18. 2. 2019

Dokument: Olomoucká výzva

Výzva hejtmanů moravských krajů křešení situace po povodních 2010 a povodňové ochraně ČR.

My níže podepsaní hejtmani, Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje, které byly v minulých dnech zasaženy povodněmi, vyzýváme Vládu České republiky, Parlament České republiky a politické strany:

1. K vytvoření finančního rámce pro financování protipovodňových opatření a jeho stabilizaci minimálně pro následující 4 roky.

2. K legislativním změnám zjednodušujícím a zpřesňujícím možnosti urychlení výstavby protipovodňových opatření, a to jména rozšíření vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření v příslušných právních normách o stavby, které mají chránit majetek, zdraví a život občanů před negativními důsledky povodní a záplav, s cílem urychlit majetkoprávní vypořádání a maximální zjednodušení a zefektivnění procesních pravidel pro přípravu protipovodňových staveb.

3. K nastavení rovnoprávného postavení všech úrovní územních samospráv při čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, popř. jiných zdrojů pro odstraňování následků škody povodní (tj. kraje na úroveň obcí).

4. K jednání s Evropskou komisí o možnosti získat prostředky EU na řešení povodňových škod v dotčených regionech ČR, ve spolupráci spolupracovat s Polskem, Slovenskem a Maďarskem, případně iniciovat v Evropské komisi a Evropském parlamentu změny podmínek, které umožní čerpání prostředků EU.

5. V koordinaci s kraji připravit a realizovat s účastí státního rozpočtu a dalších veřejných zdrojů v letech 2010 až 2014 komplexní obnovu poškozené infrastruktury, včetně pomoci občanům, firmám a obnovu a udržení zaměstnanosti v regionech zasažených povodněmi.

6. V letech 2010 až 2014 k posílení financování složek IZS, zejména hasičů, včetně výstroje, výzbroje (techniky) dobrovolných hasičů.

7. K legislativním úpravám při pojišťování majetku.

8. Ke stanovení pravidelné údržby vodních toků za prioritu vodohospodářské politiky vlády, včetně financování

9. K vytvoření jednoduchého efektivního systému dotační pomoci státu krajům a obcím při odstraňování následků povodní, obnově území a při přípravě protipovodňových opatření s jedním administrátorem.

V Olomouci  21. května 2010

Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas v.r.

Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák v.r.

Hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík v.r.

Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek v.r.

25.7.2011 13.15, Rubrika: Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Vodlesa

Kalendář Akcí

<< Únor 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Fotoblog

více >

RYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORARYBNÍKY V OBOŘE SLAVICE - CHKO ŽELEZNÁ HORA
Foto: Nina Havlová

Video dne

více >