešení problému plastového odpadu může poskytnout nové příležitosti pro inovace, konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst. Požadujeme pobídky a podpůrná opatření pro více než 50 000 malých a středních podniků v odvětví plastů, aby vyvíjely udržitelné alternativy nerozložitelných jednorázových plastů, včetně pobídek k tomu, aby byly cíle překračovány, je-li to vhodné.“

Shromáždění EU měst a regionů navrhuje, aby byla směrnice rozšířena na jakýkoli jednorázový nerozložitelný plastový předmět a na celý vodní ekosystém, včetně sladkých vod a mělkých moří. Místní představitelé prohlašují, že členské státy a jejich místní a regionální orgány by měly také mít možnost omezit používání jiných plastových výrobků na jedno použití, než které uvádí směrnice, a to za účelem ochrany nejvíce citlivých ekosystémů, zejména zvláštních biotypů, jako jsou přírodní rezervace, souostroví a říční delty, nebo přírodního arktického prostředí.

Shromáždění vyzývá členské státy a místní a regionální orgány, aby těsněji spolupracovaly na opatřeních ke zvyšování informovanosti občanů o negativním dopadu plastových výrobků na jedno použití a možnostech zpracování odpadů.

Města a regiony obhajují omezení pro jednorázové plasty dovážené do EU. Členové souhlasili, že činnosti týkající se odklízení odpadu z jednorázových plastů by měly být financovány prostřednictvím daní na dovoz a výrobu jednorázových plastových materiálů.

VR žádá Evropskou komisi a členské státy EU, aby v příštím rozpočtu EU navýšily finanční prostředky vyčleněné na zavedení oběhového hospodářství v oblasti plastů. Shromáždění nabízí Evropské komisi spolupráci při přípravě nového strategického plánu výzkumu a inovací v oblasti plastů.

Výbor ENVI Evropského parlamentu nyní hlasuje o Komisí navržených opatřeních směrnice o plastech na jedno použití. Evropská rada si klade za cíl dosáhnout kompromisu dne 20. prosince, konečné znění je možné očekávat na jaře roku 2019.

Data plasty:

Ve světových oceánech skončí každý rok mezi 5 a 13 miliony tun plastového odpadu. Škody na mořském prostředí se celosvětově odhadují na 6,8 miliardy EUR ročně (EK 2018). Plastové výrobky na jedno použití, které nejčastěji končí na plážích a v mořích EU tvoří společně s opuštěnými lovnými zařízeními 70 % všech odpadků v mořích. V EU se v roce 2015 použilo 49 milionů tun plastů. Obalový průmysl využívá 39,9 % celkové produkce plastů, poté následuje odvětví stavebnictví (19,7 %), automobilový průmysl (8,9 %) a elektronika (5,8 %) (EK 2018).

Zdroj: CoR, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

23.10.2018 11.41, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚMONITOROVACÍ STANICE NA ŘECE BEČVĚ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Prosinec 2022 >>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1