5. 6. 2020

Dotace z EU by mohli mít všichni. Záleží na MŽP

Mýtus, podle kterého neposkytne Evropská unie peníze na vodohospodářské projekty v případě dlouhodobých smluv uzavřených na provozování vodohospodářské infrastruktury, konečně, zdá se, padl. Stále však zůstává několik otazníků.

Tím hlavním je postoj Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP), které koncem letošního roku odeslalo do EU takzvané podmínky přijatelnosti (čerpání dotací), jejichž schválení je nutné k tomu, aby EU peníze na vodohospodářské projekty uvolnila. Tyto podmínky ovšem bohužel kopírují dosavadní podmínky přijatelnosti, které – stručně řečeno – umožňují ze zdrojů EU financovat jen takové projekty, u nichž končí platnost smluv mezi vlastníky vodohospodářského majetku (většinou jde o obce a města) a provozovateli tohoto majetku (což jsou vodohospodářské společnosti), v roce 2023. Tam, kde končí platnost smluv po roce 2023, za stávající situace s dotacemi z EU počítat nelze. Podle právní analýzy, kterou má portál Naše voda k dispozici, se sice nemožnost čerpat evropské dotace týká jen jednotek případů, přesto takové případy existují.

Přesto by mohli čerpat evropské dotace všichni – ČR (konkrétně MŽP) by ale musela změnit zmiňované podmínky tak, aby se možnost získat evropské dotace týkala i projektů, kde jdou uzavřené smlouvy za rok 2023. Nutno podotknout, že tyto podmínky si jednotlivé členské země stanovují samy a EU je také akceptuje. Také v kompetenci ČR je tak změna podmínek, například možnost financovat i projekty ve smlouvách s platností po roce 2023. O to se ovšem MŽP ani nepokusilo, především proto, že by popřelo svůj dosavadní přístup, který je namířen proti dlouhodobosti smluv. Nutno podotknout i to, že investice do vodohospodářské infrastruktury, především rekonstrukcí čistíren odpadních vod nebo úpraven vod, jsou v mnoha lokalitách v ČR nezbytné.

I tak je ještě šance něco změnit. EU bude posuzovat žádost MŽP o schválení podmínek přijatelnosti počátkem příštího roku, takže je lze ještě do té doby aktualizovat. Vzhledem k tomu ale, že tak zásadní změnu postoje od MŽP čekat nelze, je ve hře ještě kompromisní varianta. Důležité však je, aby měla podporu právě na MŽP.

Ze zmiňované právní analýzy přitom vyplývá, že jako podmínku přijatelnosti k čerpání evropských dotací je možné odsouhlasit princip, podle kterého by se investice ze zdrojů EU mohly použít i v případě, že jde o vodohospodářský majetek ze smluv končících po roce 2023, který by byl pro účely dotace vyjmut ze současných provozních smluv. To by mohlo být přijatelné i pro MŽP a zcela jistě přijatelné pro EU. Jenom chtít…

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

31.12.2014 10.52, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Komentář týdne

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5