5. 4. 2020

O Evropské úmluvě o krajině diskutovali zástupci pěti ministerstev

Pod generální záštitou Ministerstva životního prostředí byla dnes v Praze zahájena mezinárodní konference k 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině v ČR. Cíle úmluvy na ní představila výkonná tajemnice Rady Evropy pro Evropskou úmluvu o krajině Maguelonne Déjeant – PONS.

“Krajina je nesporně pojmem, s nímž se v obecných diskuzích dobře surfuje, klouže po povrchu, ale jakmile se dostaneme blíž do konkrétního prostoru, ke konkrétní krajině – rázem k ní získáváme vztah, který vyvolává široké spektrum emocí a vášní. Právě proto, že českou a moravskou citlivě vnímáme, dokážeme rozeznat hned několik aktuálních klíčových problémů s ní a jejími funkcemi spojených. Projevují se zejména snížením jejích kvalit, a to například – úbytkem kvalitní zemědělské půdy, nižšími retenčními schopnostmi, ztrátou její rázovitosti. Všechny tyto aktuální nemoci naší krajiny mají původ v širokém spektru socioekonomických změn české společnosti v uplynulých desetiletích. Dopady těchto změn často sklízíme až s delším časovým odstupem, třeba jako záplavy, sucho, úbytek biodiverzity, ztrátu půdní úrodnosti,” otevřel odbornou diskuzi k Úmluvě o krajině ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dopolední blok představující priority jednotlivých rezortů ve vztahu k naplňování Evropské úmluvy o krajině vystřídaly příspěvky odborníků, zástupců nevládních organizací a akademické sféry odkazující na Úmluvu pomocí příkladů z praxe. Ty se podrobněji dotkly například tématu udržitelnosti krajiny, specifik krajiny v Moravskoslezském kraji, spolupráce nevládních organizací, veřejné správy a akademické sféry v oblasti péče o krajinu, možnosti řešení krajiny prostřednictvím územních plánů obcí nebo příkladu národních parků jako nástroje péče o přírodní a kulturní dědictví krajiny.

Jak bylo na konferenci zdůrazněno, legislativa a strategie na národní úrovni vytvářejí široký prostor pro koordinaci veškerých aktivit v krajině. MŽP je proto připraveno plnit koordinační úlohu v meziresortní spolupráci např. při formulaci strategických, koncepčních i metodických dokumentů. K aktuálním krokům pro udržitelný rozvoj krajiny patří především posílení obecného povědomí veřejnosti o významu přírodních, kulturních a historických hodnot krajiny pro člověka a pro kvalitu jeho života, zkvalitnění výkonu státní správy a podpora aktivní role veřejnosti při plánování a rozhodování v krajině. I proto se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo navázat na tradici udělování Ceny české krajiny (jako národního kola evropského ocenění Cena krajiny Rady Evropy, http://www.cenakrajiny.cz/), kterou znovu vyhlásí v roce 2016.

“Bude to náš příspěvek k posílení motivace navazování na Úmluvu v každodenní praxi. Cílem této soutěže je povzbudit orgány veřejné správy, místní a regionální samosprávy, ale také samotné obyvatele krajiny k formulování a přijetí takové politiky a uskutečnění takových opatření na místní, regionální a národní státní úrovni, aby dané krajině byla zajištěna budoucnost, a to kvalitní ochranou, správou a plánováním,” vysvětluje náměstek pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

21.4.2015 16.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3