16. 10. 2021

Dunaj v kufru učí děti, že řeka je víc než jen voda

Mezinárodní projekt nabádá k uvědomění a porozumění ochrany jedné z nejdůležitějších evropských řek a k moudrému trvale udržitelnému užívání vod.

V úterý 28. června byly v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou slavnostněvyhlášeny výsledky mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj 2011, jejíž vítězem se stalo dílko “Stromořeka” od žáků ze ZUŠ Jedovnice. Portál Naše voda o tom informovala Lenka Šubrtová z akci pořádající agentury MPR. Soutěž podle jejích údajů každoročně vyhlašuje Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD, ICPDR) se sídlem ve Vídni. V České republice soutěž od počátku pořádá občanské sdružení Unie pro řeku Moravu, mezi hlavní partnery projektu patří zejména Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Povodí Moravy, s.p. a společnost Coca-Cola.

Hlavním myšlenkou „Dunaje v kufru“,který se zrodil v rámci Zeleného dunajského partnerství, schváleného v roce 2005 mezi společnostmi Coca-Cola, Coca-Cola HBC a ICPDR, je pomoci lidem pochopit řeku a v její celkové rozmanitosti a rozpoznat člověka jako součást říčního ekosystému, protože jak známo, člověk chrání a oceňuje to, čemu porozumí.

„Záměrem Dunaje v kufru je podpora učitelů působících v mnoha zemích podél toku Dunaje k podnícení zájmu dětí o kulturní a přírodní zdroje a zvýšení jejich povědomí o ochraně a udržitelném rozvoji tohoto přírodního a kulturního bohatství,“ říká o významu projektu Michal Krejčí, předseda Rady mluvčích Unie pro řeku Moravu a dodává: „vytvoření Dunaje v kufru bylo umožněno díky spolupráci se společností Coca-Cola, v níž jsme našli aktivního a oddaného partnera. Společně věříme, že se Dunaj v kufru ukáže být vysoce užitečnou učební pomůckou.“

S cílem nadchnout pro Dunaj a jeho přítoky a přiblížit každého jednotlivce k této řece, vyhlásila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje také symbolický Den Dunaje, který se každoročně slaví v řadě evropských zemí 29. června a jehož cílem je přispět vzájemnou spoluprací všech krajin v povodí Dunaje ke zlepšení kvality jeho vod.

Dalším významným aspektem projektu je jeho přínos pro životní prostředí a podpora takzvaného environmentálního smýšlení organizací. Ochrana životního prostředí a dosažení trvalé udržitelnosti je pro společnost Coca-Cola prioritou, která vedla právě k podpoře projektu Dunaj v kufru. Za zmínku stojí, že společnost mj. používá index poměřující spotřebu vody na objem prodaného nápoje a úspěšně se jí daří udržovat sestupný trend, stejně jako u spotřeby energie na vyrobený litr nápojů.

Povodí Dunaje zaujímá takřkačtvrtinu (24 %) území České republiky, naprostou většinu vod pak do Dunaje odvádí řeka Morava a její přítoky a právě o jejímž povodí, řekách, přírodě, lidech a jejich kultuře pojednává originální výukový materiál Dunaj v kufru.

O soutěži Dunaj v kufru

Dunaj v kufru je komplexní vzdělávací nástroj pro učitele a lektory pracující s dětmi zejména ve věku 9 – 12 let. Bohatě ilustrované výukové materiály jsou užitečné pro učitele stejně tak jako pro nadšené děti. Hravé aktivity a výzkumy, stejně tak jako aktivity podněcující nadšení pro krásy přírody, umožňují vnímat povodí Dunaje všemi našimi smysly: prakticky, rozumově i citově. Jednotlivé kapitoly „Dunaje v kufru“ jsou založeny na principech, metodách a cílech moderního environmentálního vyučování a výchovy k udržitelnému rozvoji. Sada obsahuje několik výukových prvků: příručku pro učitele s detailními informacemi a kopírovatelnými pracovními sešity, plakát povodí Dunaje, hrací karty s CD-ROM s bájemi a obrázky z podunajských zemí, kvíz, mapy a další užitečné materiály. S Dunajem v kufru je možné najednou si hrát, poznávat, užívat si a učit se. A potom každý pozná, čím může přispět k ochraně Dunaje a přírody v jeho povodí. Zájemci mohou prozkoumat nástroje na internetových stránkách www.dunajvkufru.cz, přímo stáhnout Dunaj v kufru, či si jej objednat v jeho fyzické podobě. Vše je zdarma, stačí využít objednávkový formulář.

Mladí tvůrci pro Dunaj

Je mezinárodní výtvarná soutěž pro všechny děti mateřských, základních a středních škol, děti nejrůznějších zájmových uskupení a děti ze speciálních zařízení. Horní věková hranice je omezena docházkou do střední školy. Soutěž je orientována zejména na povodí Dunaje, což však neznamená, že by se děti z jiných oblastí naší republiky nemohly zúčastnit.Hlavní myšlenka výtvarné soutěže spočívá v tvorběprostorového díla z přírodního materiálu. Kvalita soutěžních prací je stejně tak důležitá jako skutečnost, že děti a jejich učitelé jdou společně do přírody, k vodě –řekám, potoků, rybníkům či mokřadům. V České republice se každoročně soutěže účastní stovky dětí, v celém povodí Dunaje pak tisíce. V každém účastnickém státu je vybrán jeden národní vítěz. Na podzim se pak v jednom z podunajských státůkoná setkání těchto národních vítězů a volba vítěze mezinárodního.

Dunaj

Je druhou nejdelšířekou hned po Volze. Jeho délka činí 2780 kilometrů a přetíná Evropu od východu na západ. Má 120 významných a mnohem více méně důležitých přítoků;to je také důvodem, proč odvádí vodu z tak velkého území. Dunaj protéká 10 státy, přijímá vodu z dalších 8 zemí, čímž spojuje 19 zemí a celkem 81 milionů lidí. Velkéřeky, jakým je i Dunaj, spojují lidi a kultury a vyžadují proto vzájemnou výměnu a diskuzi. Dunaj a jeho přítoky jsou živoucí páteří povodí Dunaje, která musí být zachována pro další generace.

Unie pro řeku Moravu

Unie pro řeku Moravu (UPRM) je občanské sdružení založené v roce 1993 za účelem ochrany přírody a krajiny, přičemž hlavní důraz činnosti je kladen na ochranu řek a říční krajiny. Územní působnost spadá do povodí řek Moravy a Vláry na území České republiky. UPRM sdružuje jedince (fyzické osoby, tj. individuální členy) a nevládní neziskové organizace (právnické osoby, občanská sdružení, tj. kolektivní členy), jejichž společným zájmem je ochrana přírodě blízkých vodních toků a jejich niv, jakož i zpřírodnění uměle regulovaných řek a potoků. Za dobu své existence získala UPRM mnoho příznivců, s kterými úspěšněspolupracuje na svých projektech. UPRM si stanovila nesnadné cíle, jejichž smyslem je obnova vztahů mezi člověkem a řekou (environmentální problematika) a umožnění navrácení negativněovlivněných říčních ekosystémů do přírodě blízkého stavu.

Zdroj: MPR, Naše voda

 

29.6.2011 11.51, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

REVITALIZACE VLTAVY V ÚSEKU VRAŇANY-HOŘÍNREVITALIZACE VLTAVY V ÚSEKU VRAŇANY-HOŘÍN
Autor: Nina havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Říjen 2021 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31