20. 9. 2020

Dotace na obecní vodovody, kanalizace a ČOV jsou dostupnější

Až do 14. srpna je možné podávat žádosti o dotace na výstavbu vodovodů a kanalizací v rámci druhé výzvy, kterou s platností od 1. července vyhlásilo ministerstva zemědělství. Připomíná to mimo jiné server novinkyvysocina.cz.

„Celková alokace v této výzvě je 1,5 mld. korun. Aktualizovaná pravidla tohoto programu rozšiřují formu podpory i na místní (městské) části o velikosti do 1000 obyvatel ve větších obcích. Rozšiřují také oblast podpory i na podporu odstranění volných výústí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části s velikostí do 1000 obyvatel spojeného s výstavbou ČOV nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny na už existující a kapacitně vyhovující ČOV,“ popisuje Zdeněk Chlád, krajský radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) už byly vyhlášeny první výzvy, mezi nimiž jsou i dvě výzvy v rámci první prioritní osy – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Žádosti o podporu obou výzev jsou přijímány od 14. srpna do 13. listopadu 2015. Celková alokace v těchto dvou výzvách určená na vodovody a kanalizace je 800 mil. korun.

Kraj Vysočina navíc poskytuje dotace podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. Tyto dotace jsou určeny spíše na menší akce nebo na spolufinancování akcí podpořených z výše uvedených dotačních titulů. Alokace v posledních letech byla 49 milionů korun ročně. V současné době je zveřejněna výzva k předkládání žádostí na realizaci opatření k odstraňování fosforu na stávajících čistírnách odpadních vod s alokací 1,3 mil. korun. Žádosti o podporu jsou přijímány od 27. července do 10. srpna 2015.  Další příjem žádostí se předpokládá v lednu 2016,“ vysvětluje Chlád s tím, že více informací najdou zájemci na krajských webových stránkách v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství.

Vzhledem k omezeným možnostem podpory kraje je potřebné, aby obce přednostně využívaly možností dotací z OPŽP a Ministerstva zemědělství. „Bohužel je nutné konstatovat, že finanční prostředky určené na podporu zajištění vodovodů a kanalizací zejména ale na čištění odpadních vod v obcích jsou nedostatečné. Především pro malé obce může být i při získání dotace problém samotného dofinancování podpořených staveb a následně i zajištění jejich provozu,“ uvádí Chlád.

Zdroj: www.novinkyvysocina.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

23.7.2015 9.42, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4