25. 11. 2020

S dřevěnými paletami jako s odpadem může nakládat jen oprávněná osoba

Osvětou veřejnosti, mimo jiné i v oblasti nakládání s odpady, se dlouhodobě zabývá portál www.enviprofi.cz. Tentokrát odpovídá na portálu Petr Šulc na praktický dotaz, jak nakládat s dřevěnými paletami a dřevem jako odpadem obecně.

Dotaz:

V našem podniku vzniká “odpad” v podobě rozbitých dřevěných palet či nábytku. Tyto věci nevyhovují při použití ke svému původnímu účelu. Na základě této informace mi zákon o odpadech dle § 3, odst. 4 nařizuje se movité věci zbavit (ale neohrožuje ŽP). Avšak dále je možné z tohoto zákona vyčíst, jaká je hierarchie způsobu nakládání s odpady. Protože rozbití palety či nábytku nešlo zabránit, není možné jejich opětovné použití, následuje možnost recyklace těchto movitých věcí. Naši zaměstnanci mají o tento movitý majetek zájem. Znehodnocené palety by využili pro skladování paliva pro topení na svých zahradách, či využili části nábytku pro své účely. Má otázka zní, je možné tento movitý majetek nechápat jako odpad a nakládat s ním dle našeho racionálního uvážení? Jiné využití v podobě energetického využití v teplárnách je pro nás nevhodné (jediná teplárna v okolí má STOP stav pro paliva a my musíme nutně uvolňovat prostory pro další shromažďování). Poslední variantou je skládkování. Přec nebudeme skládkovat, když to není nutně třeba a ještě k tomu se jedná o dřevo. Je tedy možné tento movitý majetek nechápat jako odpad a nakládat s ním dle našeho racionálního uvážení? – tedy věnovat či prodat jej našim zaměstnancům?

Odpověď:

Bohužel odpověď na Váš dotaz je z legislativního hlediska negativní. Pokud při činnosti Vaší společnosti vzniká odpad, pak máte jako původce takového odpadu povinnost dle §16 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, povinnost odpady, které sami nemůžete využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Zaměstnanec jako fyzická osoba není oprávněnou osobou.

Zničené palety budou odpadem vždy. Ale pokud jako výrobce nábytku zjistíte, že se při manipulaci s nábytkem některý z dílů poškodil, nemusí se nutně jednat o odpad. Poškozený výrobek nemusí být odpadem, ale nadále může zůstat výrobkem, pokud nenaplňuje obecnou definici odpadu, uvedenou v §3 odst. 1 zákona o odpadech – tedy – odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Co je zbavování, říká druhý odstavec – Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona o odpadech nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.

Pokud jste nějaký poškozený nábytek s ohledem na jeho objektivní stav nezařadili jako odpad, a tedy se jej nezbavujete a ani nemáte úmysl nebo povinnost se jej zbavit, nejde o odpad. Objektivně ale nesmí jít o takové poškození, které jednoznačně posouvá příslušnou věc do kategorie odpadu, kdy máte objektivní povinnost se jí zbavit.

Nelze předávat odpady k „využití“ či „odstranění“ zaměstnancům, ani jiným fyzickým osobám. Pokud by k tomu došlo, mohl by Vám správní orgán uložit pokutu dle §66 odst. 3 písm. b) za předání odpadu osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle zákona o odpadech oprávněna. Pokud máte větší množství dřevěných odpadů, bylo by vhodné tyto odpady předávat k dalšímu využití oprávněné osobě, která odebírá dřevěné odpady a vyrábí z nich například palivo. Není proto nutné uvedené odpady nabízet pouze teplárnám atd.

Seznam oprávněných osob pro převzetí odpadů najdete na webu příslušného krajského úřadu.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

15.10.2016 2.17, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6