22. 8. 2019

EU dnes představila novou vizi odpadového a obalového hospodářství

Evropská komise dnes zveřejnila koncepci strategie nakládání s odpady a obaly a jejich využívání jako zdroje a náhrady primárních surovin ve výhledu na 15 let. Informoval o tom tiskový odbor Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP).

Ministerstvo také zveřejnilo odkaz na příslušný dokument, který lze nalézt na adrese: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/. Navržené nové cíle v oblasti odpadů a obalů, o kterých se bude diskutovat na úrovni členských států v následujících měsících, vedou k podstatným změnám především v rámcové směrnici o odpadech, směrnici o skládkách odpadů a směrnici o obalech a obalových odpadech: http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/Legal%20proposal%20review%20targets.pdf.

Dosažení nových cílů v oblasti odpadů by, podle Komise, mohlo vytvořit 580 000 nových pracovních míst ve srovnání se současným stavem a současně zvýšit konkurenceschopnost Evropy a snížit poptávku po nákladných a vzácných zdrojích.

Návrhy rovněž znamenají snížení dopadů na životní prostředí a snížení emisí skleníkových plynů. Podle plánů Komise mají Evropané do roku 2030 recyklovat 70 % komunálního odpadu a 80 % obalového odpadu. Od roku 2025 má být ukládání recyklovatelného odpadu – zejména plastů, papíru, kovů, skla a biologicky rozložitelného odpadu – na skládky zakázáno. Zahrnut je rovněž cíl pro snížení množství odpadků v mořích, spolu s cíli pro omezení plýtvání potravinami nebo zajištění plné sledovatelnosti nebezpečných odpadů.

Ministerstvo životního prostředí povede s Evropskou komisí dialog a na základě dosavadních zkušeností zaujme k výhledu stanovisko a pozice, které projedná se všemi zainteresovanými subjekty na poli odpadů a obalů. „Chceme v souladu s navrženým Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku odpadů v ČR umožnit všem společnostem, svazům a asociacím vyjádřit se k návrhu Komise. Pracovní skupiny pro přípravu nové odpadové legislativy na ministerstvu tak paralelně zapojíme do diskuse nejen o konstrukci zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, ale i do přípravy evropské legislativy,“ ujišťuje Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů. http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/circular-economy-communication.pdf

Úvodní prezentace Komise všem států Evropské unie o představě dosažení vyšších cílů recyklace a přechodu na udržitelně rostoucí „oběhové hospodářství“ proběhne i za účasti České republiky příští týden v Bruselu. Výstupy z jednání budou komunikovány odborné veřejnosti prostřednictvím Sekce technické ochrany životního prostředí, kterou vede Berenika Peštová, náměstkyně ministra životního prostředí, nebo přímo odborem odpadů.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

2.7.2014 14.32, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1