22. 5. 2019

Dnes začíná v Praze konference „Vodní toky a retence vody v krajině“

Za aktivní účasti redakce portálu Naše voda proběhne dnes od 9.00 hodin v hotelu Jurys Inn Prague, Sokolovská 11 (Florenc),  Praha 8 konference „Vodní toky a retence vody v krajině“, kterou organizuje společnost B.I.D. services.

Na konferenci se se svým pohledem na uvedenou problematiku představí odborníci z oborů zadržování vody v krajině, omezování eroze půdy, pozemkových úprav, krajinotvorby, retenčních úprav na vodních tocích či příprav, realizací a financování potřebných opatření v krajině. Cílem je hledat a podpořit legislativní a finanční nástroje v oblasti péče při zadržování vody v krajině a tím  i péče o toto naše přírodní bohatství.

„Existence lidstva je od pradávna spojena s vodou. Pro lidská sídla je voda nepostradatelná, ovšem jak sucho, tak i její přebytek způsobují kulturní krajině a  lidským sídlům vážné problémy. Proto  je nutné s vodou v půdě a následně i ve vodních tocích zacházet tak, aby co nejdéle zůstávala v  krajině  – v  zemědělské půdě, mezích, lukách, sadech, lesích, ale uměle i vytvořených zdržích, apod. S tímto vodním  bohatstvím je  třeba  hospodařit tak, aby nám rychle  neodteklo  do řek, kde je už prakticky pro krajinu nevyužitelné. Tento přístup hospodáře a  respekt k historii  i budoucnosti krajiny nebyly  vždy ctěny. Docházelo  k  narovnávání  a  betonování  koryt  potoků  a  řek,  k  vysoušení  rybníků  a rozsáhlým melioračním zásahům a krajina tak v mnoha místech ztratila  samoregulační mechanismus  a přirozenou rovnováhu  v  podobě mokřadů,  litorálních  pásem,  říčních  niv, meandrů a rozlivových oblastí,“ uvádí se v doprovodné zprávě ke konferenci.

Na konferenci zazní ve čtyřech tematických blocích přednášky na témata:

  Využívání biotechnických opatření ke zvýšení retence a akumulace říční krajiny

  Retence vody v pramenných oblastech = řešení protipovodňové ochrany a problémů sucha

  Mokřady a jejich vliv na vodní režim krajiny

  Redukčně oxidační procesy v hydromorfních půdách

  Pozemkové úpravy a retence vody v krajině při zachování krajinného rázu

  Skupina “Voda” a její aktivity zaměřené na projekty zadržování vody v krajině

  Aktuální možnosti finančních podpor technických opatření při revitalizaci toků pro projekty obcí a regionů

  Ukázka zpracování  a realizace projektu úpravy vodního toku pro zadržení vody v krajině, zkušenosti z praxe

 Podmínky obnovy a podpory rozvoje využití vody v krajině, zkušenosti z povodně 2002

  Zkušenosti s aplikací ekosystémových služeb v ochraně přírody a krajiny

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

15.10.2014 5.17, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACEVÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2