18. 4. 2024

Dlouhodobé teplotní řady z pražského Klementina (1770 – 2002)

V komplexu budov Klemetina probíhala teplotní měření již počátkem 50. let 18. století. Teploměry byly umístěny v „astronomické věži“ a to na její severní straně ve 4. patře při ochozu ve výši 39 m nad povrchem dvora.

V téže výšce, ale na sverovýchodní straně, byl zavěšen i tlakoměr. V porovnání s jinými soudobými observatořemi se mimo klasických meteorologických pozorování prováděla i měření deklinace a inklinace magnetického pole Země. To nebylo obvyklé. Výsledkem tohoto porovnání je, že pražská observatoř patřila k tehdejší evropské (dá se říci, že i světové) špičce.

PRAHA KLEMENTINUM – TEMPERATURE OF AIR

MEAN   -0,8     0,7     4,1     9,3    14,7    17,9    19,7    19,1    15,2     9,8     4,3     0,8     9,6

STD    3,2     3,0     2,3     1,9     1,8     1,5     1,5     1,5     1,5     1,5     1,8     2,7     0,9

 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  ANNUAL

1770    0,0     2,2     1,9     8,9    15,4    17,7    20,1    19,6    16,1    10,9     5,7     4,4   10,23

1771    3,0    -2,0     1,5     6,5    17,0    16,0    15,0    18,7    15,2     9,3     1,0     1,2    8,53

1772    4,0     4,4     6,5    10,2    13,5    18,5    19,6    19,4    15,7    10,7     7,0     1,6   10,93

1773    3,7     0,8     2,7     9,2    16,5    16,4    18,0    18,2    15,7     9,9     5,0     4,0   10,01

1774    2,5     2,2     5,2    12,4    14,5    15,3    20,2    19,8    15,1    10,8     4,1     0,4   10,21

1775   -0,2     5,0     6,4     7,4    14,0    20,0    20,7    21,5    17,1    11,1     4,3     0,9   10,68

1776   -8,1     3,7     5,5     8,5    11,9    17,8    19,8    19,0    14,4     8,9     3,8     0,1    8,78

1777   -1,4     0,1     4,3     6,9    14,2    16,2    17,7    19,2    13,9    10,0     5,5     0,3    8,91

1778    0,5     0,0     5,1    11,5    15,1    16,2    22,0    19,4    12,7     7,8     6,5     5,1   10,16

1779   -3,1     3,6     5,6    11,6    16,2    16,5    18,9    19,4    16,4    11,2     5,0     3,8   10,43

1780   -3,4    -2,4     7,5     7,8    14,2    16,7    19,3    19,2    13,6    10,8     4,2    -0,8    8,89

1781   -1,6     1,7     5,2    10,5    14,8    20,0    21,0    22,0    17,6     8,0     4,8    -0,3   10,31

1782    1,1    -3,1     3,7     8,0    14,4    18,5    21,6    19,4    15,6     7,8     0,4     0,0    8,95

1783    1,6     4,2     2,8     9,8    15,6    19,0    20,5    20,0    16,8    10,8     4,1    -4,2   10,08

1784   -8,7    -3,0     2,1     6,8    16,2    18,5    19,3    19,0    17,6     7,6     5,9    -1,0    8,36

1785   -3,3    -2,1    -5,5     5,4    14,0    17,3    18,8    18,6    17,7     8,9     4,2     0,5    7,88

1786   -2,6    -0,4     2,0    10,1    12,5    18,1    16,3    16,0    12,7     5,7    -0,9    -0,4    7,43

1787   -3,1     0,5     4,6     7,5    13,0    20,9    20,6    20,9    15,3    12,6     6,0     3,9   10,23

1788    2,3     1,0     4,4    10,7    16,1    20,2    23,2    18,8    16,3    10,3     5,5    -9,6    9,93

1789   -5,9     3,5     0,1    11,0    18,7    18,4    20,9    19,1    15,8    10,6     5,9     3,8   10,16

1790    1,8     4,1     5,2     7,7    16,8    19,4    18,4    19,1    14,2     8,8     3,7     3,0   10,18

1791    3,6     3,4     6,8    12,3    14,9    18,6    21,1    21,7    15,3    10,6     2,9     2,2   11,12

1792   -0,8     0,2     5,9    11,3    14,9    19,4    21,6    19,3    14,7     9,3     4,9     2,4   10,26

1793   -2,0     3,9     4,5     8,2    14,3    17,1    21,7    20,4    15,1    12,8     6,5     4,3   10,57

1794    2,5     5,6     7,8    13,9    16,2    19,7    22,9    18,6    14,4    10,6     5,4     0,4   11,50

1795   -7,6     1,1     4,9    12,5    14,6    19,6    17,5    19,4    15,9    13,8     3,9     4,6   10,02

1796    5,8     2,6     0,8     7,9    15,3    18,0    19,8    19,5    17,0    10,8     4,4    -0,6   10,11

1797    1,4     2,9     3,7    11,6    17,8    18,1    20,4    21,3    17,6     9,9     4,9     2,6   11,02

1798    1,5     3,4     4,1     9,8    16,7    20,7    21,2    22,0    19,4    10,7     3,1    -4,7   10,66

1799   -9,3    -3,5     2,6     7,6    14,2    16,7    18,8    19,7    15,3     9,4     4,6    -3,8    7,69

1800   -0,9    -0,5    -1,5    16,2    18,6    16,4    19,0    20,7    16,2     9,9     5,7     1,7   10,13

1801    1,3    -0,1     6,9    10,0    18,1    17,2    20,1    18,8    17,7    12,7     6,4     2,1   10,93

1802   -3,0     0,0     4,1    10,6    13,5    18,5    19,7    21,8    15,8    13,3     6,0     2,4   10,23

1803   -4,6    -1,6     3,2    12,6    13,6    17,8    20,6    19,8    13,4     9,4     5,2     1,1    9,21

1804    3,3    -0,1     2,0     9,1    16,2    18,1    20,6    19,4    17,2    11,3     1,4    -2,9    9,63

1805   -5,0    -0,9     2,5     7,2    12,9    17,2    19,4    18,0    16,7     6,5     1,0     1,5    8,08

1806    3,4     3,2     5,1     7,2    17,7    17,5    19,6    19,2    17,4    10,0     6,4     5,7   11,03

1807    0,6     2,9     1,9     8,1    17,0    18,4    21,9    25,3    15,3    11,0     6,0     1,6   10,83

1808    0,2    -0,4    -1,1     7,9    17,4    18,6    21,8    21,8    17,1     8,8     3,2    -5,0    9,19

1809   -2,7     3,5     3,1     6,1    16,8    19,0    20,5    20,9    16,4     8,7     4,2     2,6    9,93

1810   -3,1    -2,0     4,5     7,9    15,1    16,6    20,7    20,1    18,9     9,8     4,7     2,8    9,67

1811   -6,2    -0,1     6,3    10,9    19,6    22,5    22,8    20,8    16,5    13,6     5,8     1,5   11,17

1812   -3,7     0,5     3,7     5,7    16,2    18,5    18,7    19,2    14,9    12,1     2,5    -5,1    8,60

1813   -2,6     3,3     3,4    11,5    15,9    17,0    19,5    17,9    14,5     9,0     4,0     0,9    9,53

1814   -3,3    -5,4     1,1    11,1    12,6    16,4    20,4    19,1    12,7     8,2     4,9     3,3    8,43

1815   -2,3     3,9     6,6    10,2    15,8    18,7    17,6    17,9    13,9    10,1     3,4    -1,4    9,53

1816    1,4    -0,2     4,1     9,6    13,9    16,7    18,4    17,3    14,1     9,0     3,2     0,3    8,98

1817    2,0     4,6     4,4     4,9    14,6    19,7    19,3    18,6    16,3     7,5     5,6     1,3    9,90

1818    2,1     1,0     5,3    11,0    15,1    18,7    20,0    17,9    15,9    10,2     5,1    -1,0   10,11

1819    0,9     2,7     6,0    10,4    14,6    19,8    20,5    19,8    16,4     9,8     4,1    -0,6   10,37

1820   -4,8     1,2     3,7    10,8    16,1    16,0    18,4    21,6    14,9    10,0     2,9    -0,8    9,17

1821    0,5    -1,4     3,6    12,4    14,9    15,4    18,0    18,2    16,9    10,1     6,5     3,8    9,91

1822    2,2     3,1     8,0    11,2    16,5    20,4    20,9    19,0    15,2    12,0     5,5    -2,1   10,99

1823   -8,7     1,7     5,4     8,5    16,3    17,8    19,2    20,3    16,6    11,2     5,1     2,7    9,68

1824    0,8     2,1     3,9     8,4    13,5    17,2    19,5    19,3    17,7    11,3     6,8     5,6   10,51

1825    1,9     0,8     1,3    10,6    14,9    17,5    19,7    19,4    16,8     9,9     6,6     5,4   10,40

1826   -5,7    -1,3     4,5     9,3    13,4    18,5    22,5    22,9    17,1    11,2     4,1     2,1    9,88

1827   -1,8    -7,0     5,8    11,3    17,4    19,7    21,7    19,2    15,7    10,9     1,3     3,1    9,78

1828   -0,9    -0,9     5,3    11,0    14,6    18,7    21,2    17,9    15,4     9,2     4,9     3,2    9,97

1829   -3,8    -4,6     1,8     9,8    13,3    16,8    20,7    17,9    15,5     8,4     0,5    -7,1    7,43

1830   -8,3    -2,8     5,5    11,5    15,5    19,2    20,8    19,7    14,8     8,6     5,9     0,9    9,28

1831   -4,2    -0,1     4,9    11,9    14,4    17,2    20,7    19,2    14,0    12,4     4,3     1,5    9,68

1832   -1,0     0,7     4,3     9,6    13,3    17,6    18,2    20,4    15,0    10,4     3,9     1,0    9,45

1833   -4,0     4,3     3,7     7,8    18,6    20,1    18,8    15,8    14,6     9,2     4,7     5,0    9,88

1834    4,4     1,2     4,3     8,2    17,7    20,3    24,0    22,0    17,7    10,3     4,2     2,1   11,37

1835    0,8     2,6     4,2     8,8    15,4    18,7    21,5    19,5    16,2     9,3     0,4    -1,0    9,70

1836   -2,0     0,6     7,8     8,9    11,7    18,4    19,9    19,1    14,7    11,6     3,5     2,4    9,72

1837    0,1    -1,3     1,1     7,2    12,3    17,4    17,3    20,4    13,0     9,3     3,9    -0,6    8,34

1838   -9,2    -6,6     2,8     6,6    14,1    17,1    18,4    16,9    16,3     8,7     1,9    -1,1    7,16

1839   -0,9     0,9     1,0     4,8    13,5    19,8    19,4    16,9    15,7    10,8     5,8     1,9    9,13

1840   -2,1    -0,7    -0,5     9,0    13,0    16,8    17,7    17,5    14,3     7,3     6,5    -7,7    7,59

1841   -2,4    -6,2     4,5    10,4    17,9    16,3    18,0    18,4    16,1    12,1     5,4     3,9    9,53

1842   -4,7    -4,0     4,6     7,1    15,7    17,9    19,1    22,4    15,5     7,6     1,6     1,9    8,73

1843    0,7     4,3     2,6     9,6    12,7    15,6    17,8    19,0    13,8     9,4     5,0     3,9    9,53

1844   -1,3    -0,3     2,7     9,3    13,3    17,3    16,1    15,9    14,5     9,8     6,2    -3,4    8,34

1845   -0,3    -5,6    -3,1     9,1    11,8    18,7    19,9    17,0    13,4    10,0     5,6     2,6    8,26

1846    0,3     2,8     6,4    10,2    13,7    18,9    20,4    20,9    15,7    12,1     2,3    -3,4   10,03

1847   -3,8    -1,0     2,3     6,4    16,5    15,4    18,8    19,2    12,7     7,8     2,8     0,9    8,17

1848   -8,6     2,7     5,3    11,2    13,9    19,1    19,2    18,4    13,6    10,8     3,6    -0,5    9,06

1849   -2,8     3,3     2,9     7,8    14,6    17,6    17,8    16,9    13,7     8,8     1,8    -1,2    8,43

1850   -6,1     3,5     0,9     9,4    13,9    17,9    18,5    18,4    13,1     7,9     5,6     0,9    8,66

1851   -0,3    -0,3     3,6    10,4    10,8    16,8    17,6    18,0    12,5    11,4     1,1     0,8    8,53

1852    2,3     2,2     1,4     5,6    14,8    17,8    21,1    19,1    14,9     8,8     6,5     4,2    9,89

1853    1,6    -1,6    -2,1     5,8    13,0    17,5    19,7    18,5    14,7     9,3     2,9    -5,6    7,81

1854   -1,0     0,0     4,0     8,4    14,9    16,1    19,5    17,4    14,1     9,5     1,6     2,6    8,93

1855   -2,8    -6,6     2,2     7,0    12,7    17,9    18,6    18,6    13,5    11,9     4,0    -5,9    7,59

1856   -0,4     2,4     1,5    10,8    13,6    17,7    17,2    18,8    13,8    10,2     0,6     0,2    8,87

1857   -2,9    -3,1     3,5     8,9    14,0    18,1    19,7    20,0    15,4    12,5     1,4     1,7    9,10

1858   -3,3    -5,2     2,0     8,0    12,6    20,0    18,6    18,2    16,6     9,7    -3,0     0,8    7,92

1859    0,7     2,4     7,2     8,8    14,1    18,1    22,7    21,1    13,9    10,6     3,1    -2,7   10,00

1860    1,3    -1,4     2,1     8,6    14,7    18,3    16,8    17,7    14,3     8,0     1,2    -1,0    8,38

1861   -5,1     2,5     5,5     6,8    12,0    19,3    19,8    20,1    14,6    10,0     5,2    -0,5    9,18

1862   -2,2    -0,2     6,3    11,2    16,3    16,9    19,2    18,0    15,3    11,4     4,8     0,4    9,78

1863    2,7     2,7     5,5     9,2    14,5    17,7    18,1    20,4    15,2    11,2     5,2     2,7   10,43

1864   -7,4     0,0     5,8     6,6    10,8    17,7    17,6    16,7    14,7     8,0     2,4    -4,6    7,36

1865   -0,3    -6,2    -0,1    10,3    18,0    15,3    22,2    18,1    15,9     9,8     5,5     0,4    9,08

1866    3,4     4,1     3,4    11,1    11,4    19,8    17,9    17,1    17,2     7,5     4,6     2,2    9,98

1867   -1,0     4,1     2,0     9,3    13,4    17,3    18,2    19,4    15,7     9,6     2,7    -1,0    9,14

1868   -1,0     4,4     4,8     8,8    18,9    20,1    21,3    21,7    17,5    10,6     2,5     4,5   11,18

1869   -1,7     4,9     2,1    11,7    15,3    14,9    20,6    17,3    16,1     7,4     3,8     0,9    9,44

1870   -0,9    -5,2     0,5     7,7    15,0    16,9    20,6    17,3    13,1     8,4     4,6    -0,8    8,10

1871   -6,2    -2,5     5,1     8,0    10,9    14,7    19,6    19,3    15,6     6,6     1,4    -5,7    7,23

1872   -1,5     1,4     5,3    10,6    15,5    16,9    20,3    18,1    16,5    11,3     6,8     2,9   10,34

1873    2,0     0,1     5,3     8,3    11,5    17,6    21,5    20,5    14,4    11,1     4,6     0,5    9,78

1874    0,5     0,2     3,8    10,1    10,8    17,5    22,5    17,8    17,4     9,6     1,3    -1,0    9,21

1875    0,7    -5,5     0,5     8,0    15,0    20,1    19,5    21,0    14,5     6,9     2,1    -2,1    8,39

1876   -3,5     0,6     5,0    11,0    10,5    18,8    19,9    19,5    13,9    10,9     0,7     1,9    9,10

1877    2,0     2,7     2,6     7,2    11,5    20,3    19,6    19,9    12,2     7,7     5,9     0,7    9,36

1878   -0,5     2,5     3,9    10,2    14,7    18,3    18,0    19,1    16,6    10,7     3,3    -0,9    9,66

1879   -1,8     1,7     2,3     7,7    12,4    18,2    17,0    19,5    16,4     8,9     1,3    -8,6    7,92

1880   -1,8    -1,1     3,8    10,6    12,3    17,4    19,9    17,7    15,5     9,7     4,6     4,2    9,40

1881   -5,0     0,2     3,3     6,2    13,7    16,6    20,4    18,4    13,0     5,9     4,6     1,3    8,22

1882    0,6     1,8     7,8     8,9    13,6    15,5    19,2    16,4    15,2     9,9     4,7     1,0    9,55

1883   -0,6     2,4    -0,7     6,7    14,5    18,2    18,6    17,8    15,0     9,8     4,7     1,1    8,96

1884    3,2     2,5     5,2     6,6    14,7    14,8    19,9    18,1    15,5     8,6     2,3     2,7    9,51

1885   -2,4     2,1     3,9    11,8    13,2    20,1    19,8    17,0    15,0     9,1     3,7    -0,4    9,41

1886   -1,0    -1,0     0,7    10,7    14,9    16,5    19,3    19,3    16,9    10,4     5,2     1,5    9,45

1887   -4,7    -0,8     2,2     9,2    12,1    16,8    21,6    17,9    14,8     7,2     4,6    -0,4    8,38

1888   -2,4    -1,1     2,7     7,9    15,2    17,8    17,2    17,4    13,9     8,1     2,8     0,9    8,37

1889   -1,8    -1,2     0,8     9,1    18,4    20,6    18,8    18,0    12,3     9,6     2,8    -2,0    8,78

1890    2,2    -1,7     5,5     8,9    15,8    15,9    17,9    19,7    14,1     8,5     3,5    -4,0    8,86

1891   -4,4    -1,0     4,0     6,2    15,8    16,8    18,4    17,3    14,9    10,6     2,7     2,2    8,63

1892   -0,8     1,1     1,0     8,3    13,9    18,2    18,3    21,5    16,1     8,3     2,4    -1,6    8,89

1893   -7,8     2,3     5,0     9,4    13,7    17,8    19,6    18,5    14,1    11,3     2,8     0,5    8,93

1894   -2,7     2,6     5,1    11,3    13,5    16,1    19,8    17,8    12,3     9,6     5,1     0,8    9,28

1895   -4,2    -6,4     2,1     9,6    13,4    17,5    20,3    18,4    16,3     8,4     5,0     0,3    8,39

1896   -2,6     0,5     5,7     7,1    12,2    18,3    19,1    16,7    14,6    10,1     2,4    -0,7    8,62

1897   -1,0     1,4     6,4     8,8    12,5    18,6    18,5    18,8    13,9     7,5     2,4     1,3    9,09

1898    1,4     2,1     5,2     9,7    14,4    17,1    17,2    20,3    15,1     9,9     6,0     3,2   10,13

1899    2,3     1,6     3,5     9,0    13,0    16,4    18,8    17,7    14,0     8,4     6,4    -4,5    8,88

1900    0,0     1,7     1,0     7,5    12,3    18,1    20,3    19,1    15,6     9,5     6,2     2,4    9,48

1901   -4,5    -4,4     2,8     9,0    15,0    18,4    20,1    18,3    14,3    10,4     3,2     1,7    8,69

1902    3,9     0,4     4,3     8,6    10,7    17,4    17,8    17,1    13,9     7,9     0,7    -4,2    8,21

1903   -0,5     4,3     6,7     6,5    14,7    16,8    18,4    18,1    14,4    10,2     5,6    -0,3    9,58

1904   -0,6     2,1     4,5    10,2    13,6    17,3    21,0    19,4    13,6     9,3     3,9     2,8    9,76

1905   -2,1     2,1     6,0     7,0    13,9    19,0    20,5    18,4    14,4     5,6     4,3     2,1    9,27

1906    1,3     1,4     3,5    10,1    15,0    16,7    19,6    18,4    13,7     9,4     7,1    -1,7    9,54

1907   -0,4    -0,2     3,3     7,1    15,6    17,8    16,7    18,8    14,1    12,7     2,5     1,8    9,15

1908   -2,4     2,1     3,7     7,2    16,2    19,1    19,4    16,6    13,3     8,7     1,1    -1,1    8,66

1909   -1,7    -1,9     2,7     9,2    12,6    16,8    17,4    19,0    14,9    10,5     3,0     1,4    8,66

1910    1,9     3,0     4,5     8,5    14,3    18,5    17,6    17,5    12,9     9,5     3,1     3,1    9,53

1911   -0,7     1,5     4,9     9,0    14,6    17,8    21,6    21,3    15,9     9,1     5,3     2,7   10,25

1912   -3,5     1,7     6,7     8,0    13,7    17,9    19,9    16,1    10,1     7,2     2,3     2,8    8,58

1913   -1,0     1,0     7,1     9,3    14,0    16,7    16,5    16,5    13,9     9,0     6,8     2,9    9,39

1914   -3,4     0,3     5,6    10,8    13,3    16,6    19,4    18,9    13,8     9,4     4,7     2,4    9,32

1915    1,2     1,3     2,4     8,4    15,2    19,9    18,8    16,6    12,8     7,7     2,1     4,0    9,20

1916    4,5     1,2     6,8     9,8    15,4    15,0    18,2    17,7    13,6     9,6     5,2     3,7   10,06

1917   -2,4    -4,8     0,9     5,4    16,4    21,1    20,2    19,3    16,2     9,2     5,4    -1,2    8,81

1918    1,0     2,0     5,1    11,4    15,7    15,9    18,9    18,2    15,6     9,2     3,4     4,1   10,04

1919    1,7    -0,2     4,2     6,9    11,8    16,8    16,8    18,3    16,9     7,6     1,3     1,0    8,59

1920    2,7     2,4     6,8    11,7    15,7    16,3    19,9    17,5    14,7     6,6     1,2     1,2    9,73

1921    5,0     1,8     5,9     9,0    16,1    16,1    20,6    19,9    14,5    11,5     0,9     0,3   10,13

1922   -2,2    -2,5     4,6     7,4    15,2    18,1    18,1    17,0    12,5     6,3     3,0     2,0    8,29

1923    1,4     0,8     5,8     7,7    14,6    13,2    20,3    18,1    14,9    11,6     3,9    -1,3    9,25

1924   -2,9    -2,4     2,8     7,9    15,8    16,8    18,9    16,9    15,6    10,2     3,0     0,5    8,59

1925    2,8     4,4     2,4     9,4    15,8    16,6    19,0    18,0    12,8     9,2     3,6    -0,3    9,48

1926   -0,3     4,4     4,7    11,2    13,1    15,4    19,2    17,5    16,0     9,3     7,6     1,2    9,94

1927    2,6     0,5     6,7     8,6    12,8    17,0    19,7    18,7    15,4     9,2     3,6    -2,5    9,36

1928    2,1     2,4     2,9     8,8    12,1    16,3    21,6    18,6    14,3     9,2     7,4     0,1    9,65

1929   -5,4   -11,0     2,0     6,0    15,1    16,9    19,9    19,1    16,7    11,5     5,8     4,0    8,38

1930    1,2     0,3     6,1    10,2    13,7    20,9    19,2    17,7    15,1     9,7     6,8     0,8   10,14

1931    0,2    -0,2     1,1     6,7    17,7    18,9    19,6    17,5    11,5     8,1     4,3     0,3    8,81

1932    1,7    -2,0     0,8     9,4    15,4    16,1    20,5    20,3    17,6    10,3     4,8     0,2    9,59

1933   -2,9     1,0     5,2     7,7    13,8    16,4    20,7    19,3    14,8    10,4     3,6    -3,6    8,87

1934    0,6     1,7     6,3    11,8    16,1    19,1    21,0    19,2    17,1    10,6     5,3     6,3   11,26

1935   -0,5     2,4     2,8     9,2    12,6    20,5    20,3    19,5    15,9    10,4     5,9     1,0   10,00

1936    3,2     1,5     5,9     8,9    14,6    18,4    19,8    18,0    14,6     7,3     4,1     1,5    9,82

1937   -2,0     2,6     5,4     9,4    17,6    19,4    19,7    19,3    15,3    10,7     4,4     0,8   10,22

1938    1,5     2,1     8,6     6,3    13,3    18,6    19,4    20,0    14,8    10,7     7,1    -0,8   10,13

1939    2,6     2,6     2,5    11,2    12,2    18,1    19,7    20,1    15,0     7,6     6,0    -1,4    9,68

1940   -8,8    -5,7     3,1     9,7    13,2    18,8    18,5    16,2    14,3     8,7     5,9    -3,6    7,53

1941   -5,2     0,5     4,2     6,8    11,2    17,9    20,3    17,7    12,9     8,8     2,1     1,6    8,23

1942   -8,6    -4,4     1,2     8,5    14,8    16,6    18,8    20,1    18,3    12,0     3,9     1,4    8,55

1943   -1,4     3,9     6,7    10,8    14,4    16,6    20,3    21,0    15,8    10,9     3,9     0,0   10,24

1944    3,9    -0,6     1,6     9,3    13,1    16,6    19,7    21,8    15,0    10,4     5,2    -0,7    9,61

1945   -3,7     4,5     7,2    10,4    15,7    18,8    20,6    18,4    14,9    10,5     4,8     1,4   10,29

1946   -2,1     3,3     5,7    11,6    17,0    17,8    21,1    19,2    15,9     6,9     4,1    -2,8    9,81

1947   -5,4    -6,2     3,7    11,4    16,6    20,1    21,3    20,2    19,1     8,2     6,4     1,9    9,78

1948    3,6     0,6     6,0    12,5    16,0    18,0    18,2    19,0    16,0     9,9     4,9    -0,1   10,38

1949    0,7     2,0     3,0    11,9    15,2    15,9    19,8    19,2    16,8    11,0     5,3     4,2   10,42

1950   -1,7     2,6     6,3     9,5    16,6    20,7    20,9    20,0    14,9     8,6     4,9    -0,9   10,20

1951    1,9     3,1     3,6     9,6    13,9    18,0    19,7    20,4    16,6     8,4     7,3     2,8   10,44

1952    1,4     1,2     2,3    12,5    14,0    17,7    21,6    21,4    12,7     8,6     3,3    -0,5    9,68

1953    0,1     0,9     5,6    11,5    14,6    19,3    21,0    18,6    15,8    11,6     4,6     2,1   10,48

1954   -3,4    -4,6     6,3     7,3    14,2    19,6    16,8    19,4    15,8    10,7     3,9     3,4    9,12

1955   -1,5    -1,0     1,6     7,7    13,1    17,2    19,4    18,6    15,1     9,2     4,6     2,8    8,90

1956    0,8    -9,4     2,7     7,5    14,5    15,8    19,6    17,5    15,7     9,9     2,4     2,1    8,26

1957    0,4     4,2     6,9     9,5    12,2    19,9    20,5    17,4    13,4     9,7     6,0     0,8   10,08

1958   -0,5     3,1     0,5     6,6    16,6    17,1    19,5    18,9    15,4    10,4     6,3     2,7    9,72

1959    0,8    -0,6     6,6    11,1    14,8    18,7    20,8    19,3    14,4     9,1     4,8     3,1   10,24

1960   -0,8    -0,2     4,5     9,0    14,8    18,5    18,3    18,9    14,4    10,0     6,9     2,8    9,76

1961   -0,8     4,5     7,9    13,2    12,5    18,6    18,0    18,0    17,2    11,4     4,3    -0,5   10,36

1962    1,7     0,5     1,3    11,1    12,2    17,0    17,8    19,5    14,5     9,3     4,5    -3,3    8,84

1963   -6,3    -4,6     3,2    10,4    14,6    18,6    21,1    19,3    15,9    10,1     8,6    -3,1    8,98

1964   -3,5     0,4     1,2    10,9    16,0    20,6    21,0    17,7    15,4     9,1     6,2     1,0    9,67

1965    2,4    -1,2     2,9     8,8    12,7    17,9    18,4    17,8    14,6     8,3     2,1     3,8    9,04

1966   -2,8     5,3     5,0    11,6    15,2    19,3    18,6    17,8    14,8    13,2     3,9     2,8   10,39

1967    0,3     3,6     6,8     9,2    15,1    17,7    21,4    19,0    15,9    12,9     4,8     1,4   10,68

1968   -0,8     2,2     6,0    10,9    13,6    18,8    19,0    18,2    15,1    11,1     5,0    -1,0    9,84

1969   -0,2    -0,7     1,9     9,0    16,7    17,6    20,9    18,5    15,7    10,1     6,7    -4,6    9,30

1970   -1,8     0,2     2,9     8,1    13,3    19,1    19,8    18,7    14,7     9,8     7,2     1,6    9,47

1971   -2,2     2,8     2,5    10,7    16,0    16,3    20,6    21,2    13,4     9,7     4,8     4,9   10,06

1972   -1,4     2,9     7,1     9,5    14,4    18,1    20,6    18,6    12,8     7,8     5,9     1,0    9,78

1973    0,6     2,6     6,0     7,4    15,1    18,3    19,6    20,1    16,7     8,9     4,1     1,1   10,04

1974    3,8     4,6     8,3    10,4    13,9    16,3    18,1    20,2    15,6     7,3     5,2     5,9   10,80

1975    4,8     1,4     5,6     9,3    14,7    17,3    20,8    20,9    18,4     9,1     4,0     2,5   10,73

1976    2,1     1,6     2,3     9,4    15,4    19,4    21,7    18,1    14,5    11,5     6,5     0,3   10,23

1977    0,5     3,3     8,0     8,1    14,6    18,6    19,1    18,2    13,5    10,6     6,6     1,8   10,24

1978    2,0    -0,6     6,5     9,2    13,6    17,4    18,0    17,4    14,2    10,1     4,8     2,3    9,58

1979   -3,4     0,8     5,9     8,8    15,8    20,7    17,4    18,5    14,8     8,6     5,2     5,3    9,87

1980   -2,8     3,3     4,5     7,3    12,4    17,5    17,1    18,9    14,4     9,6     4,0     1,6    8,98

1981   -1,3     1,3     8,6     9,3    15,6    18,8    18,6    19,2    15,7    10,2     6,0    -0,8   10,10

1982   -3,3     0,4     6,2     8,2    15,7    19,4    21,4    20,0    17,8    11,2     6,1     3,5   10,55

1983    5,0    -0,8     6,3    11,5    15,1    18,9    23,3    20,1    15,6    11,1     4,0     1,1   10,93

1984    1,8     0,9     4,1     8,8    13,9    16,8    18,1    19,1    14,2    11,7     6,1     1,6    9,76

1985   -5,0    -2,4     4,8    10,0    16,1    16,0    20,0    19,5    15,5     9,7     2,4     4,9    9,29

1986    1,3    -4,8     5,1    10,4    17,5    18,4    19,5    19,1    13,9    10,7     6,3     2,6   10,00

1987   -5,2     0,4     0,8    11,1    12,9    17,0    20,1    17,7    16,7    10,6     6,2     3,2    9,29

1988    4,0     3,6     4,1    10,7    17,0    17,7    20,1    19,8    15,6    11,1     2,8     4,0   10,88

1989    2,6     4,9     8,7    10,3    16,1    17,8    20,3    19,7    16,3    11,7     3,3     2,8   11,21

1990    2,5     6,5     9,1     9,6    16,7    18,7    19,8    20,9    13,6    11,0     6,0     1,8   11,36

1991    2,7    -1,6     7,5     9,3    11,6    17,2    21,6    20,1    16,6     9,6     4,7     0,7   10,00

1992    2,7     4,0     5,9    10,3    17,0    20,3    21,7    23,0    16,0     8,8     5,8     1,4   11,40

1993    3,0    -1,1     4,7    12,3    18,1    18,4    19,0    19,4    14,5     9,7     2,3     4,7   10,42

1994    4,2     1,1     8,2    10,3    15,2    19,3    24,3    20,7    16,1     8,5     8,1     3,8   11,65

1995    1,0     6,3     4,9    10,7    14,7    16,7    23,0    20,4    14,8    12,5     3,1    -0,2   10,67

1996   -2,0    -1,5     2,2    10,7    14,3    18,6    18,4    19,2    12,2    11,3     6,5    -2,3    8,96

1997   -2,3     4,9     6,7     7,6    15,9    18,6    19,5    21,5    15,6     8,8     4,7     3,3   10,41

1998    2,8     5,9     6,2    12,5    16,6    19,7    19,8    19,9    14,9    10,6     2,8     0,9   11,06

1999    2,6     1,3     7,3    11,4    16,6    18,0    21,7    19,8    18,8    10,8     4,4     3,0   11,31

2000    1,1     5,2     6,2    13,5    18,0    20,6    18,2    21,5    15,6    12,9     5,8     3,2   11,80

2001    1,2     3,3     6,0     9,5    16,9    17,1    20,8    21,1    13,9    13,7     4,4    -0,1   10,64

2002    2,0     6,1     6,6    10,4    18,0    20,3    20,9    21,4    14,9     9,6     6,2     0,2   11,37

Zdroj: Svoboda/Vašků/Cílek: Klima za 1000 let

3.8.2011 12.06, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKYNS PERNŠTEJNSKÝMI RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5